Kinh doanh cá mòi :D

by finandlife02/12/2022 20:15

Nhiều câu chuyện kinh doanh trong thời tiền rẻ khá khó hiểu, nó kiểu bên dưới. Nó có thể vô lý, nhưng nó lại works trong 1 giai đoạn khá dài.

Hai người bạn gặp nhau trên phố, Joe hỏi Sam có gì mới không. “Ồ,” anh ta trả lời, “Tôi vừa kiếm được một thùng cá mòi ngon.”

Joe: Tuyệt, tôi thích cá mòi. Tôi sẽ lấy một ít. Chúng bao nhiêu tiền?

Sam: $10,000 một hộp.

Joe: Cái gì! Làm thế quái nào một hộp cá mòi có thể có giá 10.000 đô la?

Sam: Đây là những con cá mòi lớn nhất thế giới. Loại thuần chủng. Được đánh bắt bằng lưới chứ không phải câu; lấy xương bằng tay; được ủ với dầu ô liu thượng hạng. Và nhãn được vẽ bởi một họa sĩ nổi tiếng. Chúng là món hời ở mức 10.000 đô la.

Joe: Nhưng ai sẽ ăn cá mòi 10.000 đô la?

Sam: Ồ, người ta không ăn cá mòi; họ kinh doanh cá mòi.

Oaktree capital management

Tags:

StoriesofLife

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu