Hóa chất Đức Giang (HSX: DGC) KQKD Q2 ấn tượng

by finandlife19/07/2021 17:17

KQKD Q2/2021, DGC đạt 322 tỷ lợi nhuận sau thuế, con số kỷ lục. Như vậy, DGC duy trì mức lợi nhuận >1000 tỷ đồng trượt 12 tháng, quý thứ 2 liên tiếp, tổng lợi nhuận 1 năm đến hết Q2/2021 đạt 1,067 tỷ đồng.

Bảng cân đối kế toán vô cùng lành mạnh, tiền mặt ròng (tiền và các khoản tương đương trừ đi vay nợ ngân hàng) đạt mức kỷ lục, 775 tỷ đồng.

Giá trị hợp lý vốn chủ sở hữu tăng lên 16,300 tỷ đồng.

Với kế hoạch kinh doanh Q3/2021 tăng trưởng mạnh mẽ, Hóa Chất Đức Giang là doanh nghiệp tư nhân sáng giá tiếp theo gia nhập câu lạc bộ vốn hóa tỷ USD.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu