TCB 6/2017

by finandlife13/06/2017 08:29

LNST 2017 =3k, EPS=4.5k đ/cp

LNST 2017 KH =4k, EPS=6k đ/cp

-----

Ngày 16/8/2017, TCB công bố đã mua lại 172,353,345 cổ phiếu quỹ trong tổng số 221,951,968 cổ phiếu của HSBC, tương đương 77.6%, do HSBC chỉ đăng ký bán 172,353,345 cổ phiếu đợt này.

Giá mua bình quân 23,445 đồng/cp.

Như vậy, số lượng cp lưu hành TCB giảm từ 887.8 triệu CP xuống còn 715.5 triệu CP

EPS sẽ nâng lên 5.6k đ/cp. 

Target TCB khoảng 55k đ/cp

---------------

31.1.18

LNST 2017 đạt 6.3k tỷ, VDL=11,655k tỷ đồng, CPQ: 172,353,345. EPS 2017 bằng 5.4k đồng, EPS trừ cpq đạt 6.3k đồng, ROE đạt 32%. 

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog này phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và thảo luận. Chúng tôi không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu