UDIndex vs VNIndex cập nhật ngày 06/07/2015

by finandlife06/07/2015 16:37

Tiền nhiều quá! Không khéo lại phải lên đến Excessive Greed mới chịu giảm đấy chứ!

Mà nếu như vậy thì VNIndex có khi tiếp cận vùng 645-660. Sợ thật :)

 

Nguồn: finandlife

Tags:

Psychology | StockAdvisory

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog này phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và thảo luận. Chúng tôi không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu