VNM về vùng chiết khấu sau nhiều năm

by finandlife14/09/2019 21:08

 

T

ình hình kinh doanh chững lại sau giai đoạn tăng trưởng 2 chữ số từ 2015 đến 2017, làm nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ trả giá đắc vì đu bám deal bán vốn nhà nước. So với đỉnh thiết lập vào đầu 2018, người mua đỉnh đã mất gần 30% giá trị khoản đầu tư.

Tuy vậy, tình hình đang thay đổi, nhờ low base của 2018, lợi nhuận sản xuất kinh doanh của VNM đã tăng liên tiếp 2 quý, trượt 4 quý gần nhất, kinh doanh VNM tăng 2% yoy, và tiếp tục tăng lên 7%yoy trong quý 2/2019. 

Giá trị hợp lý của VNM vẫn thế, bất chấp giai đoạn suy giảm lợi nhuận 2018, định giá VNM vẫn duy trì ổn định 215,000 tỷ đồng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, vốn hóa thị trường của VNM xuống dưới giá trị thật. Tuy mức discount chưa quá hấp dẫn, nhưng giá rẻ và chu kỳ tăng trưởng quay trở lại là 2 nhân tố quan trọng cho nhà đầu tư để mắt đến.

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu