Khủng long thức giấc 2018

by finandlife31/01/2018 08:51

Lợi  nhuận 2017 đạt 8k tỷ, tăng 100% cùng kỳ, đây là năm thứ 2 bank này duy trì tốc độ năm sau gấp đôi năm trước.

Thu nhập hoạt động liên tục tăng trưởng, tốc độ tăng thu nhập hoạt động quá cao so với chi phí hoạt động nên lợi nhuận trước dự phòng tăng năm thứ 4 liên tiếp, đạt hơn 11k tỷ năm 2017.

Chi phí dự phòng >3k tỷ, LNTT tăng mạnh

Sự giảm nhanh của chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động góp một phần lớn tăng tính hiệu quả sử dụng vốn, ROE đạt 24% trong 2017, một con số rất cao trong lĩnh vực ngân hàng.

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog của HUỲNH NGỌC THƯƠNG, chuyên viên
phân tích đầu tư chuyên nghiệp, hơn 12 năm kinh nghiệm phân tích đầu tư tại thị trường Việt Nam. Blog phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và chia sẻ góc nhìn cá nhân (không đại diện cho tổ chức nơi tác giả đang làm việc). Tác giả không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

 

LINKEDIN

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu