LƯỢNG NIÊM YẾT BỔ SUNG BẰNG PHÂN NỬA TĂNG TRƯỞNG VỐN HÓA

by finandlife27/09/2019 18:44

T

ính từ đầu 2015, vốn hóa thị trường sàn thành phố Hồ Chí Minh tăng thêm 2.4 triệu tỷ đồng. Trong đó, lượng niêm yết mới và niêm yết bổ sung đạt 1.2 triệu tỷ đồng, chiếm phân nửa.

Cứ mỗi khi thị trường chuẩn bị đón nhận những thương vụ tỷ USD niêm yết, IPO. Đi kèm quá trình window dressing ngập mặt báo, cũng thường là vùng đỉnh thị trường. May mắn, từ giữa 2018 đến nay, không có thương vụ bạc tỷ nào, nhà đầu tư chứng khoán nhờ đó ghi nhận một năm khá êm đềm, nhịp tim trader cũng trở nên “thiền định” hẳn. 

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu