MSN ngoại tháo chạy

by Technician27/11/2017 08:59

 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

ETF Review Sep 2017

by Technician05/09/2017 08:42

Kết quả dự báo rebalancing của SSI

Tags: , , ,

Economics | Stocks

MSN đã bỏ ra 640 tỷ đồng mua lại cổ phiếu của chính mình

by finandlife21/10/2016 08:08

MSN đã mua 9,234,210 cổ phiếu quỹ trong tổng số 20 triệu cổ phiếu đăng ký mua vào. Với giá mua bình quan 69,234 đồng/cổ phiếu, MSN đã bỏ ra 640 tỷ đồng để mua vào chính cổ phiếu của mình. Hành động này nhằm cứu vãn giá cổ phiếu đã giảm liên tiếp trong 3 năm vừa qua.

Lý do mua không đủ lượng đăng ký vì theo quy định chỉ được đặt lệnh 1 ngày giao dịch tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng đăng ký.

Tác động của việc mua lại cổ phiếu quỹ

Có 2 cách để trả tiền lại cho cổ đông. Thứ nhất là trả cổ tức bằng tiền mặt. Cách thứ 2 là mua lại chính cổ phiếu của công ty. Có bốn khác biệt giữa 2 mô hình trả tiền lại cho cổ đông này.

1.            Cổ tức có thể gây nên một thói quen, mua lại cổ phiếu lại không như thế: Nếu ta chi trả cổ tức, và tăng mức chi trả qua hàng năm, có thể tạo nên suy nghĩ năm sau phải cao hơn năm trước, và gây áp lực cho công ty. Mua lại cổ phiếu lại không bị như thế, công ty có thể mua lại hàng trăm tỷ  đồng giá trị cổ phiếu trong 1 năm, và không cần phải mua trong năm tiếp theo.

2.            Mua lại cổ phiếu ảnh hưởng đến số lượng cổ phiếu, cổ tức thì không.

3.            Chi trả cổ tức sẽ mang lại tiền cho tất cả cổ đông, trong khi đó, mua lại cổ phiếu chỉ trả tiền cho những người tự chọn lựa. Với hình thức trả cổ tức bằng tiền, tất cả nhà đầu tư đều nhận được cổ tức này, và không phân biệt gì cả. Trong khi đó, mua lại cổ phiếu sẽ trả lại tiền cho những người có quyết định bán lại cổ phiếu đó cho công ty, đồng thời tăng tỷ lệ sở hữu của những cổ đông còn lại tại cty.

4.            Chi trả cổ tức và mua lại cổ phiếu sẽ tạo ra những hệ quả về thuế khác nhau: Tại Việt Nam, cổ tức tiền mặt bị đánh thuế 5% ngay lập tức, trong khi đó, việc trả tiền thông qua mua lại cổ phiếu quỹ, sẽ giúp cổ phiếu tăng giá, và chỉ bị đánh thuế khi nhà đầu tư bán cổ phiếu đó ra, hiện nay, thuế được tính = 0.1% trên giá trị bán. 

FINANDLIFE

Tags:

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

Blog này phục vụ cho mục đích lưu trữ, tham khảo thông tin và thảo luận. Chúng tôi không đảm bảo tính chắc chắn và không chịu trách nhiệm khi người sử dụng thông tin từ website cho hoạt động đầu tư, mua bán chứng khoán của mình.

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu