KHỐI NỘI MUA RÒNG HƠN 4 NGÀN TỶ TỪ ĐẦU THÁNG 8

by finandlife16/10/2019 16:31

Lượng tiền trong nền kinh tế đang khá dồi dào, bond yield liên tục giảm. Bất chấp nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 4 ngàn tỷ kể từ đầu tháng 8 đến nay, nhà đầu tư trong nước vẫn hấp thụ tốt.

Thị trường đang ở ngưỡng kháng cự tâm lý rất nhạy cảm, mốc 1000 điểm. Ở ngưỡng này, dòng tiền trong nước vẫn đang khá ổn đủ để duy trì, nếu nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng trong thời gian tới, sẽ có happy ending. 

FINANDLIFE 

Tags:

Psychology | StoriesofLife

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu