Báo cáo cập nhật DRC 02/02/2015

by finandlife04/02/2015 13:05

Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (DRC) vừa công bố báo cáo tài chính 2014 với kết quả doanh thu thuần tăng trưởng 16% chủ yếu nhờ đóng góp của sản phẩm mới lốp Radial. Trong khi đó, biên lãi gộp lại sụt giảm do sản lượng tiêu thụ lốp Radial thấp dẫn đến định phí trên mỗi sản phẩm cao. Mặc dù vậy mức độ sụt giảm của biên lãi gộp là khá nhẹ nhờ giá cả nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục giảm trong năm.

Các khoản mục chi phí bán hàng và chi phí tài chính trong năm tăng mạnh do chi phí vận tải tăng, công ty đẩy mạnh công tác bán hàng và chi phí lãi vay của dự án Radial không còn được vốn hoá vào chi phí dự án.

Năm 2015, chúng tôi cho rằng doanh thu của DRC sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh khi sản lượng tiêu thụ lốp Radial đang dần cải thiện và việc tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm sẽ đem lại hiệu quả trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ lốp bias cũng sẽ gia tăng do không còn bị ảnh hưởng bởi dự án di dời nhà máy đã hoàn thành phần lớn công việc trong năm 2014. Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp của công ty sẽ cải thiện khi giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục giảm và biên lãi gộp của mảng lốp Radial tăng.

Cuối cùng, phương pháp định giá của chúng tôi cho kết quả giá cổ phiếu DRC hiện tại không còn quá hấp dẫn trong ngắn hạn. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng những biến động trên thị trường để tích luỹ cổ phiếu DRC với mức giá thấp, có biên an toàn cao hơn.

------------------------------------

KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4 VÀ CẢ NĂM 2014

Quý 4/2014, DRC đạt 914.2 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 15% so với cùng kỳ 2013. Giá vốn chỉ tăng 10%, giúp lợi nhuận gộp đạt 268.7 tỷ đồng, tăng 30%.

Tuy nhiên, vì các chi phí trong kỳ tăng cao, nhất là chi phí bán hàng, tăng tới 234% lên 91.5 tỷ, nên lợi nhuận sau thuế của DRC chỉ còn tăng 7% so với cùng kỳ 2013, đạt 102.5 tỷ đồng.

 

Lũy kế cả năm 2014, DRC đạt doanh thu thuần hơn 3,251 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2013 và hoàn thành 93% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 452.2 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, vượt 6% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 352 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. EPS tương ứng đạt 4,236 đồng/cổ phiếu.

DOANH THU TĂNG DO ĐÓNG GÓP CỦA LỐP RADIAL

Doanh thu thuần của công ty năm 2014 tăng 16% so với năm 2013 chủ yếu do đóng góp của sản phẩm mới lốp Radial (tăng khoảng 500 tỷ đồng).

Nếu loại trừ đóng góp của lốp Radial, doanh thu thuần của công ty giảm khoảng 2% do công ty giảm giá bán (3% trong Quý 3/2014) và sản lượng tiêu thụ lốp ô tô bị ảnh hưởng do quá trình di dời nhà máy.

TIÊU THỤ LỐP RADIAL 2014 THẤP HƠN KẾ HOẠCH

Doanh thu năm 2014 chỉ đạt 93% kế hoạch năm chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ lốp Radial thấp hơn kế hoạch. Cụ thể sản lượng lốp Radial tiêu thụ trong năm 2014 là 114,900 lốp, chỉ bằng 85% kế hoạch tiêu thụ 135,000 lốp đặt ra đầu năm.

Công ty cho biết, một số khó khăn trong việc đảm bảo quy cách xuất khẩu cho lốp Radial là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Mặc dù vậy sản lượng tiêu thụ lốp Radial của công ty hiện vẫn đang cải thiện dần từng quý. Cụ thể, trong quý 4 công ty đã tiêu thụ được 41,158 lốp radial (trung bình 13,720 lốp/tháng), tăng so với mức 31,257 lốp trong quý 3 (trung bình 10,420 lốp/tháng), 28,500 lốp trong quý 2 (trung bình 9,500 lốp/tháng) và 13,985 lốp trong quý 1 (trung bình 4,662 lốp/tháng).

 

Sản phẩm lốp Radial hiện tại của công ty vẫn chủ yếu được tiêu thụ trong nước, sản lượng lốp Radial xuất khẩu trong năm 2014 chỉ chiếm 29%.

Ở thị trường trong nước, khách hàng của công ty ngoài các nhà phân phối còn có các nhà lắp ráp như Trường Hải, Doosung... Ở thị trường nước ngoài khách hàng lớn của công ty là Stamford và RJU (Brazil)…

BIÊN LÃI GỘP NĂM 2014 GIẢM NHẸ

Mặc dù giá nguyên liệu đầu vào giảm 9% trong năm 2014 nhưng biên lãi gộp của công ty vẫn giảm nhẹ xuống mức 24.7% là do: (1) công ty giảm giá bán sản phẩm trung bình 3% trong Quý 3/2014 và (2) Sản lượng tiêu thụ lốp Radial còn thấp. Định phí (chủ yếu là khấu hao) trên mỗi sản phẩm cao dẫn đến biên lãi gộp của sản phẩm Lốp Radial vẫn còn thấp, chỉ đạt khoảng 7%, thấp hơn nhiều so với biên lãi gộp của các sản phẩm khác. Trong khi đó, sản phẩm này lại chiếm đến 17% doanh thu thuần kéo theo biên lãi gộp toàn bộ sụt giảm. Nếu loại trừ tác động của sản phẩm lốp Radial, biên lãi gộp của DRC năm 2014 vẫn đạt 28.5%, khá cao so với các năm trước.

CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ TÀI CHÍNH TĂNG MẠNH

Mặc dù lợi nhuận gộp năm 2014 của DRC vẫn tăng 12% so với năm 2013, nhưng lợi nhuận trước và sau thuế lại sụt giảm. Nguyên nhân chủ yếu là do:

Chi phí bán hàng của DRC trong năm 2014 tăng mạnh từ mức 74.4 tỷ cùng kỳ lên 161.4 tỷ, tương ứng mức tăng 117%do quy định tải trọng mới khiến chi phí vận chuyển của công ty tăng mạnh và khoản chi phí cho việc quảng bá, tổ chức các hội nghi giới thiệu sản phẩm mới tăng mạnh.

Chi phí tài chính cũng tăng mạnh 67.2% từ mức 85.4 tỷ đồng lên 142.8 tỷ đồng do chi phí lãi vay và chiết khấu thanh toán tăng mạnh.

Cụ thể, chi phí lãi vay của DRC tăng 115% từ mức 39.4 tỷ năm 2013 lên 84.6 tỷ năm 2014do 6 tháng đầu năm 2013 DRC vẫn được vốn hoá lãi vay vào chi phí dự án lốp Radial. Chi phí chiết khấu thanh toán tăng từ mức 15.7 tỷ đồng lên 42.8 tỷ do công ty đẩy mạnh bán hàng, tăng các khoản chiết khấu thanh toán.

Thời gian tới chúng tôi cho rằng chi phí bán hàng và các khoản chiết khấu thanh toán sẽ vẫn ở mức cao do công ty đẩy mạnh công tác bán hàng, gia tăng sản lượng tiêu thụ, đặc biệt là các sản phẩm lốp Radial mới.

 

Gánh nặng nợ vay của DRC nhiều khả năng sẽ gia tăng trong năm 2015 khi công ty bắt đầu đầu tư giai đoạn 2 dự án Radial. Tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến 800 tỷ đồng. Tuy vậy, thời gian ân hạn nợ gốc khoản vay cho dự án Radial giai đoạn 1 (30 tháng kể từ ngày giải ngân lần đầu) đã gần kết thúc và DRC sẽ bắt đầu phải trả nợ gốc cho khoản vay này. Điều này sẽ giúp DRC giảm bớt gánh nặng lãi vay trong thời gian tới.

BIÊN LÃI GỘP DỰ KIẾN SẼ CẢI THIỆN…

Quý 4/2014, biên lãi gộp của DRC đạt 29.4%, mức cao nhất từ năm 2010 đến nay. Tính trượt 4 quý gần nhất, biên lãi gộp của công ty đang ở mức 24.7%, cải thiện trở lại so với mức 23.7% trong quý 3/2014.

Nguyên nhân Biên lãi gộp Quý 4 cải thiện mạnh theo chúng tôi là do: (1) Giá dầu giảm mạnh kéo theo sự sụt giảm của giá cao su nhân tạo, cao sụ tự nhiên và các nguyên liệu có chiết xuất từ dầu mỏ khác của công ty như vải mành, than đen… giúp công ty giảm giá thành sản phẩm. Tuy vậy, tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm của công ty khá cao nên mức độ giảm giá thành chưa nhiều, (2) Sản lượng tiêu thụ lốp  Radial tăng trong Quý 4 và (3) Các khoản chiết khấu bán hàng giảm so với quý trước.

Với mức sản lượng tiêu thụ lốp Radial ước tính 220,000 lốp trong năm 2015, chúng tôi cho rằng biên lãi gộp của sản phẩm lốp Radial sẽ cải thiện từ mức 6.7% năm 2014 lên mức 16 - 18% trong năm 2015.

Xu hướng biên lãi gộp sẽ tiếp tục cải thiện trong năm 2015 khi giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục giảm và sản lượng tiêu thụ lốp Radial tăng.

TRIỂN VỌNG KINH DOANH 2015

Năm 2015, với sản lượng lốp Radial dự kiến tiêu thụ 220,000 lốp, công ty đặt kế hoạch doanh thu 3,880 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2014. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 455 tỷ đồng, tăng nhẹ 1%.

Công ty cũng đăt ra kế hoạch kinh doanh trong Quý 1/2015 với doanh thu 750 tỷ đồng, tăng 10.6% so với cùng kỳ, bằng 19.3% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 85 tỷ đồng, giảm 22.6% so với cùng kỳ, đạt 18.7% kế hoạch năm.

Chúng tôi cho rằng khả năng hoàn thành kế hoạch này của công ty là khá cao khi sản lượng tiêu thụ lốp Radial đang cải thiện dần và việc tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm, chiết khấu cho khách hàng sẽ đem lại hiệu quả trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ lốp bias cũng sẽ gia tăng do không còn bị ảnh hưởng bởi dự án di dời nhà máy đã hoàn thành phần lớn công việc trong năm 2014. Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp của công ty sẽ cải thiện khi giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục giảm và biên lãi gộp của mảng lốp Radial tăng.

Theo đó, EPS dự phóng năm 2015 dự kiến ở mức 5,178 đồng/cổ phiếu. PE Forward so với giá đóng cửa ngày 02/02/2015 là 11.7 lần.

ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ

Mô hình định giá chiết khẩu dòng tiền theo phương pháp FCFF của chúng tôi cho kết quả giá cổ phiếu DRC ở mức 63,405 đồng/cổ phiếu với giả định tăng trưởng doanh thu và chi phí sử dụng vốn bình quân hàng năm trong giai đoạn ổn định lần lượt là 5% và 13.2%.

Trong khi đó, phương pháp định giá tương đối PE của chúng tôi cho kết quả 64,725 đồng/cổ phiếu, với PE forward được sử dụng ở mức 12.5 lần, tương ứng với PE trung vị của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực.

Giá trị cổ phiếu DRC trung bình theo cả 2 phương pháp định giá trên của chúng tôi là khoảng 64,000 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 6% so với giá đóng cửa ngày 02/02/2015.

Theo chúng tôi, giá cổ phiếu DRC hiện tại không còn quá hấp dẫn trong ngắn hạn. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng những biến động trên thị trường để tích luỹ cổ phiếu DRC với mức giá có biên an toàn cao hơn.

Tuy vậy, với vị thế thương hiệu sản xuất lốp ô tô nội địa hàng đầu, tiềm năng tăng trưởng tích cực của dự án lốp Radial… chúng tôi cho rằng, cổ phiếu DRC vẫn thích hợp cho mục đích đầu tư dài hạn.

Bài liên quan:

Phân tích và khuyến nghị DRC, cập nhật giữa 2012

 

VFS Research

Tags:

Stocks

DRC|Cập nhật kết quả kinh doanh quý 4/2014

by finandlife28/01/2015 08:54

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC – HOSE) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2014 với kết quả như sau:

Trong quý 4, DRC đạt doanh thu thuần 914.2 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2013. Giá vốn chỉ tăng 10%, giúp lợi nhuận gộp đạt 268.7 tỷ đồng, tăng 30%.

Tuy nhiên, vì các chi phí trong kỳ tăng cao, nhất là chi phí bán hàng, tăng tới 234% lên 91.5 tỷ, nên lợi nhuận sau thuế của DRC chỉ còn tăng 7% so với cùng kỳ 2013, đạt 102.5 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2014, DRC đạt doanh thu thuần hơn 3,251 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2013 và hoàn thành 93% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 452.2 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, vượt 6% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 352 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. EPS tương ứng đạt 4,236 đồng/cổ phiếu.

Doanh thu tăng do đóng góp của sản phẩm lốp Radial

Doanh thu thuần của công ty năm 2014 tăng 16% so với năm 2013 chủ yếu do đóng góp của sản phẩm mới lốp Radial (tăng khoảng 500 tỷ đồng). Nếu loại trừ đóng góp của lốp Radial, doanh thu thuần của công ty giảm khoảng 2% do công ty giảm giá bán (3% trong Quý 3/2014) và sản lượng tiêu thụ lốp ô tô bị ảnh hưởng do quá trình di dời nhà máy.

Doanh thu năm 2014 chỉ bằng 93% kế hoạch năm chủ yếu là do sản lượng tiêu thụ lốp Radial thấp hơn kế hoạch. Cụ thể sản lượng lốp Radial tiêu thụ trong năm 2014 là 114,900 lốp, chỉ bằng 85% kế hoạch tiêu thụ 135,000 lốp đặt ra đầu năm. Công ty cho biết, một số khó khăn trong việc đảm bảo quy cách xuất khẩu cho lốp Radial là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Mặc dù vậy sản lượng tiêu thụ lốp Radial của công ty lại đang có xu hướng cải thiện dần từng quý. Cụ thể, trong quý 4 công ty đã tiêu thụ được 41,158 lốp radial (trung bình 13,720 lốp/tháng), tăng so với mức 31,257 lốp trong quý 3 (trung bình 10,420 lốp/tháng), 28,500 lốp trong quý 2 (trung bình 9,500 lốp/tháng) và 13,985 lốp trong quý 1 (trung bình 4,662 lốp/tháng).

Sản phẩm lốp Radial hiện tại của công ty vẫn chủ yếu được tiêu thụ trong nước, sản lượng lốp Radial xuất khẩu trong năm 2014 chỉ chiếm 29%. Ở thị trường trong nước, khách hàng của công ty ngoài các nhà phân phối còn có các nhà lắp ráp như Trường Hải, Doosung... Ở thị trường nước ngoài khách hàng lớn của công ty là Stamford và RJU (Brazil)…

Biên lãi gộp dự kiến sẽ cải thiện

Quý 4/2014, biên lãi gộp của DRC đạt 29.4%, mức cao nhất từ năm 2010 đến nay của công ty. Tính trượt 4 quý gần nhất, biên lãi gộp của công ty đang ở mức 24.7%, cải thiện trở lại so với mức 23.7% trong quý 3/2014.

 

Các nguyên nhân dẫn đến việc biên lãi gộp tăng mạnh trong quý 4 theo chúng tôi bao gồm:

1.    Giá nguyên liệu đầu vào giảm:

Giá dầu giảm mạnh kéo theo sự sụt giảm của giá cao su nhân tạo, cao sụ tự nhiên và các nguyên liệu có chiết xuất từ dầu mỏ khác của công ty như vải mành, than đen… giúp công ty giảm giá thành sản phẩm. Tuy vậy, tồn kho nguyên vật liệu và thành phẩm của công ty khá cao nên mức độ giảm giá thành chưa nhiều. Theo thông tin từ DRC, giá thành sản phẩm cuối năm đã giảm khoảng 9% so với giá thành đầu năm.

 

2.    Các khoản chiết khấu cho khách hàng giảm:

Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào giảm, để thúc đẩy bán hàng, trong Quý 2/2014 công ty đã hạ giá bán sản phẩm 3%, đồng thời tăng chi thêm cho các chính sách bán hàng, tăng chiết khấu để hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cho rằng việc biên lãi gộp của công ty trong Quý 4 tăng mạnh so với Quý 3 một phần là do các khoản chiết khấu cho khách hàng trong quý này giảm.

3.    Sản lượng tiêu thụ lốp Radial tăng

Một nguyên nhân khác giúp biên lãi gộp của DRC cải thiện mạnh trong quý 4 theo chúng tôi là do sản lượng tiêu thụ lốp Radial tăng giúp giảm chi phí khấu hao trên mỗi sản phẩm.

Với mức sản lượng tiêu thụ lốp Radial ước tính 220,000 sản phẩm trong năm 2015, chúng tôi cho rằng biên lãi gộp của sản phẩm lốp Radial sẽ cải thiện từ mức 6.7% năm 2014 lên mức 16 - 18% trong năm 2015. Xu hướng biên lãi gộp sẽ tiếp tục cải thiện trong năm 2015 khi giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục giảm và sản lượng tiêu thụ lốp Radial tăng.

Lợi nhuận sau thuế giảm do chi phí bán hàng và lãi vay tăng mạnh

Mặc dù lợi nhuận gộp năm 2014 của DRC vẫn tăng 12% so với năm 2013, nhưng lợi nhuận trước và sau thuế lại sụt giảm. Nguyên nhân chủ yếu là do:

Chi phí bán hàng của DRC trong năm 2014 tăng mạnh từ mức 74.4 tỷ cùng kỳ lên 161.4 tỷ, tương ứng mức tăng 117%. Nguyên nhân là do quy định tải trọng mới khiến chi phí vận chuyển của công ty tăng mạnh và khoản chi phí cho việc quảng bá, tổ chức các hội nghi giới thiệu sản phẩm mới tăng mạnh.

Chi phí lãi vay của DRC cũng tăng mạnh từ mức 39.4 tỷ năm 2013 lên 84.6 tỷ năm 2014. Nguyên nhân là do 6 tháng đầu năm 2013 DRC vẫn được vốn hoá lãi vay vào chi phí dự án lốp Radial. Thời gian tới chúng tôi cho rằng gánh nặng lãi vay của DRC sẽ gia tăng khi công ty tiếp tục đầu tư khoảng 800 tỷ đồng cho giai đoạn 2 nhà máy lốp Radial trong năm 2015.

Kế hoạch kinh doanh năm 2015

Năm 2015, với sản lượng lốp Radial dự kiến tiêu thụ 220,000 lốp, công ty đặt kế hoạch doanh thu 3,908 tỷ đồng, tăng 20.2% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế 425.8 tỷ đồng, tăng 21%.

Chúng tôi cho rằng khả năng hoàn thành kế hoạch này của công ty là khá cao khi sản lượng tiêu thụ lốp Radial đang cải thiện dần và việc tích cực quảng bá, giới thiệu sản phẩm, chiết khấu cho khách hàng sẽ đem lại hiệu quả trong thời gian tới. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ lốp bias cũng sẽ gia tăng do không còn bị ảnh hưởng bởi dự án di dời nhà máy đã hoàn thành phần lớn công việc trong năm 2014. Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp của công ty sẽ cải thiện khi giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục giảm và biên lãi gộp của mảng lốp Radial tăng. Theo đó, EPS dự phóng năm 2015 dự kiến ở mức 5,178 đồng/cổ phiếu. PE Forward so với giá đóng cửa ngày 27/01/2015 là 10.6 lần, khá hấp dẫn so với trung bình thị trường.

 

Nguồn: Analyst Phan Minh Đức, VFS Research

Tags:

Stocks

Chart kỹ thuật vài cổ phiếu theo dõi đến hết 27/01/2015

by finandlife27/01/2015 17:18

DQC: Đang tạo Doji star, mẫu hình này có thể sẽ tạo nhiều áp lực điều chỉnh trong phiên tiếp theo.

 

HTI: Sau 5 phiên tăng điểm mạnh liên tiếp, đã có 5 phiên điều chỉnh, nhưng mức độ điều chỉnh của 5 phiên này vẫn khá thấp. Vol là key indicator của HTI hiện nay, nếu khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua, thì hãy tích lũy thêm cổ phiếu.

 

NKG: Đã hoàn thành việc test lại đỉnh cũ, xác suất cao hoàn thành mô hình test đỉnh và duy trì đà tăng điểm. Tuy nhiên, nếu giá đóng cửa phiên 28/01/2015 nằm dưới MA20 thì hãy bán cổ phiếu này.

 

PLC: Khối lượng giao dịch tạo tâm lý cực kỳ thoáng đối với cổ phiếu này, tuy phía trên vẫn là một ngưỡng kháng cự mạnh, nhưng nhiều khả năng PLC sẽ sớm chinh phục và vươn xa hơn nữa.

Nguồn: finandlife

Tags:

Stocks

LAS|Cập nhật kết quả kinh doanh quý 4/2014

by finandlife27/01/2015 10:20

CTCP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao (LAS-HNX) vừa công bố báo cáo tài chính Quý 4 năm 2014 với kết quả kinh doanh đột biến.

Tổng doanh thu quý này đạt 1,552.4 tỷ đồng, tăng 153% so với cùng kỳ. Khoản chiết khấu thanh toán gần 320 tỷ cho cả 2 năm 2013 và 2014 được LAS hạch toán vào Quý này khiến Doanh thu thuần chỉ đạt 1,233.2 tỷ đồng, tăng 101% so với Quý 4/2013. Trong khi đó, giá vốn tăng nhanh hơn với mức tăng 172% khiến lợi nhuận gộp của LAS trong Quý 4/2014 chỉ tăng 37% so với cùng kỳ, đạt 441.5 tỷ đồng.

Chi phí tài chính với phần lớn là chi phí lãi vay tiếp tục giảm mạnh trong quý này, từ mức 12.2 tỷ cùng kỳ xuống còn 4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng ở mức 109.4 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên mức 70.2 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với cùng kỳ và các quý trước, được công ty lý giải là do Quý IV hằng năm là thời điểm thanh quyết toán các khoản chi phí do đó chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này cũng tăng mạnh.

Kết quả, công ty đạt 257.5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 59% so với Quý 4/2013. Lợi nhuận sau thuế đạt 201 tỷ đồng, tăng 65%.

Luỹ kế cả năm 2014, LAS đạt 5,305.3 tỷ đồng doanh thu, tăng 11.2% so với cùng kỳ, vượt 2.9% so với kế hoạch. Tuy vậy, do có khoản chiết khấu thanh toán cho cả 2 năm 2013 và 2014 được hạch toán trong quý 4/2014 khiến doanh thu thuần chỉ đạt 4,985 tỷ đồng, tăng 4.5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 562 tỷ đồng, giảm 5.6% so với năm 2013, vượt 7% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 438.8 tỷ đồng, giảm 1.8%. EPS 2014 đạt 5,637.6 đồng/cổ phiếu.

Doanh thu Quý 4/2014 đột biến do yếu tố mùa vụ

Nguyên nhân giúp LAS có được kết quả kinh doanh đột biến trong Quý 4 là do yếu tố mùa vụ. Theo giải trình của công ty, do thời vụ năm gieo trồng năm nay chậm hơn mọi năm một tháng (nhuận hai tháng 9 âm lịch), nên sức tiêu thụ sản phẩm của công ty tăng lên, cùng với đó công ty đã có chính sách bán hàng phù hợp với thời vụ của từng vùng dẫn đến doanh thu bán hàng quý này của công ty tăng mạnh.

Lợi nhuận năm 2014 giảm do chi phí bán hàng tăng mạnh

Trong tình trạng cung vượt cầu của ngành phân bón trong nước, giá cả các loại phân bón trên thị trường đều giảm, công tác vận tải được siết chặt khiến việc tiêu thụ sản phẩm của LAS gặp nhiều khó khăn. Với mục tiêu giữ vững thị phần, công ty đã áp dụng nhiều giải pháp, có thể kể đến như vận dụng giá bán linh hoạt, đẩy mạnh công tác thị trường, gián tiếp hỗ trợ chi phí cước cho người tiêu dùng... Điều này giúp sản lượng tiêu thụ và doanh thu của LAS năm 2014 vẫn tăng 11.2% so với cùng kỳ nhưng khoản mục chi phí bán hàng lại tăng mạnh, làm lợi nhuận của công ty sụt giảm.

 

Cụ thể, chi phí bán hàng năm 2014 của LAS tăng 23.4%, lên đến 384.2 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 17%, ở mức 181.2 tỷ đồng; nên mặc dù chi phí lãi vay giảm mạnh (16.4 tỷ so với 56.7 tỷ cùng kỳ), lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của LAS vẫn giảm 4.7% so với năm trước.

Quy định mới về thuế GTGT ngành phân bón có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2015

Ngày 4/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 17709/BTC-TCT đề nghị các cơ quan liên quan triển khai đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nội dung mới về thuế giá trị gia tăng (GTGT) được áp dụng từ ngày 01/01/2015. Một trong những thay đổi quan trọng của Công văn này là chuyển mặt hàng phân bón từ danh mục chịu thuế GTGT 5% sang danh mục không chịu thuế GTGT.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón, lâu nay, thuế GTGT đầu vào của những doanh nghiệp này (cho các mặt hàng than, điện, phụ gia, vỏ bao,…) là 10%, thuế GTGT đầu ra là 5% nên doanh nghiệp được hưởng chênh lệch giữa thuế GTGT đầu vào và đầu ra (được hoàn thuế).

Với quy định mới, LAS và các doanh nghiệp sản xuất phân bón khác sẽ thuộc diện không chịu thuế GTGT, đồng nghĩa với việc không được hưởng khoản chênh lệch này nữa. Theo ước tính của ban lãnh đạo công ty, quy định mới này sẽ làm giảm 70 – 80 tỷ đồng lợi nhuận của LAS trong năm 2015. Do vậy, LAS sẽ phải tăng giá bán sản phẩm thêm 2.5% so với hiện tại. Trong bối cảnh tiêu thụ khó khăn, việc tăng giá bán sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của LAS thời gian tới.

Bên cạnh đó, với quy định mới này, thuế nhập khẩu phân bón cũng giảm từ 11% (bao gồm 6% thuế nhập khẩu và 5% thuế GTGT) xuống chỉ còn 6%. Điều này tạo điều kiện cho phân bón nhập khẩu tiếp tục hạ giá, gây sức ép lên các doanh nghiệp phân bón nội trong tình cảnh cạnh tranh trong ngành đã rất gay gắt.

Trước những nguy cơ đó, các doanh nghiệp sản xuất phân bón lớn đang có kiến nghị gửi các cơ quan chức năng xin xếp phân bón vào nhóm hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 0% để tiếp tục được hoàn lại toàn bộ thuế GTGT đầu vào. Dù vậy, đây vẫn là một rủi ro chính sách lớn gây thêm khó khăn cho LAS trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, chúng tôi ước tính, năm 2015 doanh thu thuần của LAS sẽ ở mức khoảng 5,100 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ do khoản chiết khấu hàng bán giảm (năm 2014 hạch toán cho cả 2 năm 2013 và 2014). Lợi nhuận sau thuế ước đạt 430 tỷ đồng, giảm 2% so với năm 2014. EPS 2015 tương ứng đạt 5,524 đồng/cp. PE forward so với giá đóng cửa ngày 23/01/2015 là 6.1 lần, khá thấp so với trung bình ngành (khoảng 9 lần) và trung bình thị trường.

Bài liên quan:

Phân tích và khuyến nghị LAS (Published May 2014)

 

Analyst Phan Minh Đức, VFS Research

Tags:

Stocks

NKG|Dự ước kết quả kinh doanh 2014

by finandlife08/01/2015 11:15

Sản lượng sẽ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong năm 2014. Lũy kế tới tháng 11, tổng sản lượng đã đạt hơn 283 ngàn tấn, vượt hơn 32% so với sản lượng cả năm 2013. Và với tình hình tích cực như hiện tại thì việc đạt và vượt sản lượng 310 ngàn tấn là hoàn toàn khả thi.

Qua đó tôi ước lượng một cách thận trọng DTT của cty cả năm không dưới 5,800 tỷ đồng, vượt khoảng 19% kế hoạch năm. Lãi vay cũng sẽ giảm mạnh nhờ lãi suất tương đối thấp. Theo đó LNTT sẽ tầm 83.5 tỷ đồng, vượt 28% kế hoạch và LNST quanh 77 tỷ đồng.

Như vậy, EPS cả năm 2014 sẽ tầm 2,374 đồng, tăng mạnh so với chỉ 1,733 đồng năm 2013. Với giá ngày 6/1 là 14,500 đồng thì P/E cả năm 2014 mới ở tầm 6, khá thấp so với P/E trung bình ngành thép là 15 và thị trường là 14. Tôi tiếp tục khuyến nghị MUA VÀO đối với cổ phiếu này với mục tiêu P/E là 8 tại mức giá 19,000 đồng.

Việc hàng loạt nhân sự chủ chốt đăng ký mua và mua thật cổ phiếu của chính công ty mình, phát ra tín hiệu tích cực về tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh không chỉ cho năm 2014 mà còn trong những năm tiếp theo. Trao đổi với đại diện công ty, tôi được biết hiện tại các dây chuyền đang hoạt động tối đa công suất, công nhân không được nghĩ lễ tết nhằm phục vụ đơn hàng.

Một số điểm đáng chú ý năm 2015:

-          Dây chuyền mới bắt đầu đi vào hoạt động -> sản lượng sẽ tiếp tục cải thiện

-          Công ty đã bù được số lỗ năm 2012 và có thể sẽ tiến hành trả cổ tức bằng tiền, tuy nhiên theo tôi đánh giá mức cổ tức sẽ <5%.

-          Công ty có truyền thống tăng share hàng năm bằng hoạt động phát hành riêng lẻ (năm 2014 đã phát hành 10tr CP) và năm 2015 cũng không ngoại lệ (có thể sẽ diễn ra cuối quý Q2 theo thông lệ) -> rủi ro pha loãng.

 

Nguồn: Nguyễn Ngọc Thành, VFS Research

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am a Senior Associate – Investment at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 12 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu