Chỉ số tham lam sợ hãi lần đầu đi vào vùng Sợ Hãi sau gần 3 tháng

by finandlife14/12/2019 10:19

 

Đóng của phiên thứ 6 ngày 13/12, Chỉ số tham lam sợ hãi đóng ở 38, chính thức đi vào vùng sợ hãi sau nhiều tháng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh khi mùa Giáng Sinh đến gần, cùng với suất sinh lợi ngày càng kém của Equity và thanh khoản suy giảm là những nhân tố chủ yếu gây nên tâm lý bi quan.

Điểm tích cực là dòng tiền thực chất vẫn âm thầm chảy vào thị trường, nhóm cổ phiếu midcap khó suy giảm.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology | StoriesofLife

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu