Book Review “Sapiens Lược sử loài người”

by finandlife28/04/2019 10:46

“Chúng tôi khẳng định những sự thật này là hiển nhiên, rằng tất cả con người sinh ra bình đẳng, tạo hóa đã ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, đó là quyền được sống, quyền được tự do, và quyền được mưu cầu hạnh phúc.”

Tuyên ngôn độc lập Mỹ, năm 1776

Được Yuval Noah Harari hiểu lại theo nghĩa sinh học như sau:

“Chúng tôi khẳng định những sự thật này là hiển nhiên, rằng tất cả con người tiến hóa một cách khác nhau, họ sinh ra với những đặc điểm có thể biến đổi nhất định, và trong số đó là sống và theo đuổi lạc thú.”

FINANDLIFE

Tags:

StoriesofLife

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu