VPB: Thương vụ bán cổ phần FEC – yếu tố tích cực để tái định giá – Cập nhật

by finandlife19/02/2020 08:37

 

* Chúng tôi nâng khuyến nghị của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) từ KHẢ QUAN lên MUA và nâng giá mục tiêu thêm 50% khi chúng tôi tăng dự phóng tổng thu nhập ròng giai đoạn 2020-2024 thêm 31%. Mức tăng trong thu nhập ròng dự báo được dẫn dắt phần lớn từ điều chỉnh tăng (1) tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) cho vay tại FEC trong giai đoạn 2019-2024 đạt 10% so với 6% trước đây với (2) NIM duy trì ở mức 25% so với 21% trước đây.

* Chúng tôi nâng dự phóng thu nhập ròng 2020 thêm 8,4% đạt 10,6 nghìn tỷ đồng do mức tăng 7,3% trong LN trước dự phòng giúp bù đắp cho mức tăng 6,4% của chi phí dự phòng. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng mạnh mẽ đạt 27,9% YoY trong năm 2020 do không còn áp lực trích lập dự phòng cho VAMC.

* Chúng tôi nâng dự phóng P/B 2020 lên 1,5 lần (so với 1,1 lần trước đây) trong bối cảnh mối lo ngại về Thông tư 18/2019/NHNN (TT18) về ngành tài chính tiêu dùng đã được loại bỏ. Chúng tôi nâng giá mục tiêu để phản ánh diễn biến đánh giá lại VPB tương ứng với quan điểm đưa ra trong báo cáo chiến lược 2020 của chúng tôi.

* Chúng tôi cho rằng VPB (phù hợp với định giá của các ngân hàng khác) có định giá hấp dẫn với P/B dự phòng 2020 đạt 1,2 lần. ROE dự phóng 2020 là 22% so với trung vị ngành là 20% - dù tỷ lệ đòn bẩy của VPB là thấp hơn các ngân hàng khác. Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng với P/B dự phóng 2020 đạt 1,6 lần.

* Rủi ro: (1) không kiểm soát được nợ xấu và chi phí tín dụng dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận 2020 thấp hơn dự kiến; và (2) rủi ro thực hiện trong việc triển khai kế hoạch cơ cấu các khoản cho vay của FEC. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi cho rằng dịch virus corona có tác động không đáng kể đến VPB.

VCSC Research

====

 

VCSC đang lưu hành chứng quyền CVPB2003, nhà đầu tư muốn leverage tốt có thể xem xét.

Tags: ,

Stocks

Trong khi, giá trị vốn hóa VCB ngày càng vượt xa giá trị hợp lý, thì các ngân hàng khác đang cho bức tranh ngược lai

by finandlife26/10/2019 22:12

Tags: , , ,

Stocks

VPB ĐẠT 8200 TỶ LNST 4 QUÝ GẦN NHẤT, CAO NHẤT LỊCH SỬ

by finandlife22/10/2019 13:22

 

Trượt 4 quý gần nhất, LNST cổ đông cty mẹ đạt 8200 tỷ, cao nhất lịch sử. Đây là quý thứ 2 liên tiếp tăng trưởng quay trở lại, đánh dấu ROE quay về ngưỡng trên 20%.

Thị giá vẫn đang dưới Fair, upside còn rộng.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

CHU KỲ TÂM LÝ NHÀ ĐẦU TƯ VÀO VPB

by finandlife06/10/2019 20:12

Cách nhìn của nhà đầu tư lớn tạo nên giá cổ phiếu ở giai đoạn IPO. Cách nhìn nhà đầu tư nhỏ lẻ ăn theo các Deal chào bán lần đầu khủng tạo ra một chu kỳ suy giảm sau đó. Sự suy giảm này khủng khiếp không khác giai đoạn tăng giá trước thềm niêm yết. Niềm tin bào mòn khi sự thực các yếu tố nền tảng cơ bản tăng trưởng không nhanh chóng như những gì đã tưởng tượng càng làm cổ phiếu mất giá. 

Chu kỳ tâm lý đó chính xác là những gì đã diễn ra ở VPB, các cặp mắt chuyên nghiệp, tính toán kỹ lưỡng khả năng sinh lãi và tiềm năng to lớn các mảng kinh doanh VPB đang khai thác, chấp nhận trả mức giá cao khi chiết khấu lợi ích tương lai về hiện tại. Đó là khi thị giá cổ phiếu tăng tiếp cận với giá hợp lý theo kịch bản tích cực. Sau đó, các kỳ báo cáo không như kỳ vọng kích hoạt chu kỳ suy giảm giá cổ phiếu, mức độ đi xuống không những thấp mà còn rất thấp, đôi lúc còn chiết khấu sâu so với kịch bản cơ bản nhất (Q2/2018 chiết khấu gần 30%, Q2/2019 chiết khấu 25%).

Đây là cơ hội tốt để quan tâm trở lại. Nếu kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng, người mua cổ phiếu giai đoạn này có nhiều lợi thế. 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

TIME TO VPB AGAIN

by finandlife16/09/2019 23:03

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu