OCB BÙNG NỔ 2020

by finandlife21/06/2020 11:57

Kế hoạch tăng vốn điêu lệ từ 7,899 tỷ hiện tại lên 11,275 tỷ thông qua phát hành 25% cổ phiếu thưởng, phát hành cho đối tác Nhật Bản 86.68 triệu cp, và một đối tác nước ngoài khác 31.6 triệu cổ phiếu, giá phát hành không dưới giá trị sổ sách.

2020 là năm cuối cùng SBV bắt buộc các ngân hàng phải lên sàn chứng khoán, OCB nhân cơ hội này huy động vốn và đặt kế hoạch kinh doanh đột phá là điểm nhấn thú vị. Năm 2020, OCB đặt kế hoạch tăng 27% tổng tài sản, tăng 36% lợi nhuận. ROE tiếp tục duy trì >20%, nợ xấu <2%.

OCB là ngân hàng có performance tốt nhất trong ngành trong 6 năm qua, Trong lúc quy mô giá trị doanh nghiệp toàn ngành tăng 3.3 lần tính từ 2015, thì OCB tăng tới 14.5 lần.

Nếu đạt được tất cả các chỉ tiêu này, và hoàn thành việc niêm yết trên HSX trong năm nay, vốn hóa thị trường OCB khi niêm yết xứng đáng 30 ngàn tỷ đồng, cao hơn 2.6 lần vốn hóa thị trường theo giá giao dịch OTC hiện tại.

FINANDLIFE

 

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu