OCB chốt danh sách thưởng 25% cổ phiếu

by finandlife17/10/2020 20:42

Thời gian chốt 16 giờ 26/10/2020. Như vậy, nhà đầu tư sở hữu mỗi 100 cổ phiếu cũ sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới.

Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu OCB cuối quý 2/2020 đạt 17,600 đồng/cp.

Aozora cũng đã hoàn tất mua 10% cổ phần OCB trong 6 tháng đầu 2020, với giá mua bình quân khoảng 28,000 đồng/cp, hay 1.9 giá trị sổ sách khi ấy.

Theo lộ trình, sau khi phát hành cổ phiếu thưởng, OCB sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn HSX, và tiếp tục bán 31.6 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài. Giá bán có lẽ sẽ quanh 1.9 lần giá trị sổ sách như đã bán cho Aozora, tức giá khoảng 30,000 đồng/cp sau khi OCB đã thưởng 25% cổ phiếu, hay 33,400 đồng/cp trước thưởng cp. Giao dịch này nếu thành công tiếp tục hỗ trợ 1 lượng vốn lớn cho hoạt động ngân hàng, đồng thời cũng hỗ trợ giá cổ phiếu khi lên sàn.

OCB là ngân hàng có hiệu quả kinh doanh tốt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam 6 năm qua. Bên cạnh hoạt động tín dụng được hỗ trợ bởi chính sách lãi suất đầu vào liên tục giảm, trong khi lãi vay chưa điều chỉnh giảm tương ứng, tình hình Bond Yield Việt Nam giảm sâu cũng hỗ trợ rất tốt cho mảng kinh doanh trái phiếu, kỳ vọng đem đến lợi nhuận khủng cho 2020.

Còn nhớ OCB đặt kế hoạch 150 ngàn tỷ tổng tài sản, 4,400 tỷ lợi nhuận cho 2020.

FINANDLIFE

Tags: ,

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu