Rủi ro tỷ giá tháng 5/2019

by finandlife16/05/2019 16:52

 

Rủi ro CNY phá giá so với USD tạo áp lực lên VND là thực, tuy vậy rủi ro này không quá lớn, tại dư địa của SBV đủ mạnh để can thiệp, dự trữ ngoại hối hiện 65 tỷ USD, trong khi, tổng dư nợ usd toàn hệ thông ngân hàng chỉ khoảng 25 tỷ USD.

Rủi ro Mỹ đưa VN vào danh sách thao túng đồng tiền.

Có 3 lý do mà Mỹ liệt kê mình vào danh sách manipulated currency:

1. Có thặng dư thương mại lớn với Mỹ

2. Dự trữ ngoại hối tăng nhanh

3. Cán cân vãng lai thặng dư >3%

Nhưng do GDP VN chưa tới 1% so với Mỹ nên có lẽ chưa vào tầm ngắm của Mỹ.

Trump PR cho VN, làm nhiều nhà đầu tư phân tích kỹ hơn về VN, nếu họ phân tích kỹ, sẽ thấy tình hình vĩ mô VN đang rất ổn, trong bối cạnh khó tìm kiếm thị trường bỏ vốn, VN có thể sẽ có thể được hưởng lợi.

FINANDLIFE

Tags: ,

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at Viet Capital Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu