Giới thiệu cơ hội đầu tư tháng 11/2017

by finandlife07/11/2017 08:22

Một cổ phiếu có vốn hóa 150 triệu USD, hoạt động trong ngành phục vụ cho sự phát triển không ngừng nghỉ của đô thị hóa, cơ sở hạ tầng và xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng doanh số liên tục duy trì ở mức 2 con số trong hơn 8 năm qua. Đi kèm với đó, thu nhập doanh nghiệp cũng đã tăng gấp 4 lần trong 5 năm gần nhất, xu hướng tăng trưởng lợi nhuận còn phi mã trong những năm tới.

Nắm bắt thời vận đô thị hóa, cơ sở hạ tầng, nhu cầu vật liệu xây dựng ngày càng cao, công ty đã liên tục đầu tư mở rộng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị mới. Không dừng lại ở đó, công ty còn cố gắng tích hợp ngang, dọc thông qua M&A các mỏ đá, các công ty cùng ngành và công ty đầu vào. Giá trị đầu tư thường xuyên duy trì ở mức hơn 100 tỷ đồng/năm, nhịp độ ngày càng mạnh theo sự phục hồi của ngành xây dựng, cơ sở hạ tầng và xuất khẩu. 

Điểm cực kỳ đáng quý, là doanh nghiệp đã không phải huy động tiền từ cổ đông nhiều cho các hoạt động đầu tư này, nếu như tổng giá trị đầu tư trong 5 năm qua hơn 800 tỷ đồng, cổ đông công ty chỉ phải bỏ ra 46 tỷ đồng để góp thêm vốn, phần còn lại công ty sử dụng lợi nhuận chưa phân phối và vay vốn ngân hàng.

Những đồng vốn giữ lại để đầu tư mang lại hiệu quả rất tốt, ROE công ty duy trì ổn định ở mức hơn 30%, đặc biệt lên đến 38% vào cuối quý 3/2017.

Do tính chất lợi nhuận tăng trưởng phi mã nên thu nhập trên mỗi cổ phần phình to quá mức, công ty thường tiến hành chia nhỏ cổ phiếu thông qua hình thức chia cổ phiếu thưởng, cổ tức bằng cổ phiếu. Điều này đã làm số lượng cổ phiếu công ty tăng gần gấp đôi sau 3 năm gần nhất, nhưng EPS lại không giảm, vẫn neo ở mức 12,000 đồng/cổ phiếu.

Quý 4 thường là mùa doanh số của công ty, dự kiến doanh thu cả năm tăng trưởng 25% so với 2016, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 28%, EPS nâng từ 12,000 hiện tại lên 13,000 vào cuối 2017, sẽ tiếp tục nâng lên 17,000 trong 2018, và dự kiến vượt 20,000 đồng vào 2019.

Với mức giá hiện tại, nhà đầu tư sẽ hoàn vốn trong vòng chưa đến 3 năm. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang rầm rộ chạy đà để vào Emerging Market vào 2019, SBV cung tiền ngập lụt, đây có phải là cơ hội đầu tư hấp dẫn.

***Vốn hóa thị trường công ty này hiện chỉ quanh 150 triệu USD, ước đạt 500 triệu USD trong 3 năm tới (nếu công ty có kế hoạch huy động thêm vốn equity để mở rộng sản xuất kinh doanh). Đạt được điều này, công ty bỗng chốt sẽ nằm trong danh mục của các quỹ đầu tư nước ngoài vì thỏa cả yếu tố quy mô và hiệu quả. 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

HPG price and net flow

by Technician06/11/2017 08:54

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

Toàn cảnh ngân hàng đến hết quý 3/2017

by finandlife04/11/2017 22:36

Tags:

Stocks

FPT KQKD Q3.17

by finandlife31/10/2017 13:47

Doanh thu thuần quý 3.17 đạt 10.8k tỷ, tăng 12.5% cùng kỳ, LNST đạt 583 tỷ, tăng 25% cùng kỳ. Lũy kế 3 quý đầu 2017, DTT đạt 30.2k tỷ, tăng 11%, LNST đạt 1.5k tỷ, tăng 13% cùng kỳ.

Vốn chủ sở hữu tăng 14% từ 11.5k tỷ cuối 2016 lên 13k tỷ quý 3.17, trong khi đó, tổng nợ giảm từ 18.4k tỷ xuống 16.6k tỷ trong kỳ. Bảng cân đối kế toán lành mạnh hơn.

Tổng quát các chỉ tiêu, FPT thăng hạng khá tốt trong quý 3.17.

Điểm đặc biệt, FPT có thể sẽ book lợi nhuận tài chính hơn 1k tỷ trong quý 4 khi hoàn tất việc thoái vốn tại 2 cty con xuống dưới 49%.

----------------------

Điều 50 TT 202:

2. Trường hợp sau khi thoái một phần vốn công ty mẹ vẫn nắm giữ quyền kiểm soát đối với công ty con

d) Công ty mẹ lập bút toán thoái vốn để:

- Ghi nhận kết quả từ việc thoái vốn tính trên cơ sở hợp nhất vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này”;

- Điều chỉnh lợi ích cổ đông không kiểm soát nắm giữ tại công ty con;

- Ghi giảm số lợi thế thương mại tương ứng với tỷ lệ vốn bị thoái;

3. Trường hợp sau khi thoái một phần vốn công ty mẹ mất quyền kiểm soát đối với công ty con, công ty con trở thành công ty liên kết của công ty mẹ

e) Trường hợp trước đây công ty mẹ đã thoái một phần vốn tại công ty con và đã ghi nhận kết quả từ việc thoái phần vốn đó trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Bảng cân đối kế toán hợp nhất, nay thoái thêm một phần vốn đầu tư tại công ty con dẫn đến mất quyền kiểm soát thì công ty mẹ phải kết chuyển phần lãi, lỗ đã ghi nhận trước đây trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sang Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Case Study

Bán bớt phần vốn tại Thương mại FPT, bán 47% cho Synex với giá 932 tỷ, dự kiến ghi nhận lãi sau thuế 432 tỷ. Sau khi bán cho Synnex, sở hữu FPT giảm từ 100% xuống 53% vẫn còn >=51% nên vẫn bị xem là công ty con nên không được ghi nhận lợi nhuận trên kết quả kinh doanh hợp nhất, ghi thẳng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Việc bán bớt vốn tại FPT Retail cũng vậy, bán 30% vốn cho DC và Vinacap, có thể ghi nhận lãi sau thuế 660 tỷ, nhưng việc giảm sở hữu FPT tại cty này từ 85% xuống 55%, nên không được ghi vào lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất, chỉ ghi thẳng vào retain earnings.

Trong 2 deals này đều có việc bán bớt vốn cho cán bộ công nhân viên/nhà đầu tư cá nhân để giảm xuống dưới 51%. Nếu việc này hoàn tất, FPT có thể book vào lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất. Nếu hoàn thành việc này, FPT có thể book lãi tài chính 1.1k tỷ, đi cùng với đó, sẽ giảm lợi nhuận từ hợp nhất các cty đã bán ở trên (thời gian chỉ vài tháng, mức độ không lớn trong 2017), ghi tăng lợi nhuận công ty liên doanh liên kết.

 

FINANDLIFE 

Tags:

Stocks

PTB KQKD Q3.17

by finandlife30/10/2017 10:48

Doanh thu thuần 3 quý đầu 2017 đạt 2.9k tỷ, tăng 13% yoy, LNST đạt 220 tỷ, tăng 28% yoy. Biên lãi gộp duy trì ổn định ở mức 16%, chi phí vận hành không nhiều thay đổi.

EPS ttm 12k đồng, P/E 10 lần.

Tổng hòa các yếu tố, PTB tiếp tục thăng hạng trong quý 3/2017.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh trong quý 4, dự kiến EPS 2017 nâng từ 12k lên 13k đồng/cổ phiếu. Câu chuyện tăng trưởng vẫn còn dài.

 

FINANDLIFE 

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog này phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và thảo luận. Chúng tôi không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu