HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM (HSX: CSV) ĐẠT 529 TỶ ĐỒNG TIỀN MẶT RÒNG CUỐI Q3/2023

by finandlife25/10/2023 09:02

"The key to growth is the introduction of higher dimensions of consciousness into our awareness."

Lao Tzu

Tại 30/9/2023, bảng cân đối kế toán lành mạnh, tiền ròng (tiền và tương đương tiền trừ nợ vay ngân hàng) đạt 529 tỷ đồng. Nợ chỉ chiếm 14% tổng tài sản.

Giá trị hợp lý vốn hóa thị trường khoảng >3,000 tỷ đồng, trong khi giá trị vốn hóa chỉ 1,746 tỷ đồng, giá trị thật cao hơn 80% giá thị trường.

Việt Nam đang trong giai đoạn tốt cho đầu tư vào ngành hóa chất cơ bản. CSV là doanh nghiệp tốt, nếu nhà nước thoái vốn sẽ là thương vụ hời cho các doanh nghiệp hóa chất lớn cùng ngành thâu tóm.

Nếu bỏ ra 1,746 tỷ đồng mua trọn công ty, nhà đầu tư sẽ thu hồi vốn cực nhanh. Công ty đang có gần 529 tỷ tiền mặt gửi ngân hàng, không nợ nần gì. Có thể dùng toàn bộ tiền này trả cổ tức. Đội mua lại chỉ bỏ 1,217 tỷ đồng đã có cả công ty. Dòng tiền ròng tự do mỗi năm công ty tạo ra 330 tỷ đồng. Có nghĩa đội mua lại chỉ phải mất 3.7 năm thu hồi vốn. Từ năm thứ 4 trở đi, cổ máy tạo tiền vẫn hoạt động trong khi vốn đầu tư đã thu hồi đủ.

Là nhà đầu tư tài chính thuần túy (người mua 1 ít cổ phiếu và hưởng thành quả nhờ cổ tức), CSV tạo ra suất sinh lãi cổ tức trung bình 10-12%/năm. Con số này có thể nâng lên nhiều hơn nếu nhà đầu tư biết cách tạo áp lực trong đại hội cổ đông để nâng tỷ lệ chi trả cổ tức (hiện công ty chỉ chi trả 50% lượng lợi nhuận làm ra hàng năm), và giảm trích quỹ khen thưởng phúc lợi xuống (hiện chi trả 8-10% lợi nhuận là quá cao).

 

Thương vụ hời trong giai đoạn hiện này rất rất hiếm hoi, chỉ xuất hiện ở vài doanh nghiệp nhà nước tốt, chưa có chủ rõ ràng.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu