OCB được chính thức lưu ký chứng khoán chuẩn bị chào sàn HSX

by finandlife29/12/2020 12:17

Bắt đầu từ ngày 29/12/2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu OCB. Trước đó, OCB hoàn thành chia 25% cổ phiếu thưởng, nâng vốn điều lệ lên 10,959 tỷ đồng. Với giá OTC đang được chào mua 20,000 đồng/cp, vốn hóa OCB đạt 21,918 tỷ đồng, tương đương PB 1.38 lần và PE 7.2 lần, thấp hơn khá nhiều so PB trung bình ngành 1.7 lần và PE trung bình ngành 13 lần.

FINANDLIFE

Tags: ,

Stocks

OCB chốt danh sách thưởng 25% cổ phiếu

by finandlife17/10/2020 20:42

Thời gian chốt 16 giờ 26/10/2020. Như vậy, nhà đầu tư sở hữu mỗi 100 cổ phiếu cũ sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu OCB cuối quý 2/2020 đạt 17,600 đồng/cp.

Aozora cũng đã hoàn tất mua 10% cổ phần OCB trong 6 tháng đầu 2020, với giá mua bình quân khoảng 28,000 đồng/cp, hay 1.9 giá trị sổ sách khi ấy.

Theo lộ trình, sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, OCB sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn HSX, và tiếp tục bán 31.6 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Giá bán có lẽ sẽ quanh 1.9 lần giá trị sổ sách như đã bán cho Aozora, tức giá khoảng 30,000 đồng/cp sau khi OCB đã thưởng 25% cổ phiếu, hay 33,400 đồng/cp trước thưởng cp. Giao dịch này nếu thành công tiếp tục hỗ trợ 1 lượng vốn lớn cho hoạt động ngân hàng, đồng thời cũng hỗ trợ giá cổ phiếu khi lên sàn.

OCB là ngân hàng có hiệu quả kinh doanh tốt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam 6 năm qua. Bên cạnh hoạt động tín dụng được hỗ trợ bởi chính sách lãi suất đầu vào liên tục giảm, trong khi lãi vay chưa điều chỉnh giảm tương ứng, tình hình Bond Yield Việt Nam giảm sâu cũng hỗ trợ rất tốt cho mảng kinh doanh trái phiếu, kỳ vọng đem đến lợi nhuận khủng cho 2020.

Còn nhớ OCB đặt kế hoạch 150 ngàn tỷ tổng tài sản, 4,400 tỷ lợi nhuận cho 2020.

FINANDLIFE

Tags: ,

Stocks

OCB FAIR EQUITY INCREASED 4.4 TIMES COMPARED TO THE ENTIRE SECTOR FROM 2015|OCB NGÂN HÀNG CÓ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TĂNG GẤP 4.4 LẦN SO VỚI NGÀNH KỂ TỪ 2015

by finandlife01/06/2020 15:48

OCB NGÂN HÀNG CÓ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TĂNG GẤP 4.4 LẦN SO VỚI NGÀNH KỂ TỪ 2015

Trong lúc quy mô giá trị doanh nghiệp toàn ngành tăng 3.3 lần tính từ 2015, thì có những ngân hàng nhỏ, năng động, được quản lý tốt, có mức tăng tới 14.5 lần.

Đã đến lúc các nhà quản lý quỹ tìm kiếm anpha nên nhìn vào.

==========

OCB FAIR EQUITY INCREASED 4.4 TIMES COMPARED TO THE ENTIRE SECTOR FROM 2015

While the size of fair equity of the whole industry has increased by 3.3 times since 2015, there are small, dynamic, well-managed banks with an increase of 14.5 times.

It's time for fund managers looking alpha.

FINANDLIFE

Tags: ,

Economics | Stocks

Lợi nhuận sau thuế và giá trị hợp lý vốn cổ phần nhóm ngân hàng thương mại tiếp tục tăng trưởng trong quý 1/2020-Net Profit After Tax and Fair Equity of Commercial Bank Sector keep going up in the first quarter of 2020

by finandlife09/05/2020 16:13

Lợi nhuận sau thuế và giá trị hợp lý vốn cổ phần nhóm ngân hàng thương mại tiếp tục tăng trưởng trong quý 1/2020, nhưng theo đó, rủi ro cũng đang tăng lên.

===

Net Profit After Tax and Fair Equity of Commercial Bank Sector keep going up in the first quarter of 2020, but the risk has increased too.

FINANDLIFE

Tags: ,

Economics | StockAdvisory

IS VIETNAM BANK SECTOR STILL BOOMING?

by finandlife16/02/2020 22:11

NOTE: TOP 20 ONLY (NOT INCLUDE AGRIBANK)

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu