Finandlife Index*

by finandlife02/05/2013 15:09

 Danh mục cổ phiếu trong rổ, cập nhật vào 30/05/2014

 

Diễn biến giá cổ phiếu trong danh mục Finandlife Index tăng trưởng khá tốt so với thị trường chung, đây là cơ sở rất tốt cho các bạn muốn tham khảo đầu tư ổn định, dài hạn.

*Finandlife xin giới thiệu rổ cổ phiếu mà theo đó finandlife lựa chọn 10 cổ phiếu có yếu tố cơ bản mạnh, đáng để đầu tư giá trị trong từng thời kỳ. Định kỳ hàng quý, finandlife sẽ review lại danh mục và có thể có sự điều chỉnh thêm vào hoặc bỏ ra. Index của rổ được tính theo phương pháp loại bỏ ảnh hưởng của giá trị vốn hóa, các cổ phiếu có vai trò như nhau trong rổ. Finandlife Index được thành lập vào đầu tháng 02/2013. Và kể từ thời điểm này trở đi, finandlife.com sẽ cập nhật diễn biến của chỉ số rổ cổ phiếu này, so sanh với VNIndex và HNXIndex.

Tags:

StockAdvisory

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu