Thống kê kết quả kinh doanh quý 1/2015, cập nhật đến 15/05/2015

by finandlife15/05/2015 14:49

Tính đến ngày 15/05/2015, đã có 421 công ty trên HSX và HNX công bố kết quả kinh doanh quý 1 - 2015. Có 55 công ty thua lỗ và 366 công ty có lợi nhuận. 421 công ty này có tổng doanh thu thuần đạt gần 110 ngàn tỷ đồng, tăng 7.1% so với cùng kỳ 2014 và có tổng lợi nhuận sau thuế đạt 5,700 tỷ đồng, tăng 10.2% so với cùng kỳ 2014. Biên lợi nhuận gộp quý 1 năm nay đạt 14% - không đổi so với cùng kỳ 2014.

 

VFS Research

Tags: ,

Economics

Thống kê kết quả kinh doanh 9 tháng đầu 2014

by finandlife24/11/2014 14:25

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết nhìn chung cho thấy bức tranh khá tương đồng so với 6 tháng đầu năm.

Doanh thu thuần Quý 3 tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ và tăng nhanh hơn so với 6 tháng đầu năm cho thấy nhu cầu và thị trường đầu ra vẫn đang dần cải thiện. Mặc dù vậy mức độ cải thiện là chưa cao khi tốc độ tăng trưởng doanh thu vẫn chậm hơn tốc độ tăng trưởng giá vốn. Điều này dẫn đến biên lãi gộp sụt giảm và lãi gộp tăng trưởng không cao.

Đáng chú ý trong quý này doanh thu tài chính của các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ giúp lợi nhuận trước và sau thuế tăng trưởng cao. Các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý được kiểm soát khá tốt, tăng chậm hơn tốc độ tăng doanh thu. Lãi vay giảm cũng giúp các doanh nghiệp tiết giảm mạnh chi phí tài chính so với cùng kỳ.

Chúng tôi cho rằng, trong các quý tới, khi nhu cầu tiếp tục cải thiện, giá cả đầu ra sẽ tăng bù đắp mức tăng của giá đầu vào, qua đó giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và cải thiện các chỉ tiêu biên lợi nhuận.

*Thống kê của chúng tôi không bao gồm các doanh nghiệp ngành Ngân hàng.

-----------------------------

Tổng doanh thu thuần của 518* doanh nghiệp niêm yết Quý 3/2014 tăng 14.1% so với cùng kỳ. Mặc dù tổng lãi gộp chỉ tăng 6.9% nhưng nhờ doanh thu tài chính cải thiện mạnh giúp tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 18.8%, tổng lợi nhuận sau thuế tăng 20.4% so với Quý 3 năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần tăng 13.4%, Lợi nhuận gộp tăng 6.1%, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 8.4% và 6.2% so với cùng kỳ năm trước.

 

Quý 3/2014 doanh thu thuần tăng 14.1% so với cùng kỳ trong khi giá vốn tăng nhanh hơn khiến lãi gộp chỉ tăng 6.9%. Biên lãi gộp trong kì chỉ đạt 16.0% giảm khá so với mức 17.1% cùng kỳ và 16.8% trong 6 tháng đầu năm.

Chi phí tài chính tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ nhờ chi phí lãi vay giảm. Mặc dù chi phí bán hàng trong quý này đã tăng chậm lại so với 6 tháng đầu năm nhưng Chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng nhanh hơn. Tuy vậy, nhìn chung các chi phí này được kiểm soát tương đối tốt, tăng chậm hơn tốc độ tăng doanh thu.

Đáng chú ý là khoản thu nhập tài chính quý này tăng mạnh đến 49% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do lãi chênh lệch tỷ giá của một số doanh nghiệp vay ngoại tệ nhiều như PPC, HT1... Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán thuận lợi cũng giúp một số doanh nghiệp như FLC, DPM thu được các khoản lợi nhuận tài chính lớn từ việc thoái vốn đầu tư, hay như việc HAG bán cổ phần tại công ty con…

Kết quả tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của 518 doanh nghiệp niêm yết Quý 3/2014 tăng gần 19%, lợi nhuận trước thuế tăng 18.2% và lợi nhuận sau thuế tăng 20.4% so với cùng kỳ, vượt trội so với các con số tăng trưởng luỹ kế 9 tháng đầu năm 2014.

 

Quý 3/2014 có 459 trên tổng số 518 doanh nghiệp báo lãi, cao hơn so với 437 doanh nghiệp báo lãi của Quý 3/2013. Tổng lãi của các doanh nghiệp báo lãi cũng lớn hơn cùng kỳ. Số doanh nghiệp báo lỗ cũng giảm với chỉ 57 doanh nghiệp báo lỗ so với 79 doanh nghiệp cùng kỳ. Tuy vậy, tổng lỗ của các doanh nghiệp báo lỗ lại tăng so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng, tổng số doanh nghiệp báo lãi là 448 doanh nghiệp, cao hơn so với 429 doanh nghiệp báo lãi 9 tháng cùng kỳ.

 

Quý 3/2014 có 312/518 doanh nghiệp có kết quả lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, có 329/518 doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận.

 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, có 234/488* doanh nghiệp thực hiện trên 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong đó có 112 doanh nghiệp đã hoàn thành vượt kế hoạch và 122 doanh nghiệp thực hiện từ 75 – 100% kế hoạch lợi nhuận. Số doanh nghiệp thực hiện dưới 75% kế hoạch lợi nhuận là 254 doanh nghiệp, trong đó có 171 doanh nghiệp thực hiện dưới 50% kế hoạch lợi nhuận.

 

Tại thời điểm 30/9/2014, tổng tài sản của các doanh nghiệp niêm yết tăng 7.0%, Vốn chủ sở hữu tăng 7.2%, vốn điều lệ tăng 8.2% và tổng vay nợ tăng 0.6% so với cùng thời điểm năm trước.

 

Phân tích chi tiết cho thấy, kết quả kinh doanh có sự phân hoá theo nhóm ngành. Ngành Du lịch & giải trí có kết quả sụt giảm lợi nhuận mạnh nhất trong Quý 3 và luỹ kế 9 tháng đầu năm. Tiếp theo là các doanh nghiệp ngành hoá chất (phân bón; nhựa, cao su & sợi…).

Ngành Dịch vụ tài chính (chủ yếu là môi giới chứng khoán) tiếp tục có kết quả kinh doanh theo sát diễn biến thị trường chứng khoán với kết quả lợi nhuận quý 3 và luỹ kế 9 tháng tăng lần lượt 139% và 68% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, ngành dầu khí sau khi có kết quả kinh doanh tăng trưởng cao trong quý 2 đã quay đầu giảm nhẹ trong quý 3. Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận của nhóm ngành này vẫn tăng trưởng 32% so với cùng kỳ.

Một số ngành như Tài nguyên cơ bản, xây dựng và vật liệu, hàng cá nhân & gia dụng, bán lẻ, bảo hiểm… tiếp tục có kết quả lợi nhuận tăng trưởng khả quan trong Quý 3.

Ngành bất động sản (không bao gồm VIC) có sự cải thiện lợi nhuận mạnh mẽ nhất cả trong quý 3 lẫn luỹ kế 9 tháng phần nào thể hiện sự cải thiện của hoạt động kinh doanh bất động sản trong nước.

 

Nguồn: VFS Research

Tags: ,

Economics

Thống kê kết quả kinh doanh quý 2 năm 2014

by finandlife24/08/2014 07:39

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết nhìn chung cho thấy bức tranh sáng sủa hơn so với Quý 1. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự cải thiện của tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần. Điều này cho thấy sự tích cực đến từ nhu cầu thị trường và đầu ra của các doanh nghiệp niêm yết.

Mặc dù vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý 2 vẫn tồn tại những khó khăn như Quý 1. Chi phí đầu vào và chi phí bán hàng tăng cao hơn tốc độ tăng của doanh thu khiến biên lợi nhuận sụt giảm. Các chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận vì thế không theo kịp tăng trưởng doanh thu. Điều này khá tương đồng với các báo cáo PMI của HSBC theo đó, giá cả nguyên liệu đầu vào tăng và quy định hạn chế tải trọng mới của chính phủ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chi phí đầu vào và chi phí bán hàng tăng. Trong khi đó, áp lực cạnh tranh cao khiến doanh nghiệp chưa thể tăng giá bán tương ứng.

Chúng tôi cho rằng, trong các quý tới, khi nhu cầu tiếp tục cải thiện, giá cả đầu ra sẽ tăng bù đắp mức tăng của giá đầu vào, qua đó giúp doanh nghiệp tăng doanh thu và cải thiện các chỉ tiêu biên lợi nhuận.

 

Tổng doanh thu thuần và lãi gộp của 579* doanh nghiệp niêm yết Quý 2/2014 tăng 15.2% so với cùng kỳ. Trong khi đó tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng 8.7%, tổng lợi nhuận sau thuế tăng 6.5% so với Quý 2 năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần tăng 12.5%, Lợi nhuận gộp tăng 7.0%, Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế lần lượt tăng 4.9% và 4.4% so với cùng kỳ năm trước.

*Thống kê của chúng tôi không bao gồm các doanh nghiệp ngành Ngân hàng. Chúng tôi cũng loại bỏ VIC (cùng kỳ có khoản doanh thu tài chính cao đột biến) và khoản lợi nhuận khác đột biến của GAS trong Quý 1/2013 

Quý 2/2014 doanh thu thuần tăng 15.2% so với cùng kỳ trong khi giá vốn tăng nhanh hơn khiến lãi gộp chỉ tăng 7.8%. Biên lãi gộp trong kì chỉ đạt 16.3% giảm khá so với mức 17.4% cùng kỳ và 16.8% trong Quý 1.

Chi phí tài chính tiếp tục giảm so với cùng kỳ nhờ chi phí lãi vay giảm. Chi phí quản lý doanh nghiệp được kiểm soát tương đối tốt, tăng chậm hơn tốc độ tăng doanh thu. Đáng chú ý là khoản chi phí bán hàng tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ. Mặc dù vậy nhờ tăng trưởng doanh thu cao nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng 8.7%, cao hơn nhiều so với mức tăng 1% trong Quý 1.

Các khoản lợi nhuận khác trong Quý 2 giảm 10.1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết tăng 191.2% giúp lợi nhuận trước thuế tăng 9.2% (Quý 1 tăng 0.5%), lợi nhuận sau thuế tăng 6.5% so với cùng kỳ (Quý 1 tăng 2.3%).

Phân tích chi tiết chi phí bán hàng có thể thấy, chi phí bán hàng tăng mạnh trong Quý 2 do các doanh nghiệp đẩy mạnh quảng cáo, khuyến mãi nhằm giữ thị phần trong bối cảnh cạnh tranh cao hơn (tiêu biểu như VNM) hoặc nhằm mở rộng thị phần (tiêu biểu như MSN). Bên cạnh đó, việc chi phí vận chuyển tăng do quy định tải trọng mới cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí bán hàng của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 

Quý 2/2014 có 493 trên tổng số 579 doanh nghiệp báo lãi, cao hơn so với 448 doanh nghiệp báo lãi của Quý 2/2013. Tổng lãi của các doanh nghiệp báo lãi cũng lớn hơn cùng kỳ. Số doanh nghiệp báo lỗ cũng giảm với chỉ 85 doanh nghiệp báo lỗ so với 106 doanh nghiệp cùng kỳ. Tuy vậy, tổng lỗ của các doanh nghiệp báo lỗ lại tăng so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng, tổng số doanh nghiệp báo lãi là 497 doanh nghiệp, cao hơn so với 473 doanh nghiệp báo lãi 6 tháng cùng kỳ.

 

Quý 2/2014 có 347/579 doanh nghiệp có kết quả lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, cao hơn so với tỷ lệ 341/579 của Quý 1/2014.

Luỹ kế 6 tháng, có 341/579 doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận. 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, có 211/514* doanh nghiệp thực hiện trên 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong đó có 28 doanh nghiệp đã hoàn thành vượt kế hoạch và 49 doanh nghiệp thực hiện từ 75 – 100% kế hoạch lợi nhuận.

 

Tại thời điểm 30/6/2014, tổng tài sản của các doanh nghiệp niêm yết tăng 8.6%, Vốn chủ sở hữu tăng 8%, tổng vay nợ tăng 2.2% và tổng Hàng tồn kho tăng 8.2% so với cùng thời điểm năm trước.

 

Phân tích chi tiết cho thấy, kết quả kinh doanh có sự phân hoá theo nhóm ngành. Ngành Du lịch & giải trí có kết quả sụt giảm lợi nhuận mạnh nhất trong Quý 2 và luỹ kế 6 tháng đầu năm. Tiếp theo là các doanh nghiệp ngành hoá chất (phân bón; nhựa, cao su & sợi…).

Ngành bảo hiểm và Dịch vụ tài chính (chủ yếu là môi giới chứng khoán) sau khi có kết quả tăng trưởng tương đối khả quan trong Quý 1 lại có lợi nhuận sụt giảm trong Quý 2 do diễn biến thị trường tài chính, chứng khoán không thuận lợi. Mặc dù vậy kết quả lợi nhuận luỹ kế 6 tháng của các doanh nghiệp này vẫn tăng trưởng ở mức khá cao.

Trong khi đó, một số ngành như y tế, bán lẻ, hàng cá nhân & gia dụng, Xây dựng & vật liệu, Dầu khí, Tài nguyên cơ bản… tiếp tục có kết quả lợi nhuận tăng trưởng khả quan trong Quý 2.

Ngành bất động sản có sự cải thiện lợi nhuận mạnh mẽ nhất (+390%) phần nào thể hiện sự cải thiện của hoạt động kinh doanh bất động sản trong nước.

 

Số liệu thống kê kết quả kinh doanh Quý 2/2014 của 21 doanh nghiệp trong VN 30 (không bao gồm các Ngân hàng và VIC) đã công bố BCTC Quý 2 và GAS cũng cho kết quả khá tương đồng với tổng thể. Doanh thu thuần tăng trưởng mạnh 23% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận gộp chỉ tăng 7.6%. Chi phí bán hàng tăng đến 40% khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 6.4% và 5.2% so với cùng kỳ.

Nguồn: VFS Research

Tags: ,

Economics | VietnamData | Quarter

Thống kê kết quả kinh doanh quý 1 năm 2014

by finandlife26/05/2014 09:33

Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp niêm yết cho thấy một bức tranh với nét vẽ mới từ chi phí bán hàng. Khoản mục chi phí này đã tăng gần 16% so với cùng kỳ, nhanh hơn khá nhiều so với tốc độ tăng trưởng 12.5% của doanh số làm lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ còn tăng trưởng 6.2%.

Ngoài ra, việc thiếu vắng những khoản lợi nhuận khác và lợi nhuận từ hoạt động tài chính đã góp phần làm lợi nhuận sau thuế quý 1 giảm 4.2% so với cùng kỳ.

Điểm đáng ghi nhận là tốc độ tăng trưởng doanh thu ở mức khá cao, cho thấy nhu cầu thị trường và đầu ra đang dần cải thiện. Thêm vào đó, chi phí đầu vàokhông có nhiều đột biến đã giúp lợi nhuận gộp tăng trưởng tương đồng với tốc độ tăng trưởng doanh thu thuần.

Chúng tôi cho rằng, trong những quý tới khi nhu cầu tiếp tục cải thiện, những khoản đầu tư mạnh cho công tác bán hàng vào đầu năm sẽ giúp các doanh nghiệp tăng doanh thu và cải thiện lợi nhuận.

--------------------------------------

Tổng doanh thu thuần và lãi gộp của 615 doanh nghiệp niêm yết (không bao gồm ngân hàng) Quý 1/2014 tăng 12.5% so với cùng kỳ. Trong khi đó tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng 6.2%, tổng lợi nhuận sau thuế giảm 4.2%.

So sánh với quý 4/2013, trong khi tốc độ tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp niêm yết Quý 1/2014 so với cùng kỳ cao hơn nhưng tăng trưởng lợi nhuận lại giảm đi đáng kể.

 

Quý 1/2014, tổng doanh thu thuần và giá vốn hàng bán của các doanh nghiệp trong mẫu tăng 12.5% giúp lãi gộp tăng với tốc độ tương ứng. Lãi vay giảm giúp chi phí tài chính giảm 7.6% so với cùng kỳ (chi phí lãi vay giảm 12.6%). Chi phí quản lý cũng được kiểm soát khá tốt khi chỉ tăng 9.1%, thấp hơn tốc độ tăng của doanh thu và lãi gộp.

Mặc dù vậy với việc chi phí bán hàng tăng đến 15.9%, thu nhập tài chính giảm đến 28.2%, tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của 615 doanh nghiệp trong mẫu chỉ tăng 6.1% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, với việc không còn những khoản lợi nhuận khác lớn như Quý 1/2013 (tiêu biểu trường hợp của GAS), lợi nhuận khác ròng Quý 1/2014 đã giảm 72.7%, góp phần làm lợi nhuận trước thuế giảm 0.9%, lợi nhuận sau thuế giảm 4.2% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với kết quả đạt được trong Quý 4 và cả năm 2013.

Phân tích chi tiết chi phí bán hàng có thể thấy, tổng chi phí bán hàng Quý 1 năm nay tăng mạnh hơn tốc độ tăng của doanh thu chủ yếu là do các doanh nghiệp đẩy mạnh quảng cáo, khuyến mãi nhằm giữ thị phần trong bối cảnh cạnh tranh cao hơn (tiêu biểu như VNM). Trong khi đó, thu nhập tài chính giảm do lãi tiền gửi giảm và một số doanh nghiệp không còn ghi nhận các khoản doanh thu tài chính bất thường như VIC (thanh lý công ty con & liên kết), PPC (lãi chênh lệch tỷ giá)… 

Như vậy, thống kê cho thấy kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết Quý 1/2014 không cao như kì vọng. Tăng trưởng lợi nhuận không theo kịp tăng trưởng doanh thu. Tuy vậy, nguyên nhân chủ yếu là do các yếu tố biến động bất thường như thu nhập tài chính, thu nhập khác… Doanh thu và lãi gộp của doanh nghiệp vẫn tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Việc chi phí bán hàng tăng mạnh hơn doanh thu cũng cho thấy áp lực cạnh tranh cao hơn trong bối cảnh nhu cầu ngày một cải thiện.

 

Để có cái nhìn đầy đủ hơn về bức tranh hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, chúng tôi loại bỏ các doanh nghiệp ngành Bảo hiểm, Dịch vụ tài chính, Bất Động Sản và Xây dựng ra khỏi mẫu. Chúng tôi cũng điều chỉnh một số yếu tố bất thường có thể ảnh hưởng lớn tới kết quả thống kê như khoản lợi nhuận khác trong Quý 1/2013 của GAS, khoản lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá Quý 1/2013 của PPC… Kết quả thống kê cho kết quả như sau:

Doanh thu thuần tăng trưởng 11.2% so với cùng kỳ, trong khi đó giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn với mức tăng 12.2% dẫn đến lợi nhuận gộp chỉ tăng 6.3% so với cùng kỳ. Điều này khá phù hợp với kết quả khảo sát của HSBC thông qua các báo cáo PMI các tháng trong Quý 1/2014: Sản lượng và giá cả đầu vào tăng trong khi giá bán đầu ra không tăng tương ứng.

Thu nhập tài chính sau khi điều chỉnh khoản thu nhập từ chênh lệch tỷ giá của PPC giảm 20.7% so với cùng kỳ. Mặc dù lãi vay giảm giúp chi phí lãi vay giảm đến 13.3% nhưng tổng chi phí tài chính hầu như không giảm so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí bán hàng tăng đến 20% là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh giảm 3.9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế sau khi điều chỉnh khoản lợi nhuận khác của GAS trong Quý 1/2013 giảm 3.4%, lợi nhuận sau thuế giảm 3.6% so với cùng kỳ.

 

Quý 1/2014 có 515 trên tổng số 615 doanh nghiệp báo lãi, cao hơn so với 508 doanh nghiệp báo lãi của Quý 1/2013. Số doanh nghiệp báo lỗ cũng giảm với chỉ 99 doanh nghiệp báo lỗ so với 107 doanh nghiệp cùng kỳ.

Tuy vậy, tổng lãi của các doanh nghiệp có lãi lại sụt giảm so với cùng kỳ, trong khi tổng lỗ của các doanh nghiệp báo lỗ lại phình to ra.

 

Mặc dù tổng lợi nhuận sụt giảm, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng trưởng so với cùng kỳ lại tăng. Quý 1/2014, có 362 trên tổng số 615 doanh nghiệp trong mẫu có lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, chiếm tỷ lệ 59%, cao hơn so với tỷ lệ 47% và 54% của Quý 1/2013 và Quý 4/2013.

 

Tại thời điểm cuối quý 1 năm 2014, tổng tài sản của các doanh nghiệp niêm yết tăng 7.7%, Vốn chủ sở hữu tăng 7.3%, Tổng vay nợ tăng 1.6%, Hàng tồn kho tăng 3.6% so với cùng thời điểm năm trước.

 

Bất động sản là ngành có giá trị tồn kho cao nhất hiện nay, chiếm 33.8% tổng giá trị hàng tồn kho. Tiếp theo là ngành Xây dựng & vật liệu. Giá trị tồn kho 2 ngành này lần lượt giảm 4.8% và 1.4% so với cùng thời điểm năm trước.

Một số ngành có giá trị tồn kho tăng cao so với cùng thời điểm năm trước là Bán lẻ (+102%); Điện, nước, xăng dầu, khí đốt (+39%); Dầu khí (+28%), Y tế (+21%)…

 

Phân tích chi tiết cho thấy, kết quả kinh doanh có sự phân hoá theo nhóm ngành. Ngành truyền thông(chủ yếu là các doanh nghiệp sách & sản phẩm văn hoá) có kết quả lợi nhuận Q1/2014 sụt giảm mạnh nhất (-130.4%), chủ yếu do chi phí giá vốn tăng. Các ngành Du lịch & giải trí, Hoá chất, Thực phẩm & Đồ uống, Bán lẻ… cũng có lợi nhuận giảm do nhu cầu sụt giảm.

Trong khi đó, một số ngành mang tính phòng thủ như Y tế, dầu khívẫn có được kết quả tăng trưởng lợi nhuận khả quan. Một số ngành hưởng lợi nhờ chi phí đầu vào giảm như Lốp xe tiếp tục có kết quả tăng trưởng lợi nhuận ổn định.

Ngành bất động sản có sự cải thiện lợi nhuận mạnh mẽ nhất (+256%) phần nào thể hiện sự cải thiện của hoạt động kinh doanh bất động sản trong nước. Ngành dịch vụ tài chính (chủ yếu là môi giới chứng khoán) cũng có kết quả lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ thị trường chứng khoán sôi động.

Kết quả trên mặc dù có thể còn tồn tại một số đột biến do hạn chế về số liệu quan sát. Tuy nhiên, nhìn chung, kết quả phản ánh khá chính xác tình hình hoạt động của các nhóm ngành, lĩnh vực trong Quý 1 năm 2014.

 

Số liệu thống kê kết quả kinh doanh Quý 1/2014 của VN 30 và GAS cũng cho kết quả tương đồng với tổng thể. Doanh thu thuần và lãi gộp tăng trưởng tốt, lần lượt đạt 24.8% và 20.4%. Tuy nhiên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lại chỉ tăng 6%, lợi nhuận ròng giảm đến 6.6% so với cùng kỳ.

 

Doanh thu tài chính, lợi nhuận khác của VN 30 và GAS sụt giảm mạnh hơn tổng thể , trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý gia tăng mạnh hơn. Tổng chi phí tài chính Quý 1/2014 của VN 30 và GAS tăng 12.4% so với cùng kỳ

 

Tổng tài sản của VN 30 và GAS tại thời điểm cuối quý 1/2014 tăng 15.2%, vốn chủ sở hữu tăng 12%, tổng vay nợ tăng 13.2% và tổng tồn kho tăng 0.9% so với cùng thời điểm năm trước. 

Nguồn: finandlife|VFS Research

Tags: ,

Economics | VietnamData | Quarter

Thống kê kết quả kinh doanh quý 4 năm 2013

by finandlife03/03/2014 10:25

Như trong nhiều báo cáo vĩ mô gần đây chúng tôi đã nhận định: Nền kinh tế Việt Nam năm 2013 dường như đã đi qua đáy, tuy nhiên tốc độ phục hồi còn chậm và mong manh.

Thống kê kết quả kinh doanh năm 2013 của 617 doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo tài chính cũng thấy bức tranh tương tự.

q  Doanh thu tăng 7.1%, trong khi đó, giá vốn tăng với tốc độ chậm hơn làm lãi gộp tăng đến 11.5%. Ngoài ra, việc doanh nghiệp hạn chế sử dụng nợ vay cùng với lãi suất thấp đã giúp chi phí tài chính giảm mạnh trong năm 2013, và điều đó góp phần đẩy tăng trưởng lợi nhuận ròng lên gần 20% so với năm liền trước.

q  Những ngành có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong năm vừa qua gồm có Bất động sản, Dịch vụ tài chính, Tài nguyên cơ bản; Điện, nước, xăng dầu, khí đốt… Trong khi đó, ngành xây dựng và vật liệu vẫn tỏ ra vô cùng khó khăn, kế đến là các ngành Hoá chất, Du lịch & giải trí, bảo hiểm, Thực phẩm & Đồ uống, Bán lẻ…

----------------------------------------------

Tổng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của 617 doanh nghiệp quan sát Quý 4/2013 tăng 9.2% và 14.8% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm 2013, tổng doanh thu thuần tăng 7.1%, tổng lợi nhuận tăng 19.5% so với cùng kỳ năm trước

Năm 2013, ổng doanh thu thuần của các doanh nghiệp niêm yết tăng 7.1%, trong khi tổng giá vốn hàng bán chỉ tăng 6.2% giúp tổng lợi nhuận gộp tăng 11.5%. Biên lãi gộp trung bình đạt 17.7% cao hơn so với mức 17% năm 2012.Bên cạnh đó, lãi vay giảm giúp tổng chi phí tài chính giảm 3.3%, chiếm 3.4% doanh thu thuần (năm 2012 là 3.7%). Chi phí bán hàng và chi phí quản lý mặc dù tăng 11.6%, chiếm 8.6% doanh thu thuần (năm 2012 là 8.3%) nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 19.5%. Biên lãi ròng trung bình đạt 7.2% cải thiện so với mức 6.5% cùng kỳ năm trước.

Như vậy, thống kê cho thấy bức tranh tổng thể kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết đang dần trở nên sáng sủa hơn. Giá cả đầu ra tăng nhanh hơn đầu vào cùng với việc kiểm soát tốt các chi phí ngoài sản xuất giúp các doanh nghiệp niêm yết cải thiện phần nào hiệu quả hoạt động so với năm trước.

Sự cải thiện trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết còn thể hiện ở chỗ: Năm 2013 có 83 doanh nghiệp trong mẫu báo lỗ (chiếm 13.5% tổng số doanh nghiệp khảo sát), giảm so với 103 doanh nghiệp của năm 2012 (16.7% tổng số doanh nghiệp khảo sát). Đáng chú ý, trong số 83 doanh nghiệp này có 13 doanh nghiệp lỗ 3 năm liên tiếp và 39 doanh nghiệp lỗ 2 năm liên tiếp.

Kết quả thống kê cũng cho thấy: năm 2013 có 52% số doanh nghiệp trong mẫu khảo sát cho kết quả lợi nhuận sau thuế tăng trưởng so với cùng kỳ. Trong khi đó, tỷ lệ này năm 2012 chỉ là 39.5%.

Tổng lợi nhuận lẫn tổng thua lỗ của các doanh nghiệp báo lãi và báo lỗ năm 2013 trong mẫu khảo sát đều phình to ra so với năm 2012

Kết quả thống kê trên 563 doanh nghiệp có đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2013 cho thấy: năm 2013, có 261 doanh nghiệp hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận (chiếm tỷ lệ 46.4%). 119 doanh nghiệp hoàn thành từ 50 – 100% kế hoạch lợi nhuận (chiếm tỷ lệ 21%) và 183 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 33%) có kết quả thực hiện đạt thấp so với kế hoạch (dưới 50%).

Tại thời điểm cuối quý năm 2013, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát tăng 4.6% và 8% so cùng thời điểm năm trước. Trong khi đó, tổng vay nợ của các doanh nghiệp này giảm 2.8%.

Phân tích chi tiết cho thấy, kết quả kinh doanh có sự phân hoá theo nhóm ngành. Ngành Xây dựng và vật liệu có kết quả lợi nhuận năm 2013 sụt giảm mạnh nhất (–79%). Các ngành Hoá chất, Du lịch & giải trí, bảo hiểm, Thực phẩm & Đồ uống, Bán lẻ… cũng có lợi nhuận giảm do kinh tế suy thoái, nhu cầu sụt giảm.

Trong khi đó, một số ngành mang tính phòng thủ như Điện, nước & xăng dầu khí đốt, dầu khí, tài nguyên cơ bản, y tế vẫn có được kết quả tăng trưởng lợi nhuận khả quan. Một số ngành hưởng lợi nhờ chi phí đầu vào giảm như Lốp xe tiếp tục có kết quả tăng trưởng lợi nhuận ổn định.

Ngành bất động sản có sự cải thiện lợi nhuận mạnh mẽ nhất (+244%*) phần nào thể hiện sự cải thiện của hoạt động kinh doanh bất động sản trong nước. Ngành dịch vụ tài chính (chủ yếu là môi giới chứng khoán) cũng có kết quả lợi nhuận tăng trưởng khá nhờ thị trường chứng khoán năm qua sôi động.

Kết quả trên mặc dù có thể còn tồn tại một số đột biến do hạn chế về số liệu quan sát. Tuy nhiên, nhìn chung, kết quả phản ánh khá chính xác tình hình hoạt động của các nhóm ngành, lĩnh vực 6 tháng đầu năm 2013.

(*Loại trừ sự đột biến của VIC thì tăng 85%)

 

Nguồn: finandlife|VFS Research

Tags: ,

Economics

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu