Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (UpCOM: SKV) doanh thu 2100 tỷ, lợi nhuận 103 tỷ, vốn hóa 650 tỷ, PE 6x

by finandlife20/02/2023 09:32

 

Theo cafef,

Mặt hàng Việt Nam xuất khẩu hàng trăm triệu USD/năm, Trung Quốc nhập cả trăm tấn, trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới

Sản phẩm yến sào của Việt Nam đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường lớn như Mỹ, Australia, New Zealand, Trung Quốc,... với giá trung bình 1.500 - 2.000 USD/kg thành phẩm.

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ tổ yến lớn nhất thế giới, với khoảng 300 tấn, chiếm 80% thị phần toàn cầu. Năm 2017, doanh thu bán yến chỉ trên trang mạng xã hội Alibaba của Trung Quốc đạt doanh số khoảng 2 tỉ USD.

Tháng 11 năm 2022, yến sào Việt Nam trở thành sản phẩm nông sản thứ 13 được xuất khẩu chính ngạch vào Trung Quốc.

Sản lượng tổ yến (yến sào) của Việt Nam đạt khoảng trên 130-150 tấn/năm và đã xuất sang nhiều quốc gia như Mỹ, Australia, New Zealand, Trung Quốc… với giá trung bình 1.500 - 2.000 USD/kg thành phẩm. Theo thông tin từ Cục chăn nuôi, các công ty xuất khẩu thu về khoảng 200-300 triệu USD/năm,

Ngành yến Việt Nam mới chỉ bắt đầu phát triển mạnh từ năm 2010, với sản lượng chiếm khoảng 3% sản lượng tổ yến toàn cầu.

SKV là công ty sở hữu thương hiện Yến Sào Khánh Hòa uy tính, có doanh số liên tục tăng trưởng, 2022 đạt 2,118 tỷ đồng, tăng 21%; lợi nhuận sau thuế đạt 103 tỷ đồng, tăng 29% cùng kỳ 2021.

Công ty sở hữu bảng cân đối kế toán vô cùng lành mạnh, tiền nhiều hơn nợ, luôn duy trì chi trả cổ tức tiền mặt hàng năm.

Hết trích

Nếu mua cổ phiếu thuần túy, nhà đầu tư có thể kỳ vọng upside 60%.

Nếu nhà nước thoái vốn, thì đây là mồi ngon cho thâu tóm, khi đó, giá trị hợp lý vốn chủ sở hữu sẽ không dưới 1,200 tỷ đồng, hay upside gần 100%.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu