OCB FAIR EQUITY INCREASED 4.4 TIMES COMPARED TO THE ENTIRE SECTOR FROM 2015|OCB NGÂN HÀNG CÓ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TĂNG GẤP 4.4 LẦN SO VỚI NGÀNH KỂ TỪ 2015

by finandlife01/06/2020 15:48

OCB NGÂN HÀNG CÓ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TĂNG GẤP 4.4 LẦN SO VỚI NGÀNH KỂ TỪ 2015

Trong lúc quy mô giá trị doanh nghiệp toàn ngành tăng 3.3 lần tính từ 2015, thì có những ngân hàng nhỏ, năng động, được quản lý tốt, có mức tăng tới 14.5 lần.

Đã đến lúc các nhà quản lý quỹ tìm kiếm anpha nên nhìn vào.

==========

OCB FAIR EQUITY INCREASED 4.4 TIMES COMPARED TO THE ENTIRE SECTOR FROM 2015

While the size of fair equity of the whole industry has increased by 3.3 times since 2015, there are small, dynamic, well-managed banks with an increase of 14.5 times.

It's time for fund managers looking alpha.

FINANDLIFE

Tags: ,

Economics | Stocks

Lợi nhuận sau thuế và giá trị hợp lý vốn cổ phần nhóm ngân hàng thương mại tiếp tục tăng trưởng trong quý 1/2020-Net Profit After Tax and Fair Equity of Commercial Bank Sector keep going up in the first quarter of 2020

by finandlife09/05/2020 16:13

Lợi nhuận sau thuế và giá trị hợp lý vốn cổ phần nhóm ngân hàng thương mại tiếp tục tăng trưởng trong quý 1/2020, nhưng theo đó, rủi ro cũng đang tăng lên.

===

Net Profit After Tax and Fair Equity of Commercial Bank Sector keep going up in the first quarter of 2020, but the risk has increased too.

FINANDLIFE

Tags: ,

Economics | StockAdvisory

IS VIETNAM BANK SECTOR STILL BOOMING?

by finandlife16/02/2020 22:11

NOTE: TOP 20 ONLY (NOT INCLUDE AGRIBANK)

Tags:

Economics

[VCSC Research] ACB: Giải quyết tài sản cũ giúp lợi nhuận không còn bị ảnh hưởng

by finandlife28/02/2018 08:32

Chúng tôi nâng khuyến nghị dành cho Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN và điều chỉnh tăng giá mục tiêu lên 53.000VND/cổ phiếu, tỷ lệ tăng 19%.

Lợi nhuận ròng tăng mạnh 60% so với năm 2016 lên 2.100 tỷ đồng một phần nhờ khoản lãi bất thường từ việc hoàn nhập dự phòng chứng khoán đầu tư và tỷ lệ chi phí/thu nhập giảm từ 62% năm 2016 xuống 54% năm 2017.

ACB đánh dấu bước ngoặt khi dự phòng cho tất cả các tài sản có vấn đề từ năm 2012 và trở thành ngân hàng thứ ba của Việt Nam giải quyết hết toàn bộ trái phiếu VAMC.

VCSC Research

-------------------

ACB là số ít ngân hàng chất lượng và đã trích lập hết dự phòng. EPS 2018 ước đạt gần 5k đồng, BV gần 21k đồng. Fair so với ngành đạt 65-70k đồng/cổ phiếu.

Cái hay của ACB là những con số kinh doanh đều tăng mạnh qua các quý trong 2018

FINANDLIFE

Tags: ,

Stocks

SSI Research nâng giá mục tiêu VCB

by finandlife21/02/2018 21:36

Thời buổi này, các báo cáo phân tích phải liên tục sửa giá mục tiêu theo “định hướng thị trường”. Banking trước đây ao ước P/B 2x thì nay nghiễm nhiên được 3x. Chả thế mà cả dòng cứ ào ào tiến lên.

FINANDLIFE

--------------

Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB: HOSE): Đứng số 1 về lợi nhuận và tiềm năng lớn từ lợi thế phát hành vốn mới

Nguyễn Thị Thùy Linhlinhntt1@ssi.com.vn

Tăng trưởng lợi nhuận bền vững từ việc mở rộng cho vay khách hàng cá nhân và chi phí tín dụng giảm

VCB công bố lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng trưởng mạnh 32,2% YoY lên 11.337 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra ở mức 9.200 tỷ đồng. Kết quả này cao hơn 10,1% so với ước tính của chúng tôi là 10.293 tỷ đồng, chủ yếu là nhờ thu nhập lãi ròng và thu nhập từ hoa hồng và phí tăng 18,4% YoY và 20,6% YoY so với dự báo của chúng tôi chỉ ở mức tăng 14,1% YoY và 14,8% YoY, và tỷ lệ CIR giảm xuống còn 40,4%, tốt hơn nhiều so với dự báo của chúng tôi là 42,5%. Năm 2017, VCB chuyển dư nợ cho vay theo hướng tăng tỷ trọng cho vay cá nhân (tăng từ 25,3% trong năm 2016 lên 32,7% trong năm 2017). Điều này đã cải thiện lãi suất cho vay trung bình và thu nhập từ phí của phân khúc khách hàng cá nhân. Chi phí huy động của VCB giảm với tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn trong tổng tiền gửi) của khách hàng được cải thiện trong khi ngân hàng đã cắt giảm lãi suất huy động và Kho bạc Nhà nước đang tăng tiền gửi dài hạn tại VCB. VCB đã bán một phần khoản đầu tư của mình tại một số ngân hàng để đáp ứng yêu cầu của Thông tư 36/2014. Tổng cộng, thu nhập ngoài lãi tăng 17,5% YoY. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm xuống còn 1,14% vào cuối năm 2017 từ mức 1,48% trong năm trước, đây là mức thấp nhất trong hệ thống các ngân hàng. Hệ số bao nợ xấu (LLR) tăng lên 130,7% từ mức 116,8% cuối năm 2016.

2018 – Thêm một năm tăng trưởng mạnh mẽ

Chúng tôi tin rằng VCB sẽ ghi nhận KQKD tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2018, nhờ vào thu nhập lãi ròng bền vững, thu nhập từ phí tăng mạnh, thu nhập bất thường đáng kể từ việc bán cổ phiếu trong danh mục đầu tư và chi phí tín dụng được cải thiện. Chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2018 đạt 15.107 tỷ đồng (+33,3% YoY), dựa trên các giả định sau: (i) tăng trưởng tín dụng 18% YoY trong năm 2018, (ii) tỷ lệ NIM là 2,48% so với năm 2017 là 2,47% (iii) 1.640 tỷ đồng thu nhập bất thường từ chuyển nhượng cổ phiếu, và (iv) tỷ lệ nợ xấu là 1,14% và chi phí tín dụng là 1,1% năm 2018 so với 1,23% vào năm 2017.

Quan điểm đầu tư và định giá

Chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm thêm 44% lên 64.200 đồng/cp (từ mức 44.600 đồng/cp) dựa trên PB 2018 là 3,0x (so với ước tính trước đó là 2,8x), ước tính kết quả kinh doanh 2018 điều chỉnh, BVPS 2018 điều chỉnh do định giá lại doanh mục đầu tư của VCB, và giả định rằng VCB sẽ nâng vốn thành công thêm 10% tại PB là 3,0x trong năm nay. Do đó, chúng tôi nhắc lại khuyến nghị NẮM GIỮ cổ phiếu VCB.

SSI Research

Tags: ,

Stocks

AUTOFEED

DISCLAIMER

I am an Investment Manager at TOP 2 Securities Co., in Vietnam. I started working in investment field as a junior analyst at a Fund in 2007. I have more than 13 years of experience in investment analysis. I have a deep understanding of Vietnam macroeconomics, equity research, and seeking investment opportunities. Besides, I am a specialist in derivatives, ETF, and CW. This is my private Blog. I use this Blog to store information and share my personal views. I don't guarantee the certainty. And I am not responsible when the user uses the information from the Blog for trading/investing activities. If you have any questions, please feel free to contact me via email thuong.huynhngoc@gmail.com. 

Designed by: Nguyễn Chí Hiếu