OCB được chính thức lưu ký chứng khoán chuẩn bị chào sàn HSX

by finandlife29/12/2020 12:17

Bắt đầu từ ngày 29/12/2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu OCB. Trước đó, OCB hoàn thành chia 25% cổ phiếu thưởng, nâng vốn điều lệ lên 10,959 tỷ đồng. Với giá OTC đang được chào mua 20,000 đồng/cp, vốn hóa OCB đạt 21,918 tỷ đồng, tương đương PB 1.38 lần và PE 7.2 lần, thấp hơn khá nhiều so PB trung bình ngành 1.7 lần và PE trung bình ngành 13 lần.

FINANDLIFE

Tags: ,

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu