[VPBANK] KQKD Q2.17

by finandlife26/07/2017 17:59

VPBank 2Q17 báo LNTT +150%y/y. Dồn 4Q, LNST đạt 5,287 tỷ +90%y/y, ROE tiếp tục tăng lên 31%, cao nhất các NH VN. Tuy nhiên -- Con số cụ thể đưa ra nhiều bức tranh đáng suy ngẫm hơn. Tín dụng +37%y/y, tăng mạnh từ +32%y/y 1Q17 và 24%y/y 4Q16. Trong khi đó huy động thuần tăng không kịp và dựa ngày càng nhiều hơn vào vốn chi phí cao như là CD và trái phiếu. LDR thuần đạt 125% so với 117% của 1Q17 trong khi đó LFR (bao gồm CD & T.Phieu) đi ngang ở mức 82%. Bên cạnh đó, NIM lần đầu tiên trong 5 năm, sụt giảm QoQ từ 9.3% 1Q17 xuống 8.8% 2Q17. NIM giảm do gross yield giảm trong khi đó chi phí lãi đầu vào tăng. Chất lượng tài sản có nhiều tín hiệu trái chiều. Nợ xấu báo cáo là 2.8%, hay 5.3% nếu bao gồm VAMC, giảm so với mức 6.0% của 1Q17 hay 5.6% 4Q16. Tuy nhiên nợ nhóm 2 tăng mạnh lên 7.2% trong 2Q17 vs. 6.7% in 1Q17 vs. 5.5% in 4Q16. Xóa bỏ tài sản (write-off) để xử lý cũng được đẩy mạnh, với ước tính 4 quí vừa qua khoảng 2.3% tài sản. LNTT tăng trưởng rất cao nhưng phần nhiều đến từ trích lập dự phòng còn thấp trong khi đó tăng trưởng của LN lõi có dấu hiệu giảm tốc. Tổng dự phòng / nợ xấu đạt 37% nhưng nếu thêm cả nhóm 2 thì chỉ đạt 16%. Do tính chất vay tiêu dùng và tín chấp nhiều, ad nghĩ mức coverage này là rất thấp. Quá nhiều điều tốt để nói về VPB như NIM cao nhất, ROE cao nhất, quản trị top notch, thương hiệu mạnh lên, vốn sẽ được tăng sau IPO (Btw, mọi người có thấy vị trí các branch của VPbank giờ trông đẹp hơn ko? và trước có cái ô che giống MWG đã làm) Với tư vấn Bản Việt và quan tam của nhiều người, giá có lẽ sẽ tăng vài phiên sau niêm yết và ngắn hạn tăng trưởng LN còn có room để đc duy trì o mức tốt…

 

ANPHA CHART

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu