Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại bán ròng 1.4k tỷ, mạnh nhất kể từ tháng 10/2018

by finandlife25/05/2019 13:53

10 phiên, tổng bán ròng thông qua khớp lệnh trên HSX lên hơn 1.4k tỷ đồng. Nhịp điệu mạnh nhất kể từ tháng 10/2018.

 

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology | StoriesofLife

Hoạt động trading tích cực không kéo nổi nền tảng cơ bản yếu đi. Chỉ số tham lam sợ hãi về 30, rất sợ...

by finandlife24/05/2019 17:16

Chỉ số tham lam sợ hãi đóng 24/5 tại 30, vùng sợ hãi. Dẫn dắt tâm lý thị trường đi xuống đến từ cả yếu tố nền tảng cơ bản và yếu tố giao dịch yếu đi. Nhìn lại lịch sử, có lẽ nền tảng cơ bản suy giảm (đường màu cam) là nhân tố chủ đạo nhất.

Trong quý 1/2019, hoạt động trading cổ phiếu sôi nổi hơn, tuy vậy, kết quả kinh doanh quý 1 thực sự tạo thất vọng, lợi nhuận sau thuế không tăng trưởng, biên lợi nhuận tiếp tục suy giảm. Trong khi đó, hoạt động bán giấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng sôi động.

FINANDLIFE

Tags:

Psychology | StoriesofLife

[Nền yếu 2018 giúp UPGRADE tốt hơn 2019] Quí 1 ontrack

by finandlife19/05/2019 17:59

Chủ yếu cải thiện đến từ giao dịch, còn NỀN TẢNG CƠ BẢN(fundamentals) vẫn hụp lặn suy giảm.

Bài liên quan: 

Nền cao của 2017 làm mọi thứ trở nên kém lung linh hơn trong 2018 

FINANDLIFE

Tags:

Economics | Psychology | StoriesofLife

Weekend Music-Flute-18 May 2019

by finandlife18/05/2019 09:18

Enjoy weekend.

FINANDLIFE

Tags:

StoriesofLife

Tiền nóng chảy vào yếu trong tháng 4 và tháng 5 (weak hot inflow money in April and May)

by finandlife11/05/2019 08:05

Tiền nóng (Hot money) đi vào thị trường chứng khoán VN đang xu hướng giảm dần 2 tháng trở lại đây, nếu như tháng 1 và tháng 2/2019, tổng tiền nóng đi vào thị trường trung bình đạt hơn 3k tỷ đồng, thì tháng 4 chỉ còn 900 tỷ đồng.

Nhìn lại lịch sử, tiền nóng chảy vào chứng khoán VN đạt đỉnh điểm vào tháng 1/2018, chỉ trong 1 tháng, tiền nóng đổ vào gần 10 ngàn tỷ, thị trường theo đó thăng hoa. Sau đó, tiền nóng lần lượt đội nón ra đi, đỉnh điểm rút ròng rơi vào tháng 5/2018, chỉ 1 tháng, tiền nóng rút ra khỏi thị trường gần 8k tỷ, làm thị trường rơi xuống vực thẳm.

----

Hot money inflows into Vietnamese stock market be decreasing 2 months in a row. Hot money inflows average 3000 billion VND in Jan and Feb, but April is just 900 billion VND.

In the past, the highest inflow was Jan 2018, 10,000 billion VND in one month. The highest outflow was May 2018, 8000 billion VND.

FINANDLIFE

Tags: ,

Economics | StoriesofLife

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu