VALUATION OF ALL LISTED AND UPCOM STOCKS IN VIETNAM

by finandlife23/08/2019 13:47

NOTE: EXCLUDE BANK, SECURITIES, AND INSURANCE COMPANY

Tags: ,

Economics | StockAdvisory

Vốn hóa thị trường đang cao hơn định giá 34%

by finandlife31/12/2018 22:36

Mặc dầu đã giảm rất mạnh kể từ đỉnh tháng 2/2018, nhưng vốn hóa thị trường cả 3 sàn HSX, HNX, và UPCOM vẫn đạt 3.8 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận cổ đông công ty mẹ chỉ 250 ngàn tỷ đồng mỗi năm, với vốn chủ sở hữu gần 2 triệu tỷ đồng, nợ vay hơn 1 triệu tỷ đồng.

Lát cắt sinh lãi và tài chính như hiện tại, vốn hóa thị trường chỉ nên quanh 2.6 triệu tỷ đồng thôi.

FINANDLIFE

Tags:

Economics

Tại sao sử dụng chỉ số P/E có thể gây hiểu nhầm.

by finandlife25/08/2013 17:58

Societe Generale’s Andrew Lapthorne đưa ra nguy cơ khi sử dụng chỉ số P/E

“Mặc dù chỉ là một chỉ số nghịch đảo, nhưng việc sử dụng P/E có thể mang lại những kết quả khác biệt đáng kể so với sử dụng chỉ số suất sinh lời thu nhập (earnings yields=E/P) khi định giá.

Sự khác biệt giữa P/E trung bình và E/P trung bình lớn nhất khi lợi nhuận có khuynh hướng tiến về 0. Trong tình huống này, chỉ số P/E sẽ tiến tới vô cực, trước khi kết quả kinh doanh cty chuyển qua lỗ và P/E trở thành số âm và thật khó để làm việc với con số đó.

Ví dụ, lấy cùng lịch sử giá và thu nhập từ Robert Shiller, P/E trung bình của S&P500 có thể đạt mốc 16.5 khi tính toán theo trung bình P/E, hay 14 khi tính theo trung bình suất sinh lợi thu nhập. Điều này cho thấy có hơn 17% khác biệt (nhìn hình bên trên).”

Một khác khác để nghĩ về suất sinh lời thu nhập – nó cho thấy một phản ảnh tốt hơn với những công ty không có lợi nhuận, và xa hơn nữa nó cho phép nhà phân tích thị trường kết hợp những giai đoạn với nhau khi cty thua lỗ.

Link gốc ở đây.

CAPE: Cyclically adjusted price-to-earnings ratio.

Nguồn: finandlife| ritholtz.com

Tags:

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu