YẾN SÀO KHÁNH HÒA (UPCOM: SKV) TÍCH LŨY LƯỢNG TIỀN MẶT LỚN NHẤT LỊCH SỬ

by finandlife03/05/2022 21:18

Tính đến hết quý 1/2022, SKV có lượng tiền ròng (tiền và các khoản tương đương trừ đi nợ vay ngân hàng) đạt 112 tỷ đồng, con số lớn nhất lịch sử.

Tiền mặt ròng hiện chiếm 17% vốn hóa thị trường.

Mỗi năm SKV tạo ra gần 100 tỷ tiền ròng, như vậy, nếu mua SKV với giá hiện tại, nhà đầu tư chỉ phải mất 5 năm thu hồi vốn. Thương vụ khá hấp dẫn cho doanh nghiệp sở hữu thương hiệu Yến Sào hàng đầu Việt Nam.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 15 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu