Finandlife Index * Cập nhật tới ngày 30/05/2014

by finandlife04/08/2014 15:13

 Danh mục cổ phiếu trong rổ, cập nhật vào 30/05/2014

 

Đây là ý tưởng xuất phát từ finandlife, và hiện đang được tư vấn đầu tư bởi Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Các bạn nào muốn nhận thông tin nhanh nhất về những kỳ review và cập nhật danh mục 10 cổ phiếu tốt, hãy liên hệ với VFS. 

Finandlife chỉ có thể chia sẻ thông tin này với 1 độ trễ nhất định so với thời điểm cập nhật và review danh mục mà VFS cung cấp.

Diễn biến giá cổ phiếu trong danh mục Finandlife Index tăng trưởng khá tốt so với thị trường chung, đây là cơ sở rất tốt cho các bạn muốn tham khảo đầu tư ổn định, dài hạn.

*Finandlife xin giới thiệu rổ cổ phiếu mà theo đó finandlife lựa chọn 10 cổ phiếu có yếu tố cơ bản mạnh, đáng để đầu tư giá trị trong từng thời kỳ. Định kỳ hàng quý, finandlife sẽ review lại danh mục và có thể có sự điều chỉnh thêm vào hoặc bỏ ra. Index của rổ được tính theo phương pháp loại bỏ ảnh hưởng của giá trị vốn hóa, các cổ phiếu có vai trò như nhau trong rổ. Finandlife Index được thành lập vào đầu tháng 02/2013. Và kể từ thời điểm này trở đi, finandlife.com sẽ cập nhật diễn biến của chỉ số rổ cổ phiếu này, so sanh với VNIndex và HNXIndex.

Tags:

StockAdvisory

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu