Stock Review August 2017

by finandlife19/08/2017 23:36

PNJ [MUA +31,9%] - Tăng tốc mở cửa hàng trên nguồn vốn mới - Cập nhật

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho PNJ với tổng mức sinh lời 32%, gồm 2% lợi suất cổ tức. Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 9% lên 126.000 đồng nhờ tăng 7% dự phóng LNST 2017, tái tục mô hình định giá, mạnh hơn ảnh hưởng từ WACC tăng 0,8 điểm % và số cổ phiếu tăng. Định giá hấp dẫn với PEG cốt lõi 3 năm đạt 0,6 theo thị giá. Dự phóng LNST 2017 tăng chủ yếu do việc chi phí bán hàng tăng chậm hơn dự phóng và thu nhập từ lãi nhận được từ vốn mới huy động.

VCSC

1H2017 DT = 5.5k tỷ, +39%yoy, LNST = 378 tỷ, +54%yoy. Mỗi tháng doanh thu trung bình đạt >850 tỷ, LNTT >72 tỷ. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ high-margin retail segment and open new stores.

---------------

PTB [Nắm giữ]

Kết quả kinh doanh Quý 2/2017 tiếp tục khả quan. Doanh thu Quý 2/2017 đạt 1.020 tỷ đồng (+7,5% yoy), lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 đạt 1.943 tỷ đồng (+10,7% yoy). Doanh thu từ hoạt động khai thác và sản xuất đá ốp lát đạt 534 tỷ (+15% yoy). Doanh thu hoạt động sản xuất gỗ đạt 638 tỷ đồng (+27% yoy). Ngược lại, doanh thu kinh doanh xe Toyota đạt 707 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% yoy. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 13,9% trong Q2/2016 lên mức 16% trong Q2/2017. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Q2/2017 đạt 84,6 tỷ (+62% yoy).

Hoạt động sản xuất đá sẽ tăng trưởng tích cực trong 6 tháng cuối năm, nhờ các nhà máy mới. Theo thông tin từ PTB, nhà máy Hưng Yên sản xuất đá granite và marble nhập khẩu, sau khi đi vào hoạt động từ Q1/2017, đã hoạt động hết công suất. Cùng với nhà máy Đồng Nai giai đoạn 2 và nhà máy Bình Định mới hoạt động từ tháng 10/2016, chúng tôi dự báo các nhà máy sẽ hoạt động tối đa công suất trong 6 tháng cuối năm 2017, giúp tổng sản lượng tiêu thụ tăng 23% yoy.

Nhà máy gỗ Phù Cát đi vào hoạt động giai đoạn 1. Vào ngày 31/7/2017, PTB công bố thông tin nhà máy gỗ Phù Cát đi vào hoạt động giai đoạn 1 với công suất 20.000 m3/năm, sản phẩm chính là gỗ ép. Trong đó, 60-70% sản lượng sẽ được bán ra bên ngoài, còn lại cung cấp nội bộ. Hiện tại đã có khách hàng cho giai đoạn 1 của nhà máy. Theo dự báo của VNDIRECT, doanh thu từ nhà máy gỗ Phù Cát sẽ đạt 110 tỷ đồng trong năm 2017. 

VNDirect

---------------

ACB [MUA]

Kết quả kinh doanh 1H2017

– LNTT đạt 980 tỷ đồng (+48% y/y) hoàn thành 57% kế họach năm

– Tăng trưởng tín dụng đạt 11,2% ytd và huy động đạt 11,2% ytd

Dự phóng 2017: LNST đạt 1.842 tỷ đồng (+38,1% y/y) và VCSH đạt 15.864 tỷ đồng (+13% y/y), tương ứng với EPS 1.869 đồng và BVPS 16.090 đồng. Dự phóng LN tăng 7% so với dự phóng ban đầu (1.751 tỷ đồng) với những thay đổi chủ yếu sau:

1) Tín dụng tăng nhanh hơn vào cuối năm nhờ yếu tố mùa vụ

2) Hoạt động dịch vụ tích cực nhờ dịch vụ thể và kết nối fintech

3) Lợi nhuận đột biến từ việc thu hồi trái phiếu liên quan đến Nhóm 6 công ty, đã được trích lập trong năm 2016

4) Trích lập dự phòng đối với các khoản nợ nội bảng tăng trong khi dự phòng đối với các khoản nợ liên quan đến Nhóm 6 công ty và nợ bán cho VAMC vẫn đang diên ra đúng tiến độ

Chúng tôi khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG đối với ACB với giá mục tiêu 30.300 đồng (tăng 8% so với giá mục tiêu ban đầu), cao hơn 20% so với mức giá hiện tại.

 

KISVN

Tags: , ,

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu