Lợi nhuận đi ngang trong Q1.19, định giá P/E leo lên 18.5

by finandlife23/05/2019 00:56

Các doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng <8% trong năm 2019, chậm lại so với 9% của 2018 và 15% của 2017.

Tổng lợi nhuận các doanh nghiệp không tính ngân hàng, chứng khoán, và bảo hiểm đạt 41.5 ngàn tỷ trong quý 1, đi ngang so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn hóa thị trường leo thang lên 3,300 ngàn tỷ. Dẫn đến định giá P/E leo lên mốc cao (18.5 lần) so với lịch sử.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at Viet Capital Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu