FOREIGN INVESTORS HAVE WON MOST OF THE TIME IN FUTURE MARKET IN VIETNAM?

by finandlife16/05/2020 09:04

Tags: ,

Economics | Psychology

Sự khác nhau giữa giao dịch trên HNX và giao dịch tương lai VN30

by finandlife28/09/2017 11:28

Ký quỹ (margin): giao dịch tương lai VN30, VSD yêu cầu ký quỹ 10%, nhưng để phòng ngừa rủi ro, các công ty chứng khoán thường yêu cầu 15%.

Thời gian giao dịch: giao dịch tương lai VN30: 8:45-14:45

Kết cấu phiên giao dịch: 3 phiên, định kỳ ATO, liên tục và định kỳ ATC

Khối lượng giao dịch tối thiểu: HNX 100 cp, tương lai VN30: 1 hợp đồng

Khối lượng giao dịch tối đa/lệnh: HNX không giới hạn, tương lai VN30: 500 hợp đồng/lệnh

Khối lượng nắm giữ tối đa: tương lai VN30 giới hạn nhà đầu tư cá nhân 5k hợp đồng, tổ chức 10k hợp đồng, nhà đầu tư chuyên nghiệp 20k hợp đồng.

Biên độ dao động: HNX 10%, ngày đầu: 30%, tương lai VN30 là 7%

Giá tham chiếu: tương lai VN30: là giá thanh toán cuối ngày của hợp đồng tương lai trong ngày giao dịch liền trước. Ngày giao dịch đầu tiên là giá lý thuyết do VSD tính và công bố.

Thời gian thanh toán: T+0 ghi nhận vị thế sở hữu, T+1 tiền về tài khoản

 

FINANDLIFE

Tags:

StockAdvisory

Cover Warrant

by finandlife27/09/2017 17:23

Giả sử bán cover warrant mua 3 triệu ABC trong 3 tháng tới với giá 2% thị giá hiện tại (giá hiện tại 115k), phí CW sẽ là 6.9 tỷ đồng.

Tại ngày đáo hạn, thị giá ABC biến động từ 109k đến 125k như hình bên dưới, thì lãi lỗ khách hàng và nhà cái sẽ bù trừ nhau như biểu đồ.

Mức lỗ tối đa mà khách hàng chịu sẽ là 6.9 tỷ đồng, đúng bằng phí mua CW. Trong trường hợp, giá đóng cửa ngày thực hiện quyền >115k, thì nhà đầu tư bắt đầu bớt lỗ, khi giá đạt 117.3k thì coi như hòa vốn. Nếu giá lên 125k thì nhà đầu tư lồi mồm, mức lãi lên đến 23.1 tỷ đồng, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 6.9 tỷ, có thể mang về lợi nhuận 23.1 tỷ, tương đương 335% trong 3 tháng (trong khi giá cổ phiếu chỉ tăng 9% trong kỳ, mức đòn bẩy kinh khủng khiếp.)

Đáng tiếc đây là cuộc chơi tổng bằng 0, tại ngày đáo hạn, nhà cái phải thanh toán cho người mua CW, trong trường hợp, nhà con lỗ thì họ không thực hiện quyền, khi đó, nhà cái bỏ túi 6.9 tỷ đồng, và phát hành CW cho kỳ mới. Trong trường hợp, nhà đầu tư đoán đúng xu hướng, giá cổ phiếu tăng lên 125k thì nhà cái phải móc túi bỏ ra 30 tỷ, 23.1 tỷ tiền lãi và 6.9 tỷ tiền phí mua CW đầu kỳ.

Điểm hay là nhà cái có thể hedging một phần/toàn phần rủi ro này. Tại ngày đầu kỳ, nhà cái cũng không biết được 3 tháng tới cổ phiếu ABC sẽ như thế nào, họ muốn chắc ăn một khoản phí 6.9 tỷ kia, phát hành CW có giá 6.9 tỷ, đồng thời đã có đủ nguồn hàng 3 triệu cp ABC cơ sở trong kho. Đến khi đáo hạn, nếu nhỡ đâu cổ phiếu lên 125k, thì chỉ là mất phần lãi đáng lý ra nhà cái được hưởng, chứ cái 6.9 tỷ kia là chắc cú vào túi nhà cái.

-----------------

Đoạn trên chưa chuẩn, chỉnh lại như sau:

Tại ngày hiện tại giá cp ABC là 115k, công ty chứng khoán phát hành CW với giá 5k, mỗi CW được quyền mua 1 ABC với giá 115k tại ngày đáo hạn sau 1 năm nữa.

Nếu nhà đầu tư mua 1k CW với chi phí 10 triệu đồng, sau một năm, giá ABC đúng bằng 115k (at the money), nhà đầu tư coi như lỗ 10 triệu vì quyền mua 1k ABC với giá 115k mà giá thị trường cũng 115k thì mua làm gì.

Nếu tại ngày đáo hạn sau một năm giá ABC >115k (in the money), nhà đầu tư sẽ thực hiện quyền mua. Cũng tại mức giá này thì nhà đầu tư mới bắt đầu bớt lỗ. Nếu giá đạt 125k thì họ thực hiện quyền mua 1k ABC, tổng giá trị tiền phải bỏ ra mua là 115 triệu đồng, trong khi giá thị trường 125 triệu đồng, họ bán ngay cp này và có lãi 10 triệu, 10 triệu này bằng đúng phí mua quyền ban đầu, nên họ huề vốn.

Nếu giá ABC vượt qua 125k, nhà đầu tư bắt đầu lãi, và giá trị đòn bẩy sẽ bắt đầu thể hiện mạnh ở đây. Nếu như giá cổ phiếu ABC đạt 125k, tức tăng 9% sau 1 năm thì nhà đầu tư mua CW coi như hòa vốn, nhưng chỉ cần giá ABC đạt 130k, tức chỉ cần tăng thêm 5% so với mốc hòa vốn 9% thì nhà đầu tư đã sinh lãi 5tr đồng, tức lãi 50% trên vốn đầu tư ban đầu. Còn nếu giá ABC tăng 30% sau 1 năm, nhà đầu tư mua CW sinh lãi tận 24tr đồng, tức lãi 240%.

FINANDLIFE

Tags: ,

StockAdvisory

Ngày giao dịch đầu tiên chứng khoán phái sinh 10/08/2017

by finandlife10/08/2017 17:38

Tổng kết phiên đầu tiên Golive phái sinh hợp đồng tương lai chỉ số VN30, tổng có 487 hợp đồng được giao dịch, với giá trị 36.4 tỷ đồng, tương đương 3.6 tỷ đồng tiền tươi ký quỹ (giả sử tỷ lệ ký quỹ đúng bằng 10%).

Nói chung còn khá nhỏ bé, và ít người chơi.

Đóng cửa, kỳ hạn càng ngắn càng gần mức đóng của 743.42 điểm của thị trường cơ sở, kỳ hạn càng xa thì càng chênh lệch, kỳ hạn 15/3/2018 chênh lệch đến gần 2%. Tất cả các kỳ hạn đều đóng cửa cao hơn chỉ số cơ sở cho thấy thị trường vẫn còn bullish trong tương lai.

Điểm hay là tại ngày đáo hạn, 2 bên sẽ thanh toán đúng bằng chỉ số cơ sở, nên dù không được đảm bảo = tài sản cơ sở như các ETF, thì hợp đồng chỉ số cũng sẽ không diễn biến quá xa so với Index.

Lúc trước thì các đồng nghiệp hay cá với nhau thị trường tuần này xanh hay đỏ, thì giờ không cần phải cá nhau nữa, cứ lên đó long/short, rồi nếu đi chệch thì có thể close position, còn nếu vẫn giữ đến ngày đáo hạn thì có các công ty chứng khoán, VSD, ngân hàng thanh toán bù trừ, UBCK, sở GD, đảm bảo thanh toán, khỏi cãi.

 

Nguồn: FINANDLIFE

Tags:

Psychology | Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu