Chỉ đạo thoái vốn VNM, SAB và BHN

by finandlife06/09/2017 08:23

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ngày 30/08/2017, Tổng Công ty Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC) dự kiến sẽ thu được 7.443 tỷ đồng từ việc bán 3,33% cổ phần tại CTCP Sữa Việt Nam (HSX: VNM), tương ứng với giá bán 154.000 đồng/CP so với giá đóng cửa 152.600 đồng phiên hôm nay.

EPS ttm = 7k đ, P/E = 21 lần.

Liên quan đến thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (HSX: SAB), Ban chỉ đạo cũng cho biết Thủ tướng đã phê duyệt thoái vốn 53,59% cổ phần vốn tại SAB, giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại SAB còn 36%, do đó vẫn duy trì quyền phủ quyết tại công ty này.

EPS ttm >7k đ, P/E = 35 lần.

Đối với Tổng Công ty Bia - Rượu – NGK Hà Nội (HSX: BHN), Bộ Công thương, cùng với Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch & Đầu tư, được giao nhiệm vụ thương thảo và giải quyết các vấn đề trong thỏa thuận hợp tác chiến lược với Carlsberg để thực hiện việc bán cổ phần Nhà nước tại BHN. Bộ Công thương sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này trước ngày 15/11/2017.

 

FINANDLIFE

Tags: ,

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog này phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và thảo luận. Chúng tôi không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu