THÉP HÒA PHÁT (HSX: HPG) GIÁ THÉP TĂNG THÁNG THỨ 3 LIÊN TIẾP, SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ TĂNG THÁNG 11 LIÊN TIẾP

by finandlife10/12/2023 21:29

"Nature does not hurry, yet everything is accomplished."

Lao Tzu

Giá thép tăng liên tiếp 3 tháng, sản lượng tiêu thụ liên tục tăng trưởng 11 tháng liên tiếp. Doanh thu 1 năm tới của HPG có thể đạt 140 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế có thể sớm tiếp cận mốc 18 ngàn tỷ.

Giá hợp lý mỗi cổ phần đang được các đầu phân tích lớn như VND, SSI, HCM ở quanh 33 ngàn đồng/cp, upside 18%.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

THÉP HÒA PHÁT (HSX: HPG) LIỆU CÓ CHUYỂN TỪ CỔ PHIẾU CHU KỲ SANG VALUE TRAP

by finandlife28/10/2022 21:54

Giá trị vốn cổ phần giảm quý thứ 3 liên tiếp, từ 350 ngàn tỷ về 160 ngàn tỷ khi ra kết quả kinh doanh quý 3. Với đà kinh doanh khó hơn dự kiến, khả năng giá trị vốn cổ phần giảm về 100 ngàn tỷ vào quý 4 và còn khả năng giảm thêm vào quý 1/2023.

Giá cổ phiếu đi trước giá trị doanh nghiệp, giá HPG giảm 4 quý liên tiếp từ vốn hóa 250 ngàn tỷ về 98 ngàn tỷ hiện tại. Với tình hình kinh doanh xấu hơn kỳ vọng, khả năng vốn hóa HPG về 70-80 ngàn tỷ cũng không lạ.

Hi vọng HPG chỉ thuần túy bị ảnh hưởng bởi chu kỳ ngành thép và xây dựng. Nếu rơi vào Value Trap thì thật đáng tiếc cho một doanh nghiệp hàng đầu VN chỉ còn là hoài niệm (như Cotecons (HSX: CTD)).

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

THÉP HÒA PHÁT (HSX: HPG) SẢN LƯỢNG THÉP XÂY DỰNG THÁNG 8/2022 TĂNG 30% CÙNG KỲ

by finandlife13/09/2022 09:09

“One you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive results.” Willie Nelson

Sản lượng thép xây dựng của HPG liên tục tăng trưởng từ đầu 2016. Tháng 8/2022 ghi nhận tiêu thụ 348,924 tấn, tăng 30% so với cùng kỳ 2021.

Theo VCSC Research, giá trị hợp lý mỗi cổ phần HPG 39,200 đ, tiềm năng tăng giá 64% so với thị giá 23,900 đ hiện tại.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

CỔ PHIẾU THÉP 15/6/22

by finandlife15/06/2022 13:01

Tags: , ,

Stocks

TẠP CHÍ FORBES: DANH SÁCH 50 CÔNG TY NIÊM YẾT TỐT NHẤT 2022

by finandlife15/06/2022 08:14

Tags: , , , , , ,

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu