Báo cáo phân tích và khuyến nghị DQC, cập nhật quý 3 năm 2014

by finandlife17/11/2014 09:15

Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC) vừa công bố báo cáo tài chính Quý 3/2014 với kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 414.9 tỷ đồng và 101.7 tỷ đồng, tăng 121.7% và 227.7% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 987.3 tỷ đồng, tăng 56.2% so với cùng kỳ, hoàn thành 98.7% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 175.5 tỷ đồng, tăng 191% so với cùng kỳ, vượt 181.3% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm.

Doanh thu thuần tăng trưởng ấn tượng

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu quý này tăng trưởng ấn tượng là do (1) công ty đã đưa ra nhiều dòng sản phẩm mới như đèn Led, ổ cắm, phích cắm… được thị trường chấp nhận và (2) các sản phẩm như đèn compact công suất lớn, đèn cho nông nghiệp, ngư nghiệp được tiêu thụ tốt.

Tăng trưởng doanh thu thuần (tỷ đ)

Mặc dù báo cáo tài chính Quý 3 của DQC không thuyết minh chi tiết cơ cấu doanh thu nội địa & xuất khẩu, chúng tôi vẫn cho rằng doanh thu xuất khẩu tiếp tục đóng góp cao trong cơ cấu doanh thu Quý 3 của công ty đặc biệt nhờ vào việc tiêu thụ các vật tư, bán thành phẩm cũ. Điều này thể hiện ở việc biên lãi gộp quý 3 cải thiện mạnh.

Với doanh thu quý 3 tăng trưởng mạnh, chúng tôi nâng mức dự báo doanh thu năm 2014 của DQC lên 1,300 tỷ đồng (so với mức 1,025 tỷ đồng trong cập nhật trước), tương ứng tăng 64% so với cùng kỳ và vượt 30% kế hoạch doanh thu cả năm. 

Biên lãi gộp tiếp tục cải thiện

Biên lãi gộp quý 3/2014 của công ty đạt 39.3%, cải thiện mạnh so với mức 33.9% của quý 3/2013 và mức 32.5% trong 6 tháng đầu năm 2014. Tính trượt 4 quý gần nhất, biên lãi gộp của DQC đạt 34.5%, tăng 3.2 điểm % so với mức 31.3% của năm 2013. Nguyên nhân theo giải trình của công ty là do công ty đã kiểm soát tốt giá thành sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm có biên lãi gộp cao. Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng việc tiêu thụ tốt các vật tư, bán thành phẩm tồn kho cũ, sản xuất cho Cuba trước đây cũng góp phần cải thiện mạnh biên lãi gộp của DQC trong quý này. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng, biên lãi gộp của công ty thời gian tới có thể sẽ sụt giảm do áp lực cạnh tranh ở thị trường nội địa và lượng vật tư, thiết bị cũ giá thấp không còn nhiều.

Chi phí lãi vay giảm, chi phí bán hàng tăng.

Mặc dù doanh thu Quý 3 tăng trưởng mạnh nhưng các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều giảm so với quý trước. Cụ thể, quý 3 công ty chỉ chịu 6.1 tỷ đồng chi phí tài chính (trong đó chi phí lãi vay là 4.8 tỷ đồng), giảm mạnh so với mức 15.6 tỷ đồng và 11.5 tỷ đồng quý 2 và quý 1/2014. Nguyên nhân là do trong quý 3 công ty không bị lỗ chênh lệch tỷ giá nhiều như 2 quý trước. Chi phí bán hàng quý 3 cũng chỉ đạt 37.2 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 55.5 tỷ đồng trong quý 2 mặc dù doanh thu tăng (chủ yếu do chi phí nhân viên bán hàng giảm). Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm chỉ còn 14.6 tỷ đồng so với mức 26.6 tỷ đồng trong quý 2 (chủ yếu do chi phí nhân viên quản lý giảm).

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2014, công ty chịu 15.3 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm 29.2% so với mức 21.6 tỷ đồng 9 tháng cùng kỳ do lãi suất và dư nợ dài hạn đến hạn trả giảm. Tổng nợ vay ngắn hạn của công ty tại thời điểm 30/9 là 419.1 tỷ, giảm so với mức 481.15 tỷ đầu năm trong đó dư nợ dài hạn đến hạn trả của công ty tại thời điểm 30/9/2013 là 130.5 tỷ, giảm 79 tỷ so với mức 209.9 tỷ thời điểm cuối năm 2013 (Công ty hiện không có các khoản vay dài hạn). Dự kiến đến hết năm 2015 công ty sẽ thanh toán hết khoản nợ này (mỗi năm trả ~100 tỷ đồng), qua đó tiết giảm chi phí tài chính, cải thiện khả năng thanh toán.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng 9 tháng đầu năm đạt 124.7 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 74 tỷ đồng cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu cũng tăng lên mức 12.6% so với mức 11% của năm 2013.

Tiến độ thu hồi công nợ Cuba duy trì ổn định

Mặc dù báo cáo tài chính quý 3 không thuyết minh chi tiết khoản phải thu từ đối tác Consumer Import – Cuba, tuy nhiên với khoản lãi chênh lệch tỷ giá 12.4 tỷ đồng, chúng tôi cho rằng trong quý 3 công ty tiếp tục thu được khoảng 2 – 2.5 triệu USD từ đối tác này, giảm số nợ phải thu xuống còn khoảng 22.2 triệu USD. Số tiền này sẽ tiếp tục được thanh toán dần đều đến hết năm 2016 (mỗi tháng khoảng 800 ngàn USD).

Luỹ kế 9 tháng 2014, DQC ghi nhận 43.2 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá và 25.2 tỷ đồng lãi bán hàng trả chậm (quý 3 thu được 9.2 tỷ đồng) chủ yếu đến từ khoản phải thu từ khách hàng Cuba. Chúng tôi cho rằng, với việc duy trì tiến độ trả nợ trong 3 năm liên tiếp gần đây, khách hàng Cuba sẽ tiếp tục thanh toán đúng hẹn cho DQC trong thời gian còn lại giúp công ty cải thiện dòng tiền, thu xếp nguồn tiền trả nợ vay dài hạn và có được khoàng 52 - 55 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá và 30 - 32 tỷ đồng lãi bán hàng trả chậm trong năm 2014.

Dư tiền & tương đương tiền tăng mạnh

Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng tốt cùng với tiến độ thu hồi công nợ được duy trì ổn định giúp dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh cải thiện mạnh. Mặc dù trong kỳ công ty có khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn trị giá 383 tỷ đồng nhưng số dư tiền và tương đương tiền thời điểm 30/9/2014 vẫn đạt 421.9 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 289.34 tỷ đồng đầu năm.

Tạm ứng 20% cổ tức bằng cổ phiếu trong Quý 4/2014

DQC dự kiến sẽ tạm ứng cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu trong quý 4/2014 sau khi hoàn tất thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Kỳ vọng việc này sẽ giúp thanh khoản của DQC cải thiện trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, với nguồn tiền mặt dồi dào, chúng tôi cho rằng DQC sẽ tiếp tục chi trả thêm cổ tức tiền mặt cho năm 2014 (kế hoạch cổ tức 2014 20% bằng tiền mặt).

Dự phóng kết quả kinh doanh 2014

Với kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng đầu năm, chúng tôi cho rằng DQC sẽ hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu và vượt mạnh kế hoạch lợi nhuận cả năm 2014. Theo đó, doanh thu nội địa tiếp tục tăng trưởng tốt so với cùng kỳ ước đạt 600 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với năm 2013. Doanh thu xuất khẩu ước đạt 700 tỷ đồng, tăng 133% so với năm 2013. Tổng doanh thu năm 2014 ước đạt 1,300 tỷ đồng vượt 30% kế hoạch. Biên lãi gộp tiếp tục duy trì ở mức cao khoảng 33 - 34%. Cùng với khoản lãi chênh lệch tỷ giá và lãi bán hàng trả chậm, lợi nhuận trước thuế của công ty ước đạt 255 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 199 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ, vượt 220% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. EPS forward 2014 ước đạt 8,145 đồng/cp. PE forward so với giá đóng cửa ngày 14/11/2014 là khoảng 7.86 lần, khá hấp dẫn so với trung bình thị trường. Trong khi đó, phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền FCFF của chúng tôi cho kết quả giá trị cổ phiếu DQC ở mức 81,300 đồng/cp, cao hơn 27% so với giá đóng cửa ngày 14/11/2014. 

VFS Research

Tags:

Stocks

HAG|Ký kết hợp tác đầu tư với GEM

by finandlife07/11/2014 10:40

Nội dung chính:

GEM sẽ cam kết đầu tư 1,700 tỷ đồng (khoảng 80 triệu USD), toàn bộ giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất trong 3 tháng tới.

Theo đại diện của GEM, với khoản đầu tư 1700 tỷ đồng, GEM sẽ sở hữu 10% Hoàng Anh Gia Lai và có thể sẽ tham gia HĐQT của HAG.

Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HAG cũng cho biết: Thương vụ này được tiến hành với sự hỗ trợ của HĐQT HAG, HAG sẽ giới thiệu cho GEM những nhà đầu tư cần thoái vốn.

Phương thức đầu tư: GEM sẽ tiến hành mua 10% tổng số cổ phần của HAG trên sàn (có thể thỏa thuận, có thể là mua khớp lệnh).

Quan điểm của GEM về HAG:

HAG là một công ty tiềm năng với hoạt động phát triển nông nghiệp có nhiều lợi thế giựa trên giá đất rất rẻ. GEM tin HAG có thể phát triển tốt trong tương lai.

Thời gian đầu tư vào HAG:

GEM không tiết lộ thời gian mà quĩ này nắm giữ HAG.

Đóng góp của GEM khi đầu tư vào HAG:

GEM có thể sẽ giúp HAG tìm thêm được nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, GEM có thể giúp HAG đưa công ty nông nghiệp HAGL lên sàn chứng khoán trong tương lai gần.

Cũng trong dịp này, ban lãnh đạo HAG cũng cập nhật hoạt động kinh doanh mới nhất của HAG:

1) Hoạt động nông nghiệp

Theo ông Đoàn Nguyên Đức, giá cao su hiện nay không những đã rơi đến đáy mà còn đang bắt đầu phục hồi khá tốt. Mặc dù thời gian qua, giá cao su giảm nhiều, nhưng HAG vẫn không bị ảnh hưởng nhiều, do công ty kiểm soát rất tốt chi phí. Giá vốn cao su hiện nay của HAG chỉ khoảng 1,200 USD/tấn. theo ông Đức, vài năm tới, HAG sẽ tăng trưởng tốt nhờ việc giá cao su phục hồi và sản lượng khai thác tăng nhanh.

Tương tự, dù giá đường giảm đáng kể, nhưng với mức giá vốn chưa đến 6,000 đồng/kg, chỉ bằng một nửa giá vốn của các công ty đường Việt Nam. Vì vậy, sản xuất đường của HAG không những an toàn mà còn rất lãi

2) Tình hình đầu tư dự án bò sữa

Bò thịt: Đến nay, HAG đã có 15,000 con bò thịt tại Lào. Kế hoạch đàn bò thịt sẽ tăng lên đến 60,000 con vào cuối năm nay.

Bò sữa: Năm 2015 , đàn bò sữa của HAG sẽ lên đến 100,000 con. Tháng 4/2014 sẽ bắt đầu có sữa cho nhà máy của Nuti Foods

3) Dự án bất động sản tại Myanmar

Đến nay, HAG đã xây thô xong phần thương mại. Phần văn phòng cũng sắp hoàn thành

Dự kiến, đến tháng 4/2015 sẽ hoàn thành 100% và làm lễ khánh thành.

HAG đã ký hợp đồng cho thuê văn phòng với giá 62 USD/m2.

Với việc bán 30% vốn của HAGL Land và thu về hơn 3200 tỷ đồng, HAG đã có gần đủ vốn để tiến hành giai đoạn 2 của dự án.

Bài liên quan:

§  GEM là ai?

§  Nhìn lại biến động giá 4 sản phẩm nông nghiệp chính của HAGL

§  HAG|Ký kết hợp tác kinh doanh với Vissan và Nutifood

 

Nguồn: finandlife|VFS Research

Tags: , ,

Stocks

Cập nhật nhanh cổ phiếu PVE 06/11/2014

by finandlife06/11/2014 09:37

Đơn vị duy nhất thuộc PVN hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế dầu khí

PVE hiện là đơn vị duy nhất thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế các công trình dầu khí, đặc biệt là các dự án dầu khí ngoài khơi (offshore). Với chủ trương phát huy nội lực và sử dụng tối đa năng lực, dịch vụ của các đơn vị trong ngành của PVN, PVE hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ PVN trong việc tiếp cận các dự án lớn thuộc lĩnh vực dầu khí.

Mặc dù vậy, do năng lực và kinh nghiệm thiết kế còn hạn chế, sức cạnh tranh của PVE với các nhà thầu tư vấn thiết kế nước ngoài chưa thực sự cao. Một số đơn vị trong Tập đoàn là Chủ đầu tư, tổng thầu EPC dự án (như PVS, PVX) vẫn chưa ưu tiên sử dụng dịch vụ trong ngành theo định hướng của Tập đoàn và hiện đang còn xu hướng chọn nhà thầu tư vấn thiết kế nước ngoài.

Chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của PVN tại PVE

Hiện tại, về chủ trương, PVN vẫn nhất trí cao về sự hỗ trợ cho PVE. Chủ trương nâng tỷ lệ sỡ hữu của PVN tại PVE từ 29% lên 36% đã được phê duyệt, dự kiến sẽ thực hiện vào đầu năm 2015. Tuy vậy vẫn chưa có chỉ đạo cụ thể từ PVN về phương án nâng tỷ lệ sở hữu bằng cách phát hành riêng lẻ cho PVN hay PVN mua cổ phần hiện hữu của PVE trên thị trường.

 

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 khả quan nhờ tiết giảm chi phí thuê chuyên gia nước ngoài

6 tháng đầu năm 2014, công ty đạt 258.5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với cùng kỳ, trong đó, doanh thu từ tư vấn thiết kế tăng 14.5%, chiếm 71.7% tổng doanh thu. Tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm từ 83.8% xuống còn 80% giúp lợi nhuận gộp đạt 49.8 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.4 tỷ đồng, tăng 113.6% so với cùng kỳ. Nguyên nhân Giá vốn hàng bán giảm là do PVE đã dần tự chủ được nhiều khâu trong công tác tư vấn thiết kế và do đó tiết giảm được chi phí thuê chuyên gia nước ngoài (số lượng chuyên gia nước ngoài các năm trước từ 14 – 16 người, nay giảm còn 8 người).

  

Khả năng không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2014

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu 650 tỷ đồng doanh thu và 34.07 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 16.7% và 121.6% so với thực hiện năm 2013. Đây là kế hoạch kinh doanh khá cao mà ban lãnh đạo công ty đặt ra trên cơ sở đánh giá nguồn công việc trong năm và được PVN phê duyệt (PVE có lịch sử đặt kế hoạch khá cao, 2 năm gần đây công ty đều thực hiện thấp so với kế hoạch). Qua 6 tháng đầu năm, công ty mới chỉ hoàn thành 39.8% kế hoạch doanh thu thuần và 27.6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Qua trao đổi, ban lãnh đạo công ty đảm bảo khả năng hoàn thành kế hoạch doanh thu. Các dự án công ty đang triển khai vẫn theo đúng tiến độ. Tuy nhiên kế hoạch lợi nhuận có thể không hoàn thành do chi phí lương và đào tạo nhân sự không theo kế hoạch.

Năm 2015 doanh thu dự kiến trên 1,000 tỷ đồng

Trên cơ sở đánh giá nguồn công việc hiện tại (các dự án gối đầu) và khả năng trúng thầu một số hạng mục thuộc dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (đã trúng thầu 1 hợp đồng EPC thuộc dự án này trị giá khoảng 30 triệu USD), lãnh đạo công ty cho biết doanh thu năm 2015 của PVE có thể đạt trên 1,000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo công ty cũng cho biết công ty vừa trúng thầu một dự án lọc dầu hợp tác với đối tác Malaysia triển khai tại Malaysia với giá trị khoảng 55 triệu USD sẽ thực hiện năm 2017.

Phương án phân chia lợi nhuận dự án Cao ốc văn phòng Dragon Tower

Dự án Cao ốc văn phòng Dragon Tower (nay là PVGAS Tower) được đầu tư xây dựng năm 2009 với tổng vốn đầu tư 827 tỷ trong đó PVGAS góp 70%, PVE góp 20% (155 tỷ đồng) và công ty địa ốc Phú Long góp 10%. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2012 trong đó PVE “thuê” 3 tầng của cao ốc này để làm văn phòng và trụ sở công ty với giá thuê tương đối cao, trong khi việc kinh doanh dự án này tỏ ra không hiệu quả. Vào ngày 11/6/2013, các bên đầu tư đã họp bàn để thảo luận việc chuyển đổi từ phương án phân chia lợi nhuận hiện hữu sang phương án kết hợp cả hình thức phân chia sản phẩm và phân chia doanh thu, chi phí. Hiện tại, các bên vẫn chưa hoàn tất thủ tục để thống nhất việc thay đổi phương án phân chia lợi nhuận.

 

Nguồn: VFS Research

Tags:

Stocks

Phân tích và khuyến nghị APC

by finandlife28/10/2014 09:27

Công ty CP chiếu xạ An Phú (APC) là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ chiếu xạ khử trùng đối với thực phẩm.

Trải qua những khó khăn trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 khi diễn biến các ngành hỗ trợ không mấy thuận lợi gây sụt giảm nguồn thu trong khi gánh nặng chi phí cho đầu tư và vận hành nhà máy mới khá lớn, APC đã có sự khởi sắc mạnh mẽ khi thực hiện đẩy mạnh các biện pháp tái cơ cấu doanh nghiệp đặc biệt trong đa dạng hóa doanh thu, quản lý công nợ và chi phí hiệu quả hơn.

Cùng với việc khởi sắc của ngành thủy hải sản, trái cây tươi xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2014 đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong kết quả kinh doanh của APC và dự kiến tiếp tục lạc quan trong thời gian tới.

Ngoài ra, Bộ Nông Nghiệp Mỹ chính thức cho phép 2 loại trái cây mới của Việt Nam được nhập khẩu vào Mỹ kể từ 06/10/2014 là nhãn và vải mở ra những triển vọng tăng trưởng mới.

Những phương pháp định giá của chúng tôi cho thấy cổ phiếu APC đang giao dịch ở mức khá rẻ so với giá trị doanh nghiệp. Giá trị hợp lý theo tính toán của chúng tôi khoảng 24,248 đồng/cổ phiếu, cao hơn 40% so với giá đóng của ngày 24/10/2014. Chúng tôi khuyến nghị MUA VÀO đối với cổ phiếu này.

--------------------------------------

DOANH THU TĂNG TRƯỞNG GIAI ĐOẠN 2005-2011

Ban đầu, thủy hải sản là mặt hàng chiếu xạ chủ lực, đóng góp trên 90% sản lượng chiếu xạ và 70% doanh thu hằng năm. APC có mức tăng trưởng cao những năm đầu hoạt động cùng biên lợi nhuận hấp dẫn do đặc thù ngành.

Tuy nhiên xuất khẩu thủy hải sản có những giai đoạn khó khăn ảnh hưởng đến tính ổn định trong tăng trưởng của APC. Tính mùa vụ của ngành cũng khiến Công ty không tận dụng hết công suất trong 6 tháng đầu năm. Việc tiếp cận các ngành hàng khác như y tế, công nghiệp, nông nghiệp khá khó khăn do nhiều doanh nghiệp chưa biết nhiều đến ứng dụng công nghệ chiếu xạ.

Tháng 07/2009, sau nhiều nỗ lực, APC trở thành doanh nghiệp thứ 2 cả nước (sau Sơn Sơn) được Mỹ cấp phép đạt chuẩn nhà máy chiếu xạ trái cây sang thị trường này, mở ra những triển vọng đóng góp mới cho doanh nghiệp.

Công ty thực hiện đầu tư nhà máy mới tại Vĩnh Long từ tháng 04/2010 để tiếp cận gần hơn khách hàng thủy hải sản khu vực miền Tây trước việc đối thủ Thái Sơn mới hoạt động tại đây và đón đầu triển vọng từ chiếu xạ trái cây tươi xuất sang Mỹ.

Kết quả kinh doanh của APC nhìn chung tăng trưởng qua các năm, đặc biệt là năm 2011 khi cầu thủy hải sản trên thế giới hồi phục sau khủng khoảng và mảng chiếu xạ trái cây tươi xuất khẩu (thanh long) tăng mạnh, Công ty còn trực tiếp xuất khẩu thanh long từ Q4/2010.

 

Biên lợi nhuận trước thuế có sự sụt giảm từ năm 2010 do chi phí gia tăng cho đầu tư nhà máy mới tại Vĩnh Long và việc trực tiếp xuất khẩu trái cây của Công ty có biên lợi nhuận thấp hơn.

Giai đoạn này Công ty được hưởng những ưu đãi miễn thuế TNDN trong 2 năm 2005, 2006 và giảm 50% thuế TNDN trong 4 năm tiếp theo.

NHIỀU KHÓ KHĂN TRONG NĂM 2012

Việc phụ thuộc nhiều vào chiếu xạ một mặt hàng là thủy hải sản khiến hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2012 đối mặt với nhiều khó khăn:

Doanh thu suy giảm trước ảnh hưởng hàng loạt các doanh nghiệp thủy hải sản phá sản do khó khăn về thị trường và vốn. Ngoài ra, việc trực tiếp xuất khẩu trái cây tươi (thanh long)sang Mỹ cũng không đạt hiệu quả khi hư hỏng do thời tiết trên đường vận chuyển.

Sản lượng sụt giảm không đáp ứng đủ nhu cầu công suất 02 nhà máy, đặc biệt là nhà máy mới mới vận hành từ tháng 10/2011, khiến biên lợi nhuận gộp của công ty bị sụt giảm mạnh trước những gánh nặng về chi phí cố định.

Tình hình tài chính của Công ty cũng trở nên suy yếu khi lượng nợ quá hạn tăng mạnh do các công ty thủy sản lần lượt khất nợ, APC phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi lên đến 2.6 tỷđồng áp lực chi trả lãi vay cho việc đầu tư vào nhà máy chiếu xạ ở Vĩnh Long (khoảng 10.8 tỷ đồng). Ngoài ra từ năm 2012, Công ty phải chịu áp mức giá điện theo giá dịch vụ và truy thu chênh lệch giá điện từ năm 2011 trở về trước hơn 1.8 tỷ đồng. Theo đó, biên lợi nhuận ròng sụt giảm mạnh chỉ còn 13% trong năm 2012.

Năm 2013, trước tình hình những khó khăn vẫn còn tiếp diễn, Công ty đã chủ trương thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp trên một loạt các phương diện.

ĐA DẠNG CÁC MẶT HÀNG CHIẾU XẠ GIÚP DUY TRÌ DOANH THU NĂM 2013

Nhìn chung doanh nghiệp khá bị động trước nhu cầu chiếu xạ của mỗi mặt hàng qua các năm. Với năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chiếu xạ trên nhiều loại mặt hàng so với đối thủ, đẩy mạnh đa dạng hóa cơ cấu doanh thu trong năm 2013 giúp APC tránh phụ thuộc quá nhiều vào một mặt hàng như những năm trước đó.

Điển hình trong năm 2013, doanh thu chiếu xạ mặt hàng nông sản như bột gia vị, thực phẩm khô tăng mạnh nhờ vào nhu cầu lớn của một khách hàng phát sinh trong năm. Theo đó đã giúp bù đắp những sụt giảm trong chiếu xạ thủy hải sản.

Mảng chiếu xạ trái cây tươi xuất khẩu đóng góp doanh thu khá ổn định và tiếp tục tăng trưởngmạnh 47% trong năm 2013. Bên cạnh đó, APC không còn trực tiếp xuất khẩu thanh long mà chỉ tập trung chiếu xạ để giảm thiểu rủi ro và xung đột lợi ích với khách hàng.

Công ty cũng đã đổi mới và đẩy mạnh chiến lược marketing, từ việc chỉ tập trung marketing vào chiếu xạ khử trùng đã được đẩy mạnh thêm 02 điểm là chiếu xạ bảo quản và tăng chất lượng sản phẩm.

Cùng với dư địa tăng trưởng của ngành chiếu xạ vẫn còn rất lớn và APC có những lợi thế riêng biệt trong ngành sẽ tiếp tục tạo đà tăng trưởng cho doanh nghiệp trong những năm tiếp theo.

HỒI PHỤC MẠNH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Thông tin từ APC, 6 tháng đầu năm 2014, kết quả kinh doanh của APC có sự hồi phục đáng kể khi doanh thu đạt 44.3 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuếđạt 10.9 tỷ đồng, tăng gấp 2.3 lần so với cùng kỳ. Theo đó, APC hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Doanh thu mảng chiếu xạ tăng 7% so với cùng kỳ, đóng góp 86% tổng doanh thu trong 6T2014. Trong đó, chiếu xạ thủy hải sản và trái cây tươi quay trở lại là hai mặt hàng chiếu xạ chủ yếu nhờ vào những chuyển biến tích cực:

  • 6T2014, kim ngạch xuất khẩu thủy hải sản hồi phục khi tăng 27% so với cùng kỳ, đặc biệt tăng mạnh 41% trong xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
  • Bên cạnh đó, xuất khẩu rau quả của Việt Nam cũng khá thuận lợi khi 6T2014 tăng đến 44% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu rau quả sang thị trường Mỹ tăng 15%.

Thông tin từ APC, năm 2013 đóng góp từ chiếu xạ mặt hàng nông sản đã giảm do khách hàng lớn trước đó đã tìm được phương pháp khắc phục. Các mặt hàng chiếu xạ khác như thiết bị y tế, đông nam dược vẫn chiếm tỷ lệ thấp.

Ngoài ra, hoạt động cho thuê kho lạnh và bốc xếp cũng tăng mạnh, đóng góp tỷ trọng lần lượt 9% và 3% trên tổng doanh thu (trong khi cùng kỳ lần lượt là 5% và 2%).

 

Động lực chính giúp lợi nhuận ròng có mức cải thiện đáng kể so với doanh thu:

Biên lợi nhuận gộp cải thiện mạnhđạt 50% từ mức 40% cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng trong sản lượng và giá dịch vụ là nguyên nhân chính giúp cải thiện biên lợi nhuận khi phần lớn các chi phí là định phí như nguồn xạ, nhân công, khấu hao, điện, nước… (khoảng 90%). Bên cạnh đó, sự chuyển dịch trong cơ cấu doanh thu cũng có tác động đến biên lợi nhuận.

Chi phí lãi vay giảm mạnh 50% so với cùng kỳ với tỷ trọng trên doanh thu thuần giảm đáng kể từ mức 9% trong 6T2013 còn 4% trong 6T2014 nhờ công ty đã trả bớt nợ (tỷ lệ vay nợ còn 19.6% tổng tài sản trong khi cùng kỳ là 27.2%) và mặt bằng lãi suất đã giảm.

Theo chính sách “quản lý công nợ hiệu quả” trong chiến lược tái cấu trúc của Công ty bằng cách cơ cấu nợ và đàm phán trả trước hạn, dự kiến đến năm 2017 công ty sẽ trả hết nợ.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhìn chung chưa có chuyển biến khi vẫn chiếm 15% trong 6T2014, tương đương cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, biên lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm 2014 đạt 24.6% trong khi cùng kỳ chỉ là 8.5%.

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CẢI THIỆN

Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản của công ty (khoảng 80-85%) bao gồm tài sản cố định và trả trước dài hạn. Tài sản ngắn hạn chủ yếu là các khoản phải thu, tiền và tương đương tiền và tài sản lưu động khác.

APC có tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao khoảng 71% tổng nguồn vốn (cuối năm 2013). Phần còn lại là nợ phải trả, bao gồm nợ ngắn hạn chiếm khoảng 12% tổng tài sản và nợ dài hạn khoảng 18%. Đến nay, tỷ trọng nợ vay trên tổng tài sản đã giảm nhiều, ở mức 23% cuối năm 2013 và 19.5% cuối Q2/2014.

Tính đến cuối quý 2/2014, dòng tiền thuần trong kỳ của APC đã có nhiều cải thiện và ở mức 11.2 tỷ đồng. Theo đó công ty đã trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt vào tháng 08/2014.

Khả năng thanh toán của công ty đã dồi dào trở lại. Hiệu quả hoạt động của công ty cũng đạt nhiều cải thiện khi tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu ROE và trên tổng tài sản ROA 4 quý gần nhất đạt lần lượt 14.3% và 10.2%, cải thiện so với mức 10% và 6.6% năm 2013 và mức 8.4% và 5% trong năm 2012.

TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG TRONG TƯƠNG LAI

Thêm 02 loại trái cây là nhãn và vải của Việt Nam có thể xuất sang Mỹ

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã cấp phép cho nhãn, vải của Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường Mỹ (trừ Florida), hiệu lực từ ngày 06/10/2014. Một trong 05 điều kiện bắt buộc là trái cây phải được xử lý qua chiếu xạ.

Cũng theo USDA, số lượng vải nhãn Việt Nam dự kiến ​​xuất khẩu sang Mỹ lần lượt là 600 tấn/năm và 1,200 tấn/năm, tương đương 17% và 69%sản lượng nhập khẩu trung bình hàng năm của Mỹ cho hai loại quả này giai đoạn 2007-2010. 

Trong năm nay, vải đã hết mùa, dự kiến nếu hoàn thành sớm các yêu cầu về tiêu chuẩn, kỹ thuật, nhất là kết quả của “bản đồ chiếu xạ đối với nhãn” gửi sang Mỹ được chấp thuận sẽ là cơ sở để khuyến khích các doanh nghiệp ký kết hợp đồng xuất khẩu nhãn trong năm nay và bước đầu thăm dò thị trường.

Chúng tôi cho rằng triển vọng từ 02 mặt hàng trái cây mới này sẽ là tín hiệu lạc quan trong tăng trưởng doanh thu mảng chiếu xạ trái cây tươi của APC trong những năm sắp tới.

Sản phẩm mới tinh thể nước L.A.P

L.A.P là hạt siêu hấp thụ nước, được kết hợp với công nghệ chiếu xạ có khả năng đặc biệt trong việc hấp thụ nước giữ nước cho cây trồng. Sản phẩm do APC nghiên cứu hơn 10 năm và tự sản xuất, dự kiến mang lại nguồn thu lớn trong tương lai. Tuy nhiên đây là lộ trình dài hạn, dự án hiện đang tìm nguồn tài trợ và thông tin chính thức sẽ đượcAPC công bố sau.

DỰ BÁO & ĐỊNH GIÁ

Thông tin từ Ban lãnh đạo APC, ước tính 9T2014, Công ty đã hoàn thành vượt 1 tỷ đồng kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm, tương đương đạt 17.2 tỷ đồng, tăng 86% yoy, trong đó riêng Q3/2014 tăng 5% so với cùng kỳ.

Theo tính mùa vụ, xuất khẩu thủy hải sản Q4 thường tăng so với Q3, trong khi giảm nhẹ trong kim ngạch xuất khẩu rau quả. Chưa tính đến nguồn thu từ 02 loại trái cây mới trong năm nay, chúng tôi ước tính cả năm 2014, APC có thể đạt doanh thu 99.0 tỷ đồng (vượt 7% kế hoạch), tuy nhiên LNST ước tính vượt 40% kế hoạch, đạt khoảng 22.6 tỷ đồng. EPS F 2014 đã pha loãng là 1,827 đồng/cổ phiếu. Với mức P/E khoảng 12x, giá hợp lý của APC sẽ là 21,927 đ/cổ phiếu.

Theo phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF, mức giá hợp lý của cổ phiếu sẽ là 30,089 đ/cổ phiếu.

Kết hợp cả 2 phương pháp định giá trên theo nguyên tắc thận trọng, 70% tỷ trọng P/E và 30% FCFF, giá hợp lý của APC sẽ là 24,248 đồng/cổ phiếu, cao hơn 40% so với thị giá ngày 24/10/2014.

 

Giả định phương pháp FCFF:

Dựa vào triển vọng tăng trưởng của Công ty, chúng tôi cho rằng tăng trưởng doanh thu của APC có thể đạt 8% trong 2014, và giảm dần về mức 4% năm 2018. Từ 2019 trở đi, tốc độ tăng trưởng doanh thu sẽ ổn định ở mức 3%/năm. Với suất chiết khấu WACC 13.5%, chúng tôi cho rằng giá hợp lý theo mô hình chiết khấu dòng tiền FCFF là 29,664 đ/CP.

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

Công ty CP Chiếu xạ An Phú (APC) được thành lập năm 2003 với vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng. Công ty bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 05/2005 và chính thức niêm yết trên sàn HOSE tháng 01/2010.

Ban đầu, Công ty chủ yếu chiếu xạ mặt hàng thủy hải sản. Tháng 07/2009, Công ty được Mỹ cấp phép chiếu xạ trái cây tươi sang thị trường này, mở ra những triển vọng tăng trưởng mới. Đến nay, Công ty tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng chiếu xạ trên đa dạng các mặt hàng.

Công ty hiện có 02 nhà máy chiếu xạ một tại Bình Dương và một nhà máy mới tại Vĩnh Long dưới sự quản lý của Công ty con (100% vốn). Theo đánh giá của Ban lãnh đạo Công ty, APC hiện sở hữu một trong những nhà máy chiếu xạ lớn nhất khu vực ASEAN.

Chiếu xạ khử trùng là một ngành triển vọng. Tuy nhiên trong nước hiện chỉ có 03 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Trong đó, An Phú là doanh nghiệp dẫn đầu với những lợi thế riêng biệt trước những rào cản gia nhập ngành cao.

APC – DOANH NGHIỆP DẪN ĐẦU NGÀNH

Đứng đầu về công suất nhà máy giúp APC đáp ứng được nhu cầu của những khách hàng lớn. Công ty hiện có 02 nhà máy chiếu xạ vớicông suất hiện tại khoảng 230 tấn sản phẩm/ngày. Trong đó, nhà máy tại Bình Dươngchiếu xạ nhiều mặt hàng và hiện đã chạy đầy công suất; nhà máy mới An Phú Bình Minh tại Vĩnh Long (được đầu tư giai đoạn I và đưa vào hoạt động từ tháng 09/2011) chủ yếu chiếu xạ thủy hải sản, hiện đang chạy khoảng 75% công suất. Theo đánh giá của Ban lãnh đạo Công ty, nhà máy APC sở hữu là một trong những nhà máy chiếu xạ lớn nhất khu vực ASEAN.

Năng lực chiếu xạ nhiều loại mặt hàng. Quy trình chiếu xạ cho mỗi mặt hàng là khác nhau và rất phức tạp. Công ty đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chiếu xạ trên các mặt hàng khác nhau so với các đối thủ khác trong ngành.

Dẫn đầu về thị phần. Chưa có số liệu thống kê cụ thể về thị phần chiếu xạ giữa các doanh nghiệp trong ngành. Theo đánh giá của Ban Lãnh đạo APC, hiện An Phú chia sẻ khoảng 30% thị phần chiếu xạ thủy hải sản với Thái Sơn và khoảng 50% thị phần chiếu xạ trái cây tươi với Sơn Sơn, các mặt hàng chiếu xạ khác chiếm phần lớn thị phần. 

Lợi thế nguồn xạ giá rẻ. Chi phí nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu là nguồn chiếu xạ Cobalt 60 nhập từ Anh Quốc, chiếm khoảng 20% giá vốn. Thời gian gần đây, định kỳ 1 năm một lần công ty phải nhập bổ sungmột phần nguồn xạ mới. Giá nguồn xạ đã tăng mạnh theo thời gian theo đó APC có nhiều lợi thế so với những doanh nghiệp mới gia nhập ngành.

Sản phẩm & Dịch vụ

APC hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chiếu xạ khử trùng các loại thực phẩm như thủy hải sản, trái cây, nông sản… đóng góp trên 90% doanh thu hàng năm. Song song, Công ty còn cung cấp dịch vụ cho thuê kho lạnh phục vụ trực tiếp khách hàng đến chiếu xạ.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG CÓ NHIỀU THAY ĐỔI

Trong quá trình hoạt động, APC nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều tổ chức trong và ngoài nước là các cổ đông lớn nắm giữ với vị thế trung và dài hạn nhờ vào những lợi thế trong mô hình kinh doanh, triển vọng tăng trưởng và chính sách cổ tức hấp dẫn của Công ty.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, cơ cấu cổ đông của APC có nhiều thay đổi khi các cổ đông lớn như Công ty Quản lý Quỹ SSI, Cao su Bà Rịa Vũng Tàu, Transimex - Sài Gòn lần lượt thoái toàn bộ vốn chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy 01 tháng. Trong khi đó gia tăng tỷ lệ sở hữu của đối thủ cạnh tranh là Công ty Thái Sơn (trở thành cổ đông lớn nhất) và 03 nhà đầu tư cá nhân.

Nhiều thành viên HĐQT và thành Ban Kiểm soát cũng lần lượt xin từ nhiệm. Theo đó, ngày 26/11/2014 tới APC dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát cho Công ty. Điều này cho thấy sắp tới sẽ có sự thay đổi lớn trong Ban Quản trị doanh nghiệp.

Ngày 07/10/2014 vừa qua, APC đã thực hiện phát hành 572,400 cổ phiếu ESOP cho người lao động Công ty mệnh giá 10,000 đồng/cp với mục đích nhập bổ sung nguồn xạ và tài trợ vốn lưu động, ngày giao dịch dự kiến là 15/12/2014, nâng tổng lượng cổ phiếu lưu hành lên 12,020,400 cổ phiếu.

ĐÔI NÉT VỀ CHIẾU XẠ THỰC PHẨM

Chiếu xạ thực phẩm là công nghệ lành sử dụng năng lượng bức xạ ion hoáđể xử lý thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh và an toàn thựcphẩm. Công nghệ này được nghiên cứu từ những năm 1980 nhưng chỉ mới bắt đầu được sử dụng phổ biến hơn trong thời gian gần đây khi ngày càng có nhiều lo ngại về ô nhiễm, hư hại cũng như những căn bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Nhiều nước như Mỹ, Úc, Israel và một số nước châu Âu yêu cầu các loại thực phẩm nhập khẩu phải được kiểm dịch bằng bức xạ. Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và một số nước châu Âu khác không yêu cầu bắt buộc nhưng chấp nhận biện pháp kiểm dịch bằng bức xạ.

Tại châu Á, sản lượng thực phẩm chiếu xạ ngày càng tăng trưởng, trong đó Việt Nam là nước đứng thứ hai về sản lượng chiếu xạ (sau Trung Quốc) trong năm 2010 và đứng đầu về tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2005-2010.

Tuy nhiên, chiếu xạthực phẩm là một ngành phức tạp với những rào cản gia nhập ngành lớn cả về pháp lý và kỹ thuật. Hiện nay trong nước ngoài 02 đơn vị nghiên cứu thuộc Nhà nước là Viện nghiên cứu hạt nhân tại Đà Lạt và Trung tâm Vinagama tại Thủ Đức, chỉ có 03 doanh nghiệp tư nhânđang hoạt động kinh doanh là An Phú, Sơn Sơn và Thái Sơn. Trong đó, An Phú là doanh nghiệp dẫn đầu ngành với những lợi thế riêng biệt.

Nguồn: finandlife|VFS Research

Tags:

Stocks

SBA, NKG, PVB kết quả kinh doanh quý 3/2014

by finandlife22/10/2014 15:17

SBA công bố KQKD quý 3 khả quan với 67 tỷ DTT tăng gần 20% so với cùng kỳ Q3 năm trước. LNST đạt 25.9 tỷ đồng tăng gần 16%. Như vậy lũy kế hết Q3/2014 DTT đạt 139.5 tỷ tăng gần 34%, LNST đạt gần 42 tỷ, gấp hơn 4.3 lần so với 9.7 tỷ Q3 năm trước.

Bên cạnh việc sản lượng tăng trưởng 16% thì giá bán trung bình cũng tăng 3.2%, biên lãi gộp cải thiện giúp LN tăng trưởng mạnh. So với KH cả năm đặt ra thì cty đã hoàn thành 60% kế hoạch DT và 54% kế hoạch LN. Đây là một kết quả tương đối tốt.

Như vậy với EPS Q3 (tính trượt 4 quý) đạt 1,639 đồng, với mức giá đóng cửa hôm nay là 12k thì P/E đang ở mức 7.3, so với trung bình ngành là 12.6 -> SBA đang khá thấp. Cộng với việc Q4 sẽ là mùa cao điểm của năm và năm nay tình hình thủy văn thực tế vẫn cho thấy khá thuận lợi. Do đó việc mua vào đối với CP này được ủng hộ với kỳ vọng KQKD Q4 sẽ tiếp tục tích cực.

 

NKG: Riêng Q3 DTT đạt 1,381 tỷ tăng trưởng 22% vs cùng kỳ, LNST đạt 22.7 tỷ tăng mạnh so với 1.9 tỷ cùng kỳ năm trước. Lũy kế hoàn thành 91% kế hoạch DT và vượt 18% kế hoạch LN cả năm 2014. Có được sự tăng trưởng mạnh nhờ đầu ra ổn định, máy móc hoạt động hết công suất vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. Cty vẫn đang đầu tư mạnh vào dây chuyền cán nguội 200k tấn và dự kiến hoàn thành cuối năm nay và năm sau có thể chính thức đi vào hoạt động -> KQKD của NKG năm sau sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt.

 

PVB: doanh thu thuần Quý 3 đạt hơn 230.7 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng hơn 11%, đạt hơn 38.3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 23.3 tỷ đồng, tăng 22.1% so với quý 3/2013 nhưng khá thấp so với mức 89 tỷ đồng quý 2/2014. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, PVB đạt hơn 132.2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 2.7 lần 9 tháng đầu năm 2013, vượt 50% kế hoạch năm. EPS 9 tháng đầu năm đạt 6,122 đồng/CP.

Nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh của PVB trong quý 3 khá thấp so với quý 2 có thể do trong quý 3 khối lượng công việc (bọc ống) của PVB thấp hơn. Kết quả kinh doanh của PVB dự kiến sẽ khả quan hơn trong 3 – 6 tháng tới khi dự án bọc ống đường ống Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1 bước vào giai đoạn cao điểm.

Hết quý 3/2014, tiền và các khoản tương đương tiền của PVB đạt hơn 265.3 tỷ đồng, gấp 3.2 lần so với số đầu năm. Đáng chú ý có khoản ứng trước hơn 314 tỷ đồng của PV GAS cho dự án bọc ống đường ống Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 1.

Nguồn: finandlife|VFS Research

Tags: , ,

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog của HUỲNH NGỌC THƯƠNG, chuyên viên
phân tích đầu tư chuyên nghiệp, hơn 12 năm kinh nghiệm phân tích đầu tư tại thị trường Việt Nam. Blog phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và chia sẻ góc nhìn cá nhân (không đại diện cho tổ chức nơi tác giả đang làm việc). Tác giả không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

 

LINKEDIN

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu