SBV chính thức hút tiền ròng từ tháng 3/2018

by finandlife02/11/2018 12:12

Sau thời kỳ in tiền mạnh từ giữa 2016 đến 2/2018, hiện SBV đang can thiệp thị trường khá thận trọng. Mỗi tháng SBV in trung bình 5-6 ngàn tỷ đồng (So với con số 25-30 ngàn tỷ đồng cùng kỳ 2017).

Sự giảm tốc trong bơm tiền đã bắt đầu tác động đến hầu hết các chỉ báo kinh tế tài chính ngân hàng. Thanh khoản hệ thống bớt dồi dào, lãi suất, bond yield tăng lên, chênh lệch M2 và tín dụng nhỏ lại, thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản hạ nhiệt.

Trong ngắn hạn nhiều nhà đầu cơ giá lên sẽ không thích, nhưng nó rất tốt cho sự ổn định trong dài hạn.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog của HUỲNH NGỌC THƯƠNG, chuyên viên
phân tích đầu tư chuyên nghiệp, hơn 12 năm kinh nghiệm phân tích đầu tư tại thị trường Việt Nam. Blog phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và chia sẻ góc nhìn cá nhân (không đại diện cho tổ chức nơi tác giả đang làm việc). Tác giả không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu