UDIndex vs VNIndex cập nhật ngày 06/07/2015

by finandlife06/07/2015 16:37

Tiền nhiều quá! Không khéo lại phải lên đến Excessive Greed mới chịu giảm đấy chứ!

Mà nếu như vậy thì VNIndex có khi tiếp cận vùng 645-660. Sợ thật :)

 

Nguồn: finandlife

Tags:

Psychology | StockAdvisory

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog của HUỲNH NGỌC THƯƠNG, chuyên viên
phân tích đầu tư chuyên nghiệp, hơn 12 năm kinh nghiệm phân tích đầu tư tại thị trường Việt Nam. Blog phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và chia sẻ góc nhìn cá nhân (không đại diện cho tổ chức nơi tác giả đang làm việc). Tác giả không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

 

LINKEDIN

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu