Chuyện quái gì thế?

by Michael13/10/2016 17:17

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Nhóm cổ phiếu thanh khoản cao, FA yếu chạy mải miết 1 tuần qua. Performance nhóm này đã rút ngắn lại đáng kể, chỉ còn âm 7.1% 6 tháng.

ROS, TCH, FLC, HHS, BCG, HNG…

 

FINANDLIFE

Tags:

Psychology | StockAdvisory

30 phút cuối, 35 triệu cổ phiếu trao tay

by finandlife11/10/2016 14:56

Chuyên viên TA của chúng tôi bảo “ngon dồi.”

Một vài Brokers theo dõi nhận định các công ty chứng khoán và xây dựng model dự báo dựa trên nhận định này. Phiên 10/10/2016, ma trận nhận định như sau:

 

 

Đến hẹn lại lên...

FINANDLIFE

Tags:

StockAdvisory

CNTT 10/10/2016

by Michael10/10/2016 17:28

Tags:

StockAdvisory

Great Graphic|Oil vs PVS

by finandlife06/10/2016 09:42

Tags:

StockAdvisory

TIME TO BUY_19/09/2016

by finandlife19/09/2016 09:06

Tags:

StockAdvisory

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog của HUỲNH NGỌC THƯƠNG, chuyên viên
phân tích đầu tư chuyên nghiệp, hơn 12 năm kinh nghiệm phân tích đầu tư tại thị trường Việt Nam. Blog phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và chia sẻ góc nhìn cá nhân (không đại diện cho tổ chức nơi tác giả đang làm việc). Tác giả không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

 

LINKEDIN

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu