Áp lực thanh khoản giảm dần 30/08/2019

by finandlife01/09/2019 09:12

Tổng lượng bơm ròng của SBV tính từ đầu 2019 đến hết tháng 8 ước đạt 95,000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Tổng lượng vốn niêm yết bổ sung và niêm yết mới trên sàn niêm yết TP Hồ Chí Minh ước đạt 49,000 tỷ, giảm đáng kể so với con số 550,000 tỷ cùng kỳ.

Áp lực thanh khoản toàn thị trường nhờ đó bớt đi đáng kể, cũng làm nền khá tốt cho sự ổn định chung của thị trường chứng khoán trong năm nay.

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu