Tổng hợp 672 doanh nghiệp đã tổ chức xong Đại Hội Cổ Đông 2019, Doanh thu kế hoạch tăng 7.8% so với 2018

by finandlife04/05/2019 19:57

Nếu như 2017, các doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng 14.8% doanh thu, 2018 tăng trưởng 8.9%, thì đến 2019, con số này đang 7.6%. Đại hội cổ đông các doanh nghiệp lớn lý giải cho lý do chủ yếu đến từ lo ngại biến động bất thường thị trường trong năm qua (2018) cùng với diễn biến khó đoán cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Lưu ý: số liệu được tập hợp bởi tất cả doanh nghiệp niêm yết và UPCOM, không tính cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán. Số liệu kế hoạch 2019, dựa trên 672 doanh nghiệp đã họp xong đại hội cổ đông 2019. (Link cũ, dựa trên 379 doanh nghiêp đầu tiên tổ chức đại hội cổ đông 2019, số liệu tăng trưởng doanh thu khi đó giảm 0.5% so với năm trước.)  

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Lần đầu tiên sau nhiều năm, các doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu không tăng trưởng

by finandlife26/04/2019 12:27

Nếu như 2017, các doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng 14% doanh thu, 2018 tăng trưởng 8.3%, thì đến 2019, con số này đang -0.5%. Đại hội cổ đông các doanh nghiệp lớn lý giải cho lý do chủ yếu đến từ lo ngại biến động bất thường thị trường trong năm qua (2018) cùng với diễn biến khó đoán cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.

Lưu ý: số liệu được tập hợp bởi tất cả doanh nghiệp niêm yết và UPCOM, không tính cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán. Số liệu kế hoạch 2019, dựa trên 379 doanh nghiệp đã họp xong đại hội cổ đông 2019.

 

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Nền kinh tế đang chuyển từ giai đoạn giữa chu kỳ (mid-cycle phase) sang giai đoạn sau chu kỳ (late-cycle phase)

by finandlife22/04/2019 00:06

Cổ phiếu những ngành nghề kinh doanh sau thường có perfomance tốt trong chu kỳ này:

 

·               Hàng tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống. Kinh doanh các doanh nghiệp này không bị ảnh hưởng bởi lạm phát và ít nhạy cảm với rủi ro lãi suất, người tiêu dùng buộc phải sử dụng trong bất cứ hoàn cảnh kinh tế nào.

 

·               Chăm sóc sức khỏe như bệnh viện, y tế, thuốc. Người tiêu dùng buộc sử dụng bất chấp thu nhập không tăng trưởng và điều kiện của nền kinh tế.

 

·               Năng lượng, điện nước, vật liệu. Vì nền kinh tế đang toàn dụng, nguồn lực được sử dụng ở mức tối đa, nhu cầu đang lớn hơn nguồn cung dẫn đến thiếu hụt trong ngắn hạn, giúp giá bán tăng lên, cải thiện biên lãi gộp, tình hình kinh doanh các doanh nghiệp trong ngành cũng sẽ vì đó tăng lên.

 

Tags: ,

Economics

Vốn hóa tăng 17% nữa, thị trường mới về vùng hợp lý

by finandlife15/04/2019 11:16

Được tiếp xúc một vài quỹ đầu tư nước ngoài, họ đều đánh giá VN hấp dẫn, sáng nhất khu vực Châu Á xét về khía cạnh bỏ tiền vào và kỳ vọng lấy ra một lượng tiền lớn hơn ở tương lai.

Quả đúng như vậy, nếu phân tích kỹ dòng tiền kinh doanh của tất cả doanh nghiệp niêm yết và UPCOM, ta sẽ thấy:

“Dòng tiền trước thay đổi vốn lưu động các doanh nghiệp niêm yết, UPCOM trừ ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán liên tục tăng trưởng trong 3 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 12%/năm.”

Một con số rất hấp dẫn khi đứng cạnh những nền kinh tế già Châu Âu, hay Nhật Bản.

Nếu giả định tốc độ tăng trưởng earnings ổn định ở 5%, thì vốn hóa thị trường phải tăng 17% nữa mới về vùng định giá hợp lý.

Tuy vậy, mọi tính toán hợp lý chỉ xảy ra khi diễn tiến thị trường đi đúng giả định, ngoài ra, cần lắm sự đẹp trai may mắn nữa J.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

[Số liệu HSX, HNX và UPCOM tinh] Tốc độ tăng trưởng doanh thu trung bình 14%, LNST 16%, PE 17.8, PB 2.3

by finandlife10/04/2019 21:56

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu