Chỉ số tham lam sợ hãi chính thức vào vùng “sợ hãi quá mức”

by finandlife26/11/2018 16:22

Chỉ số tham lam sợ hãi kết phiên giao dịch 26/11/2018 chỉ còn 20, tức mức thấp nhất kể từ ngày 18/7/2018. Đây là vùng chuyển tiếp từ sợ hãi sang “sợ hãi quá mức”.

Sau khi đạt đỉnh 80 vào ngay 20/9/2018, vùng tham lam quá độ, chỉ số này liên tục suy giảm. Sự suy giảm này đến cả từ yếu tố nền tảng cơ bản xấu đi và yếu tố giao dịch suy yếu. Nước ngoài bán ròng, dòng tiền liên tục bị rút ra khỏi thị trường, tỷ suất sinh lãi từ chứng khoán ngày càng kém so với lãi suất trái phiếu chính phủ, thanh khoản suy giảm, mức độ sẵn lòng bán lỗ cổ phiếu ngày càng lớn, và lượng cổ phiếu giảm áp đảo là những nguyên nhân gây ra tình trạng sợ hãi quá mức hiện nay.

Điểm tích cực, THỊ TRƯỜNG ĐANG BỊ XẤU ĐI BỞI YẾU TỐ GIAO DỊCH HƠN LÀ YẾU TỐ NỀN TẢNG CƠ BẢN. Các chỉ báo nền tảng cơ bản đang đi ngang, trong khi đó, các yếu tố giao dịch đang giảm rất mạnh. Lịch sử cho thấy, chỉ báo tham lam sợ hãi về vùng <20, cùng với sự phân kỳ giữa yếu tố nền tảng cơ bản so với giao dịch, sẽ tạo ra vùng mua trung hạn (tính bằng tháng) có rủi ro thấp.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu