Thống kê kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014

by finandlife26/05/2014 09:33

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp niêm yết cho thấy một bức tranh với nét vẽ mới từ chi phí bán hàng. Khoản mục chi phí này đã tăng gần 16% so với cùng kỳ, nhanh hơn khá nhiều so với tốc độ tăng trưởng 12.5% của doanh số làm lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ còn tăng trưởng 6.2%.

Ngoài ra, việc thiếu vắng những khoản lợi nhuận khác và lợi nhuận từ hoạt động tài chính đã góp phần làm lợi nhuận sau thuế quý 1 giảm 4.2% so với cùng kỳ.

Điểm đáng ghi nhận là tốc độ tăng trưởng doanh thu ở mức khá cao, cho thấy nhu cầu thị trường và đầu ra đang dần cải thiện. Thêm vào đó, chi phí đầu vàokhông có nhiều đột biến đã giúp lợi nhuận gộp tăng trưởng tương đồng với tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần.

Chúng tôi cho rằng, trong những quý tới khi nhu cầu tiếp tục cải thiện, những khoản đầu tư mạnh cho công tác bán hàng vào đầu năm sẽ giúp các doanh nghiệp tăng doanh thu và cải thiện lợi nhuận.

--------------------------------------

Tổng doanh thu thuần và lãi gộp của 615 doanh nghiệp niêm yết (không bao gồm ngân hàng) Quý 1/2014 tăng 12.5% so với cùng kỳ. Trong khi đó tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng 6.2%, tổng lợi nhuận sau thuế giảm 4.2%.

So sánh với quý 4/2013, trong khi tốc độ tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp niêm yết Quý 1/2014 so với cùng kỳ cao hơn nhưng tăng trưởng lợi nhuận lại giảm đi đáng kể.

 

Quý 1/2014, tổng doanh thu thuần và giá vốn hàng bán của các doanh nghiệp trong mẫu tăng 12.5% giúp lãi gộp tăng với tốc độ tương ứng. Lãi vay giảm giúp chi phí tài chính giảm 7.6% so với cùng kỳ (chi phí lãi vay giảm 12.6%). Chi phí quản lý cũng được kiểm soát khá tốt khi chỉ tăng 9.1%, thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu và lãi gộp.

Mặc dù vậy với việc chi phí bán hàng tăng đến 15.9%, thu nhập tài chính giảm đến 28.2%, tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của 615 doanh nghiệp trong mẫu chỉ tăng 6.1% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, với việc không còn những khoản lợi nhuận khác lớn như Quý 1/2013 (tiêu biểu trường hợp của GAS), lợi nhuận khác ròng Quý 1/2014 đã giảm 72.7%, góp phần làm lợi nhuận trước thuế giảm 0.9%, lợi nhuận sau thuế giảm 4.2% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với kết quả đạt được trong Quý 4 và cả năm 2013.

Phân tích chi tiết chi phí bán hàng có thể thấy, tổng chi phí bán hàng Quý 1 năm nay tăng mạnh hơn tốc độ tăng của doanh thu chủ yếu là do các doanh nghiệp đẩy mạnh quảng cáo, khuyến mãi nhằm giữ thị phần trong bối cảnh cạnh tranh cao hơn (tiêu biểu như VNM). Trong khi đó, thu nhập tài chính giảm do lãi tiền gửi giảm và một số doanh nghiệp không còn ghi nhận các khoản doanh thu tài chính bất thường như VIC (thanh lý công ty con & liên kết), PPC (lãi chênh lệch tỷ giá)… 

Như vậy, thống kê cho thấy kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết Quý 1/2014 không cao như kì vọng. Tăng trưởng lợi nhuận không theo kịp tăng trưởng doanh thu. Tuy vậy, nguyên nhân chủ yếu là do các yếu tố biến động bất thường như thu nhập tài chính, thu nhập khác… Doanh thu và lãi gộp của doanh nghiệp vẫn tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Việc chi phí bán hàng tăng mạnh hơn doanh thu cũng cho thấy áp lực cạnh tranh cao hơn trong bối cảnh nhu cầu ngày một cải thiện.

 

Để có cái nhìn đầy đủ hơn về bức tranh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, chúng tôi loại bỏ các doanh nghiệp ngành Bảo hiểm, Dịch vụ tài chính, Bất Động Sản và Xây dựng ra khỏi mẫu. Chúng tôi cũng điều chỉnh một số yếu tố bất thường có thể ảnh hưởng lớn tới kết quả thống kê như khoản lợi nhuận khác trong Quý 1/2013 của GAS, khoản lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá Quý 1/2013 của PPC… Kết quả thống kê cho kết quả như sau:

Doanh thu thuần tăng trưởng 11.2% so với cùng kỳ, trong khi đó giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn với mức tăng 12.2% dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ tăng 6.3% so với cùng kỳ. Điều này khá phù hợp với kết quả khảo sát của HSBC thông qua các báo cáo PMI các tháng trong Quý 1/2014: Sản lượng và giá cả đầu vào tăng trong khi giá bán đầu ra không tăng tương ứng.

Thu nhập tài chính sau khi điều chỉnh khoản thu nhập từ chênh lệch tỷ giá của PPC giảm 20.7% so với cùng kỳ. Mặc dù lãi vay giảm giúp chi phí lãi vay giảm đến 13.3% nhưng tổng chi phí tài chính hầu như không giảm so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí bán hàng tăng đến 20% là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 3.9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế sau khi điều chỉnh khoản lợi nhuận khác của GAS trong Quý 1/2013 giảm 3.4%, lợi nhuận sau thuế giảm 3.6% so với cùng kỳ.

 

Quý 1/2014 có 515 trên tổng số 615 doanh nghiệp báo lãi, cao hơn so với 508 doanh nghiệp báo lãi của Quý 1/2013. Số doanh nghiệp báo lỗ cũng giảm với chỉ 99 doanh nghiệp báo lỗ so với 107 doanh nghiệp cùng kỳ.

Tuy vậy, tổng lãi của các doanh nghiệp có lãi lại sụt giảm so với cùng kỳ, trong khi tổng lỗ của các doanh nghiệp báo lỗ lại phình to ra.

 

Mặc dù tổng lợi nhuận sụt giảm, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ lại tăng. Quý 1/2014, có 362 trên tổng số 615 doanh nghiệp trong mẫu có lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, chiếm tỷ lệ 59%, cao hơn so với tỷ lệ 47% và 54% của Quý 1/2013 và Quý 4/2013.

 

Tại thời điểm cuối quý 1 năm 2014, tổng tài sản của các doanh nghiệp niêm yết tăng 7.7%, Vốn chủ sở hữu tăng 7.3%, Tổng vay nợ tăng 1.6%, Hàng tồn kho tăng 3.6% so với cùng thời điểm năm trước.

 

Bất động sản là ngành có giá trị tồn kho cao nhất hiện nay, chiếm 33.8% tổng giá trị hàng tồn kho. Tiếp theo là ngành Xây dựng & vật liệu. Giá trị tồn kho 2 ngành này lần lượt giảm 4.8% và 1.4% so với cùng thời điểm năm trước.

Một số ngành có giá trị tồn kho tăng cao so với cùng thời điểm năm trước là Bán lẻ (+102%); Điện, nước, xăng dầu, khí đốt (+39%); Dầu khí (+28%), Y tế (+21%)…

 

Phân tích chi tiết cho thấy, kết quả kinh doanh có sự phân hoá theo nhóm ngành. Ngành truyền thông(chủ yếu là các doanh nghiệp sách & sản phẩm văn hoá) có kết quả lợi nhuận Q1/2014 sụt giảm mạnh nhất (-130.4%), chủ yếu do chi phí giá vốn tăng. Các ngành Du lịch & giải trí, Hoá chất, Thực phẩm & Đồ uống, Bán lẻ… cũng có lợi nhuận giảm do nhu cầu sụt giảm.

Trong khi đó, một số ngành mang tính phòng thủ như Y tế, dầu khívẫn có được kết quả tăng trưởng lợi nhuận khả quan. Một số ngành hưởng lợi nhờ chi phí đầu vào giảm như Lốp xe tiếp tục có kết quả tăng trưởng lợi nhuận ổn định.

Ngành bất động sản có sự cải thiện lợi nhuận mạnh mẽ nhất (+256%) phần nào thể hiện sự cải thiện của hoạt động kinh doanh bất động sản trong nước. Ngành dịch vụ tài chính (chủ yếu là môi giới chứng khoán) cũng có kết quả lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ thị trường chứng khoán sôi động.

Kết quả trên mặc dù có thể còn tồn tại một số đột biến do hạn chế về số liệu quan sát. Tuy nhiên, nhìn chung, kết quả phản ánh khá chính xác tình hình hoạt động của các nhóm ngành, lĩnh vực trong Quý 1 năm 2014.

 

Số liệu thống kê kết quả kinh doanh Quý 1/2014 của VN 30 và GAS cũng cho kết quả tương đồng với tổng thể. Doanh thu thuần và lãi gộp tăng trưởng tốt, lần lượt đạt 24.8% và 20.4%. Tuy nhiên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lại chỉ tăng 6%, lợi nhuận ròng giảm đến 6.6% so với cùng kỳ.

 

Doanh thu tài chính, lợi nhuận khác của VN 30 và GAS sụt giảm mạnh hơn tổng thể , trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý gia tăng mạnh hơn. Tổng chi phí tài chính Quý 1/2014 của VN 30 và GAS tăng 12.4% so với cùng kỳ

 

Tổng tài sản của VN 30 và GAS tại thời điểm cuối quý 1/2014 tăng 15.2%, vốn chủ sở hữu tăng 12%, tổng vay nợ tăng 13.2% và tổng tồn kho tăng 0.9% so với cùng thời điểm năm trước. 

Nguồn: finandlife|VFS Research

Tags: ,

Economics | VietnamData | Quarter

Trí tuệ của kẻ ngốc

by Life25/05/2014 14:58

Con người đúng là cần đến trí tuệ, nhưng nghĩ quá nhiều rất dễ sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng mất đi dũng khí tiến lên phía trước, sẽ bị rơi xuống vực thẳm.

***

Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi vàng, dẫn vào núi chỉ có duy nhất một con đường: cầu dây sắt.

Những người vào núi đào vàng trước đây qua qua lại lại rất nhiều, chẳng mấy chốc cây cầu đã bị hỏng, chỉ còn lại đúng một sợi xích sắt đung đưa, bên dưới cây cầu là vực thẳm sâu hàng vạn trượng. Thế nhưng không ít người bất hạnh đã vượt qua cây cầu này để đi đào vàng. Và cũng rất nhiều người rơi xuống vực thẳm.

Một hôm, có một kẻ ngốc và một người thông minh phải đi qua cây cầu này để vào trong núi đào vàng.

Kẻ ngốc hăm hở giẫm lên sợi xích sắt, lảo đảo bước lên cầu. Người thông minh đứng ở bên cạnh quan sát, trán vã mồ hôi: sợi xích sắt nhỏ thế này, bất cẩn một cái là rơi ngay xuống vực thẳm, tan xương nát thịt như chơi, quá nguy hiểm!

Nhưng kẻ ngốc trên cầu đâu có nghĩ ngợi nhiều như thế, mắt của anh ta vẫn đang nhắm đến ngọn núi vàng, một lòng nghĩ đến chuyện đào vàng, anh ta vẫn lảo đảo qua được cầu an toàn. Chẳng bao lâu sau, anh ta quay lại, trên vai vác một túi vàng nặng trĩu.

Người thông minh vô cùng ngưỡng mộ, đắn đo giây lát, cuối cùng không thể cưỡng lại được sức cám dỗ của vàng, anh ta liền đi lên cây cầu sắt.

Sau khi lên cầu, hai mắt anh ta cứ dán chặt vào sợi xích sắt, chỉ sợ bất cẩn sẽ rơi xuống vực. Nhưng dường như, sợi xích sắt cứ cố tình chống đối với anh ta nên lắc lư rất mạnh. Người thông minh lại nhìn xuống vực thẳm hun hút kia. Dường như anh ta có thể thấy rất nhiều bộ xương trắng, đôi chân anh ta bất giác run lên không sao kiểm soát được.

Anh ta muốn bất chấp tất cả để tiến lên phía trước như kẻ ngốc nọ, nhưng không sao kiểm soát được nỗi sợ trong lòng mình. Anh ta sợ hãi tột độ, định quay trở lại nhưng đôi chân đã không nghe theo lệnh của anh ta nữa. Cuối cùng, người thông minh sợ đến mức toàn thân mềm nhũn, sẩy chân, ngã xuống vực thẳm.

-----

Con người đúng là cần đến trí tuệ, nhưng nghĩ quá nhiều rất dễ sợ đầu sợ đuôi, cuối cùng mất đi dũng khí tiến lên phía trước, sẽ bị rơi xuống vực thẳm.

Nhiều lúc, chúng ta cũng cần như kẻ ngốc, liều mạng, bất chấp tất cả, gạt bỏ hết tạp niệm, một lòng một dạ hướng đến mục tiêu, quyết đoán tiến về phía trước, nhẹ nhàng hướng đến thành công.(st truyenngan.com.vn)

Tags:

StoriesofLife

Ngư dân Lý Sơn "chơi" tàu Trung Quốc

by finandlife22/05/2014 16:55

 

Pv: Chuyến đi này, thuyền nhà anh sao chỉ dùng mổi loại lưới vây này thôi sao ?

Một ngư dân: (Huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi) nói: …” nó (TQ) lấy hết lưới của tui rồi, lần này không dùng lưới để bắt cả nữa, mà phải dùng mìn (thuốc nổ) thôi, nếu mà nó cũng không cho tui dùng mìn quýnh cá thì tui dùng mìn quýnh nó luôn”

PV: Anh dùng mìn như thế cảnh sát biển (CSB) không thu giữ sao?

Ngư dân: Không, đánh ở vùng biển khác thì không được nhưng đánh ở Hoàng sa mấy đứa CSB nó không nói gì cả.

PV: anh bị nó bắt mấy lần rồi?

Ngư dân: 3 lần

PV: Lần này đi anh không sợ à?

Ngư dân: Không, thằng Thưởng ( Võ Văn Thưởng bí thư tỉnh Q. Ngãi) nó bảo ở ngoài đó là biển của VN mình, ra đó là có hải quân mình bảo vệ!

PV: Lần trước anh bị nó bắt như thế nào?

Ngư dân: Thì tàu nó lớn nó đuổi, tàu mình nhỏ mà cứ chạy thẳng là nó sẽ đưổi kịp, Nhưng mấy lần sau mình kinh nghiệm mình cứ chạy vòng tròn, tàu nó lớn nên nó ôm vòng tròn lớn , tàu mình nhỏ ôm vòng tròn nhỏ cứ như thế thì nó không bắt mình được, còn nếu nó dùng vòi rồng xịt thì mình chạy áp sát mạn tàu của nó thì nó sẽ xịt không tới….

PV: nhiên liệu đâu mà đua với nó?

Ngư dân: Nhiên liệu à, mấy thằng hải quân mình nó cho không, sợ không có sức mà đua thôi.. =))

Share ủng hộ tinh thần các bác ngư dân Quãng Ngãi nào… !!

 

Nguồn: suoinguon.info

Tags:

StoriesofLife

Trong những tuyên bố chống lại HAGL tại Cambodia có "lạm dụng tình dục"

by finandlife19/05/2014 14:40

Trong một báo cáo của Ngân hàng Thế Giới, những dân làng ở tỉnh Ratanakkiri Cambodia tố cáo đại gia Cao Su Việt Nam, HAGL về việc tấn công tình dục và sự tàn phá những thánh địa thiên liên của họ.

Vào tháng 2 vừa qua, 17 cộng đồng người bản địa đã cáo buộc HAGL tội cướp đất thông qua hoạt động trồng cao su mà Dragon Capital Group đã đầu tư gián tiếp vào đó. Họ đã đệ đơn khiếu nại lên Công ty IFC thuộc Ngân hàng Thế Giới, và sự việc đang được giám sát với CAO.

Trong một đánh giá ban đầu được công bố trên website vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, CAO cho hay những cáo buộc của người dân về những vấn đề như cạn kiệt nguồn cá, sự xâm lấn và phá hủy các vùng đất thiên, cái chết của hàng trăm gia súc và một vấn đề gây sốc, đó là "lạm dụng tình dục bởi nhân công của HAGL.

Báo cáo còn cho biết "không chỉ là cưỡng ép cá nhân (individual duress), mà những phụ nữ còn phải chú ý nhiều hơn trong hoạt động hàng ngày của họ để tránh bị hãm hiếp".

HAGL đã từ chối trả lời, nhưng quan điểm của Công ty vẫn cho rằng họ làm theo luật pháp của Cambodia, mặc dù chính họ cũng đã thừa nhận việc đuổi một vài người dân ra khỏi nhà chỉ là để phụ vụ cho sự phát triển.

"Công ty thừa nhận rằng ban đầu họ đã không đặt mục tiêu lớn hơn vào cơ hội phát triển cho cộng đồng bản địa khi phát triển hoạt động của mình"

Những dân làng bị ảnh hưởng đã liên lạc hôm qua không tiết lộ chi tiết những trường hợp bị tấn công nhưng họ cho rằng họ vẫn đang bị ngược đãi bởi những công nhân HAGL, bao gồm cả việc trộm cắp thiết bị nông nghiệp.

Romam Tham, một nông dân từ làng Kak đã nói "chúng tôi nghĩ rằng họ đã làm điều đó bởi vì họ không muốn chúng tôi có bất kỳ hoạt động nông nghiệp nào trên đất đai mà họ đã xóa bỏ"

Tin tức báo cáo tuần vừa rôi cho thấy HAGL đã bị đình chỉ công việc trên 3 dự án tại Ratanakkiri từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 11. Bảng ghi nhớ vào ngày 28 tháng 4 không cho biết chi tiết lý do nhưng điều đó là nhằm đáp ứng yêu cầu sau cuộc họp với thanh tra IFC vào ngày 2 tháng 4.

Trụ sở CAO tại Washington đã nhắc lại thông điệp qua email rằng cả người dân và HAGL đã đồng ý quá trình giải quyết tranh chấp mà thanh tra IFC sẽ sắp xếp.

HAGL đã luôn là trung tâm tranh cãi khi đầu tư vào nông nghiệp ở Cambodia. Năm ngoái, Tổ chức phi chính phủ Global Witness tại Anh cũng đã xuất bản một báo cáo cáo buộc hoạt động phá rừng và hủy hoại môi trường của Công ty này.

Eang Vuthy, giám đốc điều hành của tổ chức phi chính phụ Equitable Cambodia, tổ chức đang làm việc với những gia đình bị ảnh hưởng, hôm qua đã nói rằng một cuộc đối thoại mở là một bước quan trọng, nhưng họ vẫn phải có những bước đi cần thiết khác để đạt được một sự giải quyết thích đáng.

“Thật quan trọng để các bên gặp và nói chuyện,” ông ấy đã nói. “Nếu chúng tôi không thể đạt được bất kỳ sự giải quyết nào, chúng tôi sẽ suy nghĩ đến bước tiếp theo.”

Đây là bài dịch của finandlife đối với bài “Sexual abuse among claims against HAGL” trên phnompenhpost. Link đầy đủ ở đây.

 

Nguồn: finandlife|phnompenhpost.com

Tags: ,

Economics | Stocks

Rất nên xem qua 13 biểu đồ kinh tế quan trọng của tuần này

by finandlife17/05/2014 09:10

Thặng dư thương mại của Nga tăng mạnh trong tháng 3 do nhập khẩu giảm mạnh 

 

Doanh số bán lẻ tháng 4 của Mỹ tăng chậm lại sau khi bức phá mạnh trong tháng trước đó 

 

Sự lạc quan ‎doanh nghiệp nhỏ của Mỹ lên mức cao nhất sau khủng hoảng 

 

Chỉ số thất nghiệp của Anh xuống mức thấp nhất 5 năm 

 

Tăng trưởng quý 1 của Châu Âu thất vọng 

 

Nợ sinh viên Mỹ tiếp tục tăng mạnh

 

... Nhưng người Mỹ lại từ chối thẻ tín dụng 

 

Tăng trưởng GDP quý 1 của Nhật Bản tăng mạnh 

 

Doanh số bán lẻ Brasil giảm trong tháng 3

 

Nhà xây mới Mỹ tăng mạnh nhờ ‎phân khúc nhà ở 

 

Trợ cấp thất nghiệp Mỹ giảm mạnh kể từ sau khủng hoảng  

 

Lạm phát Mỹ tăng trưởng mạnh do giá lương thực và năng lượng 

 

... và cả thịt bò nữa

 

Nguồn: finandlife|qz.com

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu