Chu kỳ các nền kinh tế

by finandlife19/11/2019 11:25

Tags: ,

Economics

Nền kinh tế đang chuyển từ giai đoạn giữa chu kỳ (mid-cycle phase) sang giai đoạn sau chu kỳ (late-cycle phase)

by finandlife22/04/2019 00:06

Cổ phiếu những ngành nghề kinh doanh sau thường có perfomance tốt trong chu kỳ này:

 

·               Hàng tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm, đồ uống. Kinh doanh các doanh nghiệp này không bị ảnh hưởng bởi lạm phát và ít nhạy cảm với rủi ro lãi suất, người tiêu dùng buộc phải sử dụng trong bất cứ hoàn cảnh kinh tế nào.

 

·               Chăm sóc sức khỏe như bệnh viện, y tế, thuốc. Người tiêu dùng buộc sử dụng bất chấp thu nhập không tăng trưởng và điều kiện của nền kinh tế.

 

·               Năng lượng, điện nước, vật liệu. Vì nền kinh tế đang toàn dụng, nguồn lực được sử dụng ở mức tối đa, nhu cầu đang lớn hơn nguồn cung dẫn đến thiếu hụt trong ngắn hạn, giúp giá bán tăng lên, cải thiện biên lãi gộp, tình hình kinh doanh các doanh nghiệp trong ngành cũng sẽ vì đó tăng lên.

 

Tags: ,

Economics

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu