SBV chính thức hút tiền ròng từ tháng 3/2018

by finandlife02/11/2018 12:12

Sau thời kỳ in tiền mạnh từ giữa 2016 đến 2/2018, hiện SBV đang can thiệp thị trường khá thận trọng. Mỗi tháng SBV in trung bình 5-6 ngàn tỷ đồng (So với con số 25-30 ngàn tỷ đồng cùng kỳ 2017).

Sự giảm tốc trong bơm tiền đã bắt đầu tác động đến hầu hết các chỉ báo kinh tế tài chính ngân hàng. Thanh khoản hệ thống bớt dồi dào, lãi suất, bond yield tăng lên, chênh lệch M2 và tín dụng nhỏ lại, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản hạ nhiệt.

Trong ngắn hạn nhiều nhà đầu cơ giá lên sẽ không thích, nhưng nó rất tốt cho sự ổn định trong dài hạn.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu