[VPBANK] KQKD Q2.17

by finandlife26/07/2017 17:59

VPBank 2Q17 báo LNTT +150%y/y. Dồn 4Q, LNST đạt 5,287 tỷ +90%y/y, ROE tiếp tục tăng lên 31%, cao nhất các NH VN. Tuy nhiên -- Con số cụ thể đưa ra nhiều bức tranh đáng suy ngẫm hơn. Tín dụng +37%y/y, tăng mạnh từ +32%y/y 1Q17 và 24%y/y 4Q16. Trong khi đó huy động thuần tăng không kịp và dựa ngày càng nhiều hơn vào vốn chi phí cao như là CD và trái phiếu. LDR thuần đạt 125% so với 117% của 1Q17 trong khi đó LFR (bao gồm CD & T.Phieu) đi ngang ở mức 82%. Bên cạnh đó, NIM lần đầu tiên trong 5 năm, sụt giảm QoQ từ 9.3% 1Q17 xuống 8.8% 2Q17. NIM giảm do gross yield giảm trong khi đó chi phí lãi đầu vào tăng. Chất lượng tài sản có nhiều tín hiệu trái chiều. Nợ xấu báo cáo là 2.8%, hay 5.3% nếu bao gồm VAMC, giảm so với mức 6.0% của 1Q17 hay 5.6% 4Q16. Tuy nhiên nợ nhóm 2 tăng mạnh lên 7.2% trong 2Q17 vs. 6.7% in 1Q17 vs. 5.5% in 4Q16. Xóa bỏ tài sản (write-off) để xử lý cũng được đẩy mạnh, với ước tính 4 quí vừa qua khoảng 2.3% tài sản. LNTT tăng trưởng rất cao nhưng phần nhiều đến từ trích lập dự phòng còn thấp trong khi đó tăng trưởng của LN lõi có dấu hiệu giảm tốc. Tổng dự phòng / nợ xấu đạt 37% nhưng nếu thêm cả nhóm 2 thì chỉ đạt 16%. Do tính chất vay tiêu dùng và tín chấp nhiều, ad nghĩ mức coverage này là rất thấp. Quá nhiều điều tốt để nói về VPB như NIM cao nhất, ROE cao nhất, quản trị top notch, thương hiệu mạnh lên, vốn sẽ được tăng sau IPO (Btw, mọi người có thấy vị trí các branch của VPbank giờ trông đẹp hơn ko? và trước có cái ô che giống MWG đã làm) Với tư vấn Bản Việt và quan tam của nhiều người, giá có lẽ sẽ tăng vài phiên sau niêm yết và ngắn hạn tăng trưởng LN còn có room để đc duy trì o mức tốt…

 

ANPHA CHART

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog của HUỲNH NGỌC THƯƠNG, chuyên viên
phân tích đầu tư chuyên nghiệp, hơn 12 năm kinh nghiệm phân tích đầu tư tại thị trường Việt Nam. Blog phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và chia sẻ góc nhìn cá nhân (không đại diện cho tổ chức nơi tác giả đang làm việc). Tác giả không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

 

LINKEDIN

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu