Trái phiếu doanh nghiệp vẫn tiền ngân hàng là chính

by finandlife29/08/2019 08:30

“Trong khi nhiều doanh nghiệp niêm yết tiếp tục công bố phát hành trái phiếu chuyển đổi, không chuyển đổi hoặc pha trộn cả hai với lãi suất cao hơn hẳn lãi suất tiết kiệm, một số công ty địa ốc đã tung ra chiêu mới, theo đó thay vì nộp tiền mua căn hộ, đất nền khách hàng mua trái phiếu doanh nghiệp với các kỳ hạn khác nhau từ sáu tháng trở lên, đến thời điểm trái phiếu đáo hạn, nếu thủ tục pháp lý của dự án căn hộ vẫn chưa hoàn tất, người mua trái phiếu được nhận tiền gốc cộng lãi. Còn ai muốn đợi đến khi nhận căn hộ thì mua trái phiếu tiếp…”

Hải Lý, TBKTSG

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu