Chỉ số giá tháng 3 năm 2014 thấp nhất trong nhiều năm

by finandlife24/03/2014 14:06

Chỉ số giá tiêu dùng giảm liên tục trong 3 năm qua. Đường chỉ số giá năm 2014 có xu hướng thấp hơn năm 2013, năm 2013 thấp hơn năm 2012.

Biểu đồ cũng cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 có tính chu kỳ, theo đó, chỉ số giá trong tháng này thường duy trì ở mức thấp nhất trong năm.

Trên thị trường chứng khoán có câu "lạm phát là 1 trong những kẻ thù của giá chứng khoán". Do vậy, lạm phát thấp sẽ là một trợ lực nữa cho giá chứng khoán (xét trong điều kiện kinh tế thông thường".

Nguồn: finandlife

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at Viet Capital Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu