Hóa Chất Đức Giang (HSX: DGC) Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Q2/24

by finandlife22/07/2024 16:59

Doanh thu: 2,505 tỷ VND, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước và 5% so với Q1/2024. Tổng doanh thu thuần 4 quý gần nhất đạt 9,741 tỷ VND.

Lợi nhuận: Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2,996 tỷ VND.

Tăng trưởng: Đây là quý đầu tiên doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng trở lại sau đỉnh cao của chu kỳ giá cả hàng hóa vào Q2/2022.

Tiền ròng: Đạt mức cao nhất mọi thời đại với 9,421 tỷ VND, tăng 772 tỷ VND so với quý trước và 1,831 tỷ VND so với cùng kỳ năm 2023.

EPS: EPS 4 quý gần nhất đạt 7,889 đồng/cổ phiếu.

Đánh giá cổ phiếu: Nếu dùng toàn bộ tiền mặt để trả cho cổ đông, vốn hóa thị trường của DGC chỉ còn 33,899 tỷ VND thay vì 43,320 tỷ VND hiện tại. P/E thực tế chỉ 11.3 lần, khá hấp dẫn.

Dòng tiền tự do: DGC tạo ra trung bình 4,000 tỷ VND mỗi năm. Đầu tư vào DGC, nhà đầu tư chỉ mất 8.5 năm để hòa vốn. DGC được hưởng lợi lớn từ giai đoạn đầu phát triển công nghiệp của Việt Nam. Với giả định tăng trưởng 10%/năm trong 5 năm tới, thời gian thu hồi vốn chỉ còn 5.5 năm.

Kết luận: DGC phù hợp cho đầu tư vào chu kỳ lớn của nền kinh tế (mega trend).

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

CTCP Thực phẩm Quốc tế (UPCOM: IFS) chốt chia cổ tức tiền mặt 2,400 đ/cp vào 2/8/2024

by finandlife16/07/2024 13:05

Sau giai đoạn khủng hoảng từ 2008-2015, Interfood bắt đầu có lãi từ năm 2016 khi tập đoàn Kirin tham gia tái cấu trúc công ty. Trong năm 2023, IFS ghi nhận doanh thu thuần lập kỷ lục và lãi sau thuế tăng 34% so với năm trước.

Năm 2024, IFS đặt mục tiêu tăng doanh thu 7%, tiếp tục mở rộng kinh doanh sản phẩm iMUSE. Công ty cũng cam kết đầu tư vào cơ sở vật chất và xây dựng cơ cấu quản lý chuỗi cung ứng ổn định và hiệu quả hơn.

Căn cứ theo số liệu tài chính và kinh doanh năm 2023, giá trị hợp lý vốn hóa thị trường của IFS là 4000 tỷ đồng, cao hơn 39% so với thị giá hiện tại. 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

YẾN SÀO KHÁNH HÒA (UPCOM: SKV) CHỐT CỔ TỨC TIỀN MẶT 2023 3010 ĐỒNG/CP

by finandlife11/06/2024 10:11

Ngày đăng ký cuối cùng 25/6/2024

Ngày thanh toán 8/7/2024

Tags:

Stocks

NVIDIA Stock price vs Earnings

by finandlife28/05/2024 15:29

Tags:

Stocks

Công ty cổ phần VICOSTONE (HNX: VCS): Dòng tiền thuần FCFF đạt mức cao nhất vào Q1/2024

by finandlife19/05/2024 20:53

"Biển cả lớn vì nó chấp nhận mọi dòng chảy; sông suối cao vì nó thấu hiểu sự giảm sút."

Lão Tử

Công ty tiếp tục ghi nhận khả năng thu hồi công nợ xuất sắc và quản lý hiệu quả vốn lưu động, khiến dòng tiền thuần FCFF đạt mức cao nhất mọi thời đại, lên đến 1.760 tỷ đồng trong bốn quý gần nhất (Q1/2024). Hiện tại, công ty có tiền mặt ròng (tiền và các khoản tương đương tiền trừ đi nợ ngân hàng) là 635 tỷ đồng. Với vốn hóa thị trường chỉ ở mức 11.600 tỷ đồng, đây là mức giá khá hấp dẫn. Nếu công ty có thể duy trì dòng tiền thuần FCFF như đã đề cập, nhà đầu tư sẽ chỉ mất khoảng 6,5 năm để hoàn vốn nếu mua toàn bộ công ty.

FINANDLIFE

=========== 

====

To continue working on the transfer of the Phenikaa Chemical Plant in 2024

VCS plans to acquire the Phenikaa Chemical Plant from Phenikaa Group. The Phenikaa Chemical Plant (Phenikaa Chemical) produces UP plastics – one of the most important inputs for VCS’s engineered stone and accounts for 40-50% of total production costs. Phenikaa Chemical is currently owned by Phenikaa Group – VCS’s parent company. With estimated investment costs of USD50.6mn, Phenikaa Chemical has two development phases with an annual designed capacity for the first phase and second phase of 25,000 tonnes each. According to management, Phenikaa Group has invested USD15mn in the first phase and put it into operation in 2021. The first phase is now running stably at around 80% of the designed capacity, per management.In 2023, VCS planned to acquire Phenikaa Chemical. However, due to legal delays related to land acquisition, the transfer has been postponed until now. VCS is accelerating the legal process to complete the acquisition in 2024 at the soonest, as stated by management.

We believe acquiring Phenikaa Chemical should support VCS with (1) reduced production costs and (2) a new revenue stream. With UP plastics accounting for 40-50% of total production costs, bringing the Phenikaa Chemical under its wing should help VCS to manufacture them in-house with lower costs. Additionally, the plant should open new revenue for VCS from selling UP plastics, given its high demand in both Vietnam and the world (see page8).

VCS plans to produce other plastics in the second phase of Phenikaa Chemical. According to management, in addition to UP plastics, VCS will diversify to other plastics like acrylics in the second phase of Phenikaa Chemical. Management forecasts the plant to generate USD40 million in revenue in the first phase, with the potential to double after the second phase is operational.

Further details of the transaction (including the transfer value) have not yet been provided.

Tags:

Stocks

DISCLAIMER

I am currently serving as an Investment Manager at Vietcap Securities JSC, leveraging 16 years of experience in investment analysis. My journey began as a junior analyst at a fund in 2007, allowing me to cultivate a profound understanding of Vietnam's macroeconomics, conduct meticulous equity research, and actively pursue lucrative investment opportunities. Furthermore, I hold the position of Head of Derivatives, equipped with extensive knowledge and expertise in derivatives, ETFs, and CWs.

 

To document my insights and share personal perspectives, I maintain a private blog where I store valuable information. However, it is essential to acknowledge that the content provided on my blog is solely based on my own opinions and does not carry a guarantee of certainty. Consequently, I cannot assume responsibility for any trading or investing activities carried out based on the information shared. Nonetheless, I wholeheartedly welcome any questions or inquiries you may have. You can contact me via email at thuong.huynhngoc@gmail.com.

 

Thank you for your understanding, and I eagerly anticipate engaging with you on topics concerning investments and finance.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu