TOP20 ngân hàng niêm yết và đăng ký giao dịch tính đến Q3/2021

by finandlife10/11/2021 08:36

 

ĐVT: tỷ đồng

Tags:

Economics | Stocks

BANKING STOCKS ARE QUITE CHEAP

by finandlife04/09/2021 10:15

Upside: 22%

Tags:

Economics | Stocks

Lợi nhuận sau thuế TOP20 ngân hàng niêm yết và UPCOM đạt 35,806 tỷ đồng, tăng 38.2% cùng kỳ

by finandlife07/08/2021 16:45

TOP20 ngân hàng đang niêm yết và đăng ký giao dịch có kết quả kinh doanh quý 2 ấn tượng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 35,806 tỷ đồng, tăng 38.2% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay đạt 6,692,123,000,000,000 đồng, tăng 17.8% so với cùng kỳ.

Xu hướng giảm chi phí hoạt động và tăng hiệu quả vẫn được duy trì, tổng chi phí hoạt động chỉ còn chiếm 34.6% thu nhập hoạt động, mức thấp kỷ lục. Cùng với đó, ROE liên tục cải thiện, đạt  mức 17.7%, mức cao kỷ lục.

So với cách ngành nghề khác, ngân hàng thương mại dường như là một trong những lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn nhất Việt Nam hiện tại, ngoài khả năng tăng trưởng không cần bàn cãi, thì hiệu quả sinh lãi trên vốn chủ sở hữu đang quá cao so với trung bình. 

FINANDLIFE

Tags: , , ,

Economics | Stocks

“Không làm gì bằng làm ngân hàng đâu…”

by finandlife23/05/2021 08:48

TOP20 ngân hàng có công bố số liệu báo cáo tài chính từ 2011 đến nay cho thấy ngành ngân hàng có tốc độ tăng trưởng kép về quy mô giá trị hợp lý 14%/năm, hay gấp 4.4 lần trong 10 năm.

Ngành bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh kể từ 2016, và tốc độ đó duy trì với nhịp điệu ngày càng cao đến tận quý 1/2021, tức hơn 5 năm.

Thảo nào một ông chủ nhà bank tầm trung từng chia sẻ nội bộ với các lãnh đạo phòng ban của mình rằng “không làm gì bằng làm ngân hàng đâu…”

FINANDLIFE

Tags:

Economics | StoriesofLife

NGÀNH NGÂN HÀNG|NỢ XẤU GIẢM, CASA TĂNG

by finandlife04/04/2021 08:45

Tags:

Economics

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu