Chu kỳ các nền kinh tế

by finandlife19/11/2019 11:25

Tags: ,

Economics

Ngành ngân hàng cập nhật đến quý 3/2019, on track

by finandlife10/11/2019 11:55

Huy động, cho vay tăng trưởng vừa phải. Hiệu quả hoạt động kinh doanh tiếp tục cải thiện, nợ xấu duy trì ổn định. Thu nhập lãi thuần tiếp tục tăng trưởng >20%yoy.

Về định giá, ngoài VCB đang kha khá đắt đỏ, những ngân hàng còn lại khá mềm.

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Stocks

Chỉ số tham lam sợ hãi đang vùng chuyển tiếp từ trung tính sang tham lam

by finandlife09/11/2019 09:15

 

Chỉ số tham lam sợ hãi kết phiên giao dịch 08/11/2019 ở 60, tức mức cao nhất trong vòng 8 tháng. Đây là vùng chuyển tiếp từ “trung tính” sang “tham lam”.

Sự cải thiện này đến từ cả yếu tố nền tảng cơ bản và giao dịch thị trường tích cực. Dòng tiền tiếp tục chảy vào ròng ổn định cho thấy đà tăng trưởng rất bền vững.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology | StoriesofLife

UPGRADE Q3.2019

by finandlife07/11/2019 14:22

Tags:

Economics | Stocks

KQKD QUÝ 3/2019- ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH TIẾP TỤC GIẢM, BIÊN LÃI TĂNG TRỞ LẠI

by finandlife04/11/2019 14:09

Tags:

Economics | StockAdvisory

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu