VPBank (HSX: VPB) Fair vs Price update 1/9/2021

by finandlife05/09/2021 08:53

Upside: 25%

Tags:

Stocks

Lợi nhuận sau thuế TOP20 ngân hàng niêm yết và UPCOM đạt 35,806 tỷ đồng, tăng 38.2% cùng kỳ

by finandlife07/08/2021 16:45

TOP20 ngân hàng đang niêm yết và đăng ký giao dịch có kết quả kinh doanh quý 2 ấn tượng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 35,806 tỷ đồng, tăng 38.2% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay đạt 6,692,123,000,000,000 đồng, tăng 17.8% so với cùng kỳ.

Xu hướng giảm chi phí hoạt động và tăng hiệu quả vẫn được duy trì, tổng chi phí hoạt động chỉ còn chiếm 34.6% thu nhập hoạt động, mức thấp kỷ lục. Cùng với đó, ROE liên tục cải thiện, đạt  mức 17.7%, mức cao kỷ lục.

So với cách ngành nghề khác, ngân hàng thương mại dường như là một trong những lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn nhất Việt Nam hiện tại, ngoài khả năng tăng trưởng không cần bàn cãi, thì hiệu quả sinh lãi trên vốn chủ sở hữu đang quá cao so với trung bình. 

FINANDLIFE

Tags: , , ,

Economics | Stocks

BV VÀ GIÁ TRỊ HỢP LÝ VPB SẼ TĂNG MẠNH KHI HOÀN THÀNH THƯƠNG VỤ BÁN 49% FE CREDIT

by finandlife28/04/2021 18:07

“Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hôm nay thông báo đã ký kết thỏa thuận với Tập đoàn Tài chính Sumitomo Mitsui (SMFG, sau đây sẽ gọi chung là Tập đoàn SMBC) để bán 49% vốn điều lệ tại Công ty Tài chính TNHH MTV Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) với mức định giá là 2,8 tỷ USD. Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC (SMBCCF), một công ty con do SMFG sở hữu 100% vốn, là pháp nhân đứng ra mua phần vốn góp này.”

BV của VPB sẽ tăng mạnh sau khi kết thúc thương vụ, giá trị hợp lý theo đó cũng tăng theo.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

VP BANK (HSX: VPB) KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN TĂNG 27.5%, EPS TƯƠNG ĐƯƠNG 5,377 ĐỒNG

by finandlife11/04/2021 10:59

Tags:

Stocks

Why Foreign Investors love Vietnam Banking Stock?

by finandlife01/03/2021 17:40

Tags: , , ,

Economics | Stocks

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu